Mukis atsinaujino!
 

Archyvas

 

Informacinis renginysNe?tik?tinos ateities profesijos: kaip tinkamai joms pasiruoti?
2016 m. gruodio 1 d. (ketvirtadien?), 18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 kab.).
Renginio mediaga

Informacinis renginysStudijos Amerikoje
Tikslin? grup?: 9-12 klasi? mokiniai ir j? t?vai.

Renginio data: 2016 m.lapkri?io 15 d.(antradien?),15 val.

Renginio vieta:Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras (irm?n? g. 1B, Vilnius), akt? sal?.

Renginio mediaga

Informacinis renginysKod?l verta rinktis ininerines profesijas?
Tikslin? grup?: 10-12 klasi? mokiniai ir j? t?vai.

Renginio data: 2016 m.lapkri?io 10 d.(kertvirtadien?),18 val.Renginio vieta:Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras (irm?n? g. 1B, Vilnius), 802 auditorija.

Renginio mediaga


Informacinis renginysStudij? usienio alyse finansavimas
Tikslin? grup?: 10-11 klasi? mokiniai ir j? t?vai.

Renginio data: 2016 m.spalio 20 d.(kertvirtadien?),18 val.Renginio vieta:Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras (irm?n? g. 1B, Vilnius), 802 auditorija.
Renginio mediaga

Informacinis renginysStudij? pasirinkimas Lietuvoje ir usienyje: k? svarbu inoti?
Tikslin? grup?: 12 klasi? mokiniai ir j? t?vai.
Renginio data: 2016 m.spalio 4 d.(antradien?),18 val.Renginio vieta:Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras (irm?n? g. 1B, Vilnius), 802 auditorija.
Renginio mediaga

Informacinis renginysStudijos usienyje
Renginio data: 2016 m.rugs?jo 22 d.(ketvirtadienis)18 val.Renginio vieta: Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras (irm?n? g. 1B, Vilnius), 802 auditorija.
Renginio mediaga


 • Vytauto Didiojo universitetas (VDU) kvie?ia mokykl? bei gimnazij? 10-12 klasi? moksleivius, j? t?vus ir mokytojus ? atvir? dur? dien? Vilniuje Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) patalpose (T. ev?enkos g. 31).Renginio data 2016 m. gegu?s 27 d.
  Daugiau informacijos

 • Informacinis renginys Studij? pasirinkimas Lietuvoje ir usienyje: k? svarbu inoti?
  Renginio data 2016 gegu?s 17 d. 18.00 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
  Renginio mediaga

 • Informacinis renginys Renkuosi profesin? mokykl?
  Renginio data 2016 gegues 5 d. 18.00 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?je).
  Renginio mediaga

 • Informacinis renginys Valstybinis studij? fondas parama ir atsakomyb?.
  Renginio data 2016 balandio 21 d. 18.00 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?je).

  Daugiau informacijos

 • PAPILDOMAS informacinis renginys 12 klasi? mokiniams ir j? t?vams Brandos egzaminai 2016
  Renginio data 2016 m. kovo 3d. 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kab. Kilus klausimams skambinti 8 52 772 394.

  Renginio mediaga

 • Vilniaus technologij? ir dizaino kolegija kvie?ia ? Atvir? dur? dien? 2016 m. kovo 16 d.
  Daugiau informacijos

 • Informacinis renginys 12 klasi? mokiniams ir j? t?vams Brandos egzaminai 2016
  Renginio data 2016 m. kovo 1d. 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kab.

  Kilus klausimams skambinti 8 52 772 394.
  Renginio mediaga

 • Informacinis renginys Studijos JAV
  Renginio data 2016 m. vasario 25 d. 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, 802 kab.

  Kilus klausimams skambinti 8 52 772 394.
  Renginio mediaga


 • Studij? kokyb?s vertinimo centras.Studij? pasirinkimas Lietuvoje ir usienyje: k? svarbu inoti?
  Renginio data 2016 balandio 12 d.
  Renginio mediaga
  LThttps://www.youtube.com/watch?v=EmJoSd0XvYY(SKVC. Baig?te studijas usienyje?)
  LThttps://www.youtube.com/watch?v=4FtDmFa5at4(Studijos usienyje: kaip teisingai pasirinkti?)
 • Kvie?iame 11 - 12 klasi? mokinius ir j? t?vus registruotis ? paskait?-konsultacij?, kurios metu bus pristatyta 2016 ir 2017 met? bendrojo pri?mimo tvarka, bendrojo pri?mimo praymo pildymo tvarka Lietuvos aukt?j? mokykl? asociacijos bendrajam pri?mimui oganizuoti (LAMA BPO)informacin?je sistemoje.
  Kilus klausimams skambinti 8 52 772 394.

  Renginio mediaga

 • Informacinis renginys Kod?l verta rinktis studijas ISM?
  Renginio data 2016-01-19 (antradienis) 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre

  (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
  Renginio mediaga
 • Informacinis renginys Kod?l verta rinktis fotografijos studijas VTDK?
  Renginio data 2016-01-14 (ketvirtadienis) 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre
  (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
  Renginio mediaga

 • Informacinis renginys Kod?l verta rinktis ininerines profesijas?.
  Renginio data 2015 m. lapkri?io 26 d. (ketvirtadienis), 18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
  Renginio mediaga
 • Informacinis renginys Kod?l verta rinktis investicij? ir draudimo studijas?.
  Renginio data 2015-11-17, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)
  Renginio mediaga
 • Renginys Studijos JAV 2015.
  Renginio data 2015-11-09, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)
  Renginio mediaga
  Nuotraukos