Mukis atsinaujino!
 

Archyvas

 

Kvie?iame9-12klasi? mokinius , j? t?vus ? informacin? rengin?Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.

2018 m. spalio 16 d.(antradien?),18 val., 802 auditorijoje Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).

Daugiau informacijos

Kvie?iame 12 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? "Brandos egzaminai 2019".
Renginio data spalio 15 d. (pirmadien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? g. 1 B,802aud.
Renginio mediaga

Kvie?iame 10-11 klasi? mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin? Studijos usienyje.

Prane?ja - V?Studijos ir karjeraatstov?.

Renginys vyks 2018 m. spalio 11 d. (ketvirtadien?), 18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Kvie?iame10-12 klasi?mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis ininerines profesijas? Ininerin?s studijos mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas?.

2018 m. spalio 9 d. (antradien?), 18 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga


Kvie?iame 12 klasi? mokinius ir j? t?vus? informacin?rengin? Studijos usienyje.

Prane?ja - V?Studijos ir karjeraatstov?.

Renginys vyks 2018 m. rugs?jo 27 d. (ketvirtadien?), 18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Aleksandro Stulginskio universitetas kvie?ia 11 12 kl. moksleivius dalyvauti projekte "Pasimatuok profesij?", kuriuo siekiame pad?ti abiturientams teisingai pasirinkti savo b?sim? profesij?.

Kvie?iame 8-12 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis kariuomen?? Kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas?.
2018 m. gegu?s 9 d. (tre?iadien?), 18 val., 802 auditorijoje Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).
Daugiau informacijos

2018 m. balandio 2327 dienomis Vilniaus universitete vyks atsinaujin?s rengini? ciklas Studentas vienai dienai.
Daugiau informacijos

Paskaita-konsultacija Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?

Balandio 24 d. (antradien?), 14 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (Akt? sal?je).

Dalyviai: 11-12 kl. mokiniai, j? t?vai, klasi? vadovai.

Paskaita - konsultacija 11-12 kl. mokiniams, j? t?vams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
2018 m. balandio 9 d. (pirmadien?), 14 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), akt? sal?je.
http://lamabpo.lt/

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??
2018 m. balandio 11 d. (tre?iadien?), 18.00 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Daugiau informacijos

Kvie?iame vyresni?j? klasi? mokinius atlikti bendr?j? geb?jim? strukt?ros test?.
2018 m. balandio 4 d. (tre?iadien?), 16.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 803 aud.

Mokymai Stojimo rainys ? JAV universitetus.
2018 m. kovo 27 d. (antradien?), 17 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 802 aud.
https://www.studinfo.lt/

Informacinis renginys Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s.
2018 m. kovo 22 d. (ketvirtadien?), 15.30 val., 802 auditorijoje, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Interaktyvi K?rybingumo mokyklos pamoka. Pamok? ves T. Ramanauskas ir K. Sabolius.

Pamoka kovo 29 d. 11 val. Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3.
Daugiau informacijos

Atvir? dur? dienos.
Kovo 15-17 dienomis Lietuvos auktojoje j?reivyst?s mokykloje.
Daugiau informacijos

Tarptautini? stovykl? forumas Study The World Summer 2018
2018 m. kovo 10 dien? Vilniuje, M. Mavydo bibliotekoje.
Daugiau informacijos

Kvie?iame 9-12 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis kolegines studijas?.
2018 m. kovo 20 dien? (antradien?), 18 val., 802 kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1B, Vilnius).
https://www.viko.lt/

VGTU Jaunojo ininieriaus mokykla organizuoja paskait? su trumpais pratimais Saugos ininerija ekstremali? situacij? valdymo srityje.

Informacinis renginysBAFF lyderyst?s akademijos galimyb?s mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.
Renginio data2018 m. vasario 1 d.(ketvirtadien?), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kabinete.

http://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-leadership/

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis studijas ISM Vadybos ir ekonomikos universitete?
Renginio data 2018 m. sausio 18 dien? (ketvirtadien?), 18 val., 802 kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1B, Vilnius).
https://www.ism.lt/

Kvie?iame 12 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? "Brandos egzaminai 2018".
Renginio data sausio 17 d. (tre?iadien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? g. 1 B,802aud.
Renginio mediaga

Lietuvos Junior Achievement Kal?din? mokini? startuoli? mug?
Renginys gruodio 15 d., nuo 12.00 iki 14.30 val. LR Vyriausyb?je, Gedimino pr. 11.
http://www.lja.lt/

Informacinis renginys Savanoryst? - Lietuva ir usienis - kas? kur? kod?l? patirtys ir pasidalinimai, programos ir veiklos
Renginio data 2017 m. gruodio 14 d. (ketvirtadien?), 18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
http://saltes.net/


Gruodio 2 d. (etadien?), Nacionalinis lankytoj? centras kvie?ia ? GAMTA PO STOGU ciklo rengin? Pasimatuok eigulio kepur?
Daugiau informacijos

Tech Academy galimyb?s moksleiviams

Renginys vyks iki 2017 m. gruodio 1 d.
Daugiau informacijos

Vyresni?j? klasi? mokiniams kompiuterinio projektavimo i?kis
Projektuotoj? prot? kovose dalyvauti gali 912 klasi? bendrojo ugdymo mokykl? mokiniai. Vien? komand? gali sudaryti 5 asmenys i skirting? klasi?. Dalyviai gali registruotis iki lapkri?io 17 d. el. patu vaida.bikulciene@gmail.com.
Daugiau informacijos

Informacinis renginys Stipendijos studijoms JAV
Renginio data2017 m.lapkri?io 21 d.(antradien?),18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
www.ames.lt

Socionom? Forumo diskusija Tapsmas suaugusiu: sav?s paiekos ir amiaus ketvir?io kriz?
Renginio data 2017 m. lapkri?io 22 d. (tre?iadien?), 18 val. VU Filosofijos fakulteto 201 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).
Daugiau informacijos

Informacinis renginys Studijos JAV ir j? finansavimas

2017 m. lapkri?io 15 d. (tre?iadien?), 15 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Akt? sal? 1 aukte).

www.studinfo.lt

Profesinio veiklinimo renginys Renkuosi profesij?: kompiuteri? sistem? analitikas

Renginys vyks 2017 m. spalio 30 d. (pirmadienis). Renginio metu mokiniai tur?s galimyb? pabuvoti Barclays Group Operations Lithuania ?mon?je, kuri yra pripainta vienu geidiamiausiu Lietuvos IT paslaugas teikian?iu darbdaviu.
Daugiau informacijos

Vyresni? klasi? Lietuvos mokiniai kvie?iami dalyvauti Europos S?jungos (ES) jaun?j? vert?j? konkurse Juvenes Translatores

Registracija iki 2017 m. spalio 30 d.

Daugiau informacijos

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis ininerines profesijas?
Renginys vyks 2017 m. spalio 24 d. (antradien?), 18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Daugiau informacijos


Studentai ir absolventai kvie?iami dalyvauti didiausioje Baltijos alyse kontakt? mug?je KTU WANTed karjeros dienos 2017

Mug? vyks 2017 m. spalio 17 d. 10.00-16.00 val. Kauno algirio" arenoje.

Daugiau informacijos

Informacinis renginys Studijos usienyje
2017 m. spalio 12 d. (ketvirtadien?), 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Informacinis renginys Studijos usienyje
2017 m. rugs?jo 28 d. (ketvirtadien?), 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Renginio mediaga

Kauno technologijos universiteto Matematikos ir Gamtos moksl? fakultetas (KTU MGMF) pareng? nuotolini? nemokam? mokym? kurs?,skirt? abiturientams, norintiems kuo geriau pasirengti matematikos egzaminui.
Daugiau informacijos

Rugs?jo 15 d.Nacionalin?je M. Mavydo bibliotekoje (Gedimino pr. 51, Vilnius)organizuojamas tarptautini? studij? forumas Study the World.

Daugiau informacijos

ProjektasMoksleiviai ? Vyriausyb?kvie?ia baigiam?j? klasi? moksleivius, besimokan?ius Lietuvoje ir lietuvi? mokyklose usienyje, susipainti su Lietuvos Vyriausyb?s veikla i arti.

2017 m. rugpj??io 2226 d.

Daugiau informacijos

Kvie?iame mokytis neakivaizdin?je japon? kalbos ir kult?ros mokykloje

Registracija vyksta iki rugpj??io 31 d.
Daugiau informacijos

Vaikyst?s studij? katedra vykdo magistro studij? program? Ikimokyklin? edukologija
Daugiau informacijos

Vaikyst?s studij? katedra vykdo bakalauro studij? program? Ikimokyklin? ir priemokyklin? pedagogika
Daugiau informacijos

Registracija ? skalvijos kino akademij? (2017 m. gegu?s 1 d. - rugs?jo 1 d.)
SKAgalistoti kiekvienas14-18 met? moksleivis. ?ia nesvarbu, kaip tau sekasi matematika ar istorija, kok? paym? turi i lietuvi? kalbos. Norint tapti SKA studentu svarbiausia yra nuoirdiai dom?tis kinu.
Daugiau informacijos


Atvir? dur? diena biotechnologij? ?mon?je Froceth

2017 m. liepos 4 d. 10 val.Linkmen? g. 28, Vilnius
Daugiau informacijos

Vilniaus universitetas kvie?ia ? Jaun?j? mokslinink? vasaros stovykl?
2017 m. birelio 19 d., liepos 5 d. nacionaliniame fizini? ir technologij? moksl? centre, Saul?tekio al. 3, Vilnius.

Daugiau informacijos

Vilniaus technologij? ir dizaino kolegija (VTDK) si?lo dalyvautik?rybin?se dirbtuv?se 9-12 klasi? moksleiviams.
2017 m. birelio 13 - 14 d.
Daugiau informacijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetaskvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitasJaunojo ininieriaus mokykloje(JIM).

Daugiau informacijos

SusitikimasPri?mimas ? didiausius stojimo konkursus turin?ius JAV universitetus
2017 m. gegu?s 25 d. 16 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, 802 auditorijoje (irm?n? 1B, Vilnius)


Informacinis renginys Renkuosi b?ti pasienie?iu: k? tur??iau inoti?

2017 m. gegu?s 9 d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, 802 auditorijoje (irm?n? 1B, Vilnius)

Renginio mediaga

Atvir? dur? diena Pasienie?i? mokykloje

2017 m. gegu?s 5 d. Pasienie?i? mokykloje (Pasienie?i? g. 11, Medinink? k., Vilniaus r.)
Daugiau informacijos

Atvir? dur? diena 2017 / VilniusStudijos-karjera'17
2017 m. balandio 27 d., 13 val. Lietuvos verslo kolegijoja (Mykolo Riomerio universiteto patalpose, III - 142 aud.)

Daugiau informacijos

Paskaita Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s

2017 m. balandio 6 d. (ketvirtadien?), 15.30 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, 802 auditorijoje (irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Informacinis renginys Valstybinis studij? fondas parama ir atsakomyb?
2017 m. balandio 4 d. (antradien?), 18 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Profesinio orientavimo ir konsultavimo savait? Atrask, paink, pasirink!
2017 m. kovo 20-24 d. Kauno taikomosios dail?s mokykloje.
Daugiau informacijos

Paskaita-konsultacija K? reikia inoti renkantis studij? program? Lietuvoje ir usienyje?Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
2017 m. kovo 2 d., balandio 4 d. 13,30 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, akt? sal?je).

2017-03-02 renginio mediaga

PaskaitaKarjera- gyvenimo kelion? ar tikslas?
2017 m. kovo 21 d. (antradien?)Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).

Daugiau informacijos

Informacinis, paintinis renginys VDU studij? Vilniuje patyrimai
2017 m. kovo 17 d.LEU patalpose,T. ev?enkos g. 31, Vilniuje.

Daugiau informacijos

Paroda apie studijas usienyje TARPTAUTINI? STUDIJ? DIENOS 2017.
2017 m. kovo 16 d.nuo 10:00 iki 18:00 valandos, viebu?io Radisson Blu Hotel Lietuva konferencij? centre, Konstitucijos pr. 20, Vilniuje.
Daugiau informacijos

Informacinis renginys K? Lietuvos kariuomen? si?lo jaunam mogui?

2017 m. kovo 9 d. (ketvirtadien?), 18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 kab.).

Renginio mediaga

Kazimiero Simonavi?iaus universitetas organizuoja ATVIR? DUR? DIEN?.
2017 m. kovo 3 d.Kazimiero Simonavi?iaus universitete (Dariaus ir Gir?no g. 21, Vilnius)
Daugiau informacijos

Vilniaus technologij? ir dizaino kolegijakvie?ia dalyvauti 9-12 klasi? moksleiviusnemokamose k?rybin?se dirbtuv?se.

Data: 2017 m. vasario m?n.
Daugiau informacijos

Jaunojo pedagogo akademijayraLietuvos edukologijos universitetevykstanti 5 dien? trukm?s stovykla, skirta Lietuvos mokykl? 11 ir 12 klasi? mokiniams.
Data: 2017 m. vasario m?n.
Daugiau informacijos

Informacinis renginysApsilankyk JAV su BAFF lyderyst?s akademija!.
2017 m. vasario 21 d. (antradien?), 18,15 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 kab.).
Renginio mediaga

Informacinis renginys "Brandos egzamin? aktualijos 2017"
2017 m. vasario 2 d. (ketvirtadien?), 18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 kab.).
Renginio mediaga

Informacinis renginysKod?l verta rinktis studijas ISM Vadybos ir ekonomikos universitete?
2017 m. sausio 31 d. (antradien?), 18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 kab.).

Renginio mediaga

Informacinis renginysSav?s painimas per savanoryst?
2017 m. sausio 26 d. (ketvirtadien?), 18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 kab.).
Renginio mediaga

Kazimiero Simonavi?iaus universitetas kvie?ia mokinius ir mokytojus ? NEMOKAMAS paskaitas pa?iomis ?vairiausiomis ir ?domiausiomis temomis.Universitetas yra atviras visiems, kurie nori tobul?ti: vykdome bakalauro ir magistro studij? programas bei nuolat kvie?iame visus dalyvauti ?vairiuose mokymuose, skirtuose mokiniams, mokytojams, skirting? sri?i? specialistams, ?moni? vadovams.
Daugiau informacijos


Informacinis renginysNe?tik?tinos ateities profesijos: kaip tinkamai joms pasiruoti?

2016 m. gruodio 1 d. (ketvirtadien?), 18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 kab.).
Renginio mediaga

Informacinis renginysStudijos Amerikoje
Tikslin? grup?: 9-12 klasi? mokiniai ir j? t?vai.

Renginio data: 2016 m.lapkri?io 15 d.(antradien?),15 val.

Renginio vieta:Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras (irm?n? g. 1B, Vilnius), akt? sal?.

Renginio mediaga


Informacinis renginysKod?l verta rinktis ininerines profesijas?
Tikslin? grup?: 10-12 klasi? mokiniai ir j? t?vai.
Renginio data: 2016 m.lapkri?io 10 d.(kertvirtadien?),18 val.

Renginio vieta:Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras (irm?n? g. 1B, Vilnius), 802 auditorija.
Renginio mediaga

Profesinio veiklinimo renginysRenkuosi profesij?. Multimedija ir kompiuterinis dizainas

Tikslin? grup?:9-12 klasi? mokiniai

Renginio data: 2016 m.lapkri?io 4 d. 9.30 val.

Renginio vieta:Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras (irm?n? g. 1B, Vilnius), 803 auditorija.

Profesinio veiklinimo renginysRenkuosi profesij?. Moderni?j? technologij? matematika

Tikslin? grup?:9-12 klasi? mokiniai

Renginio data: 2016 m.lapkri?io 3 d. 11 val.

Renginio vieta:Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras (irm?n? g. 1B, Vilnius), 803 auditorija.


Informacinis renginysStudij? usienio alyse finansavimas
Tikslin? grup?: 10-11 klasi? mokiniai ir j? t?vai.

Renginio data: 2016 m.spalio 20 d.(kertvirtadien?),18 val.Renginio vieta:Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras (irm?n? g. 1B, Vilnius), 802 auditorija.
Renginio mediaga

Informacinis renginysStudij? pasirinkimas Lietuvoje ir usienyje: k? svarbu inoti?
Tikslin? grup?: 12 klasi? mokiniai ir j? t?vai.
Renginio data: 2016 m.spalio 4 d.(antradien?),18 val.Renginio vieta:Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras (irm?n? g. 1B, Vilnius), 802 auditorija.
Renginio mediaga

Informacinis renginysStudijos usienyje
Renginio data: 2016 m.rugs?jo 22 d.(ketvirtadienis)18 val.Renginio vieta: Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras (irm?n? g. 1B, Vilnius), 802 auditorija.
Renginio mediaga

 • Skalvijos Kino Akademija renka naujus kino kursus 2016 metams
  Daugiau informacijos
 • Vilniaus dizaino kolegija kvie?ia ? nemokamas konsultacijas, parengiamuosius ir vakarinius kursus
  Daugiau informacijos
 • S?km?s programa stojantiems ? usienio aukt?sias mokyklas.
  Daugiau informacijos

 • Kazimiero Simonavi?iaus universiteto Teis?s fakultetas (KSU TF) su partneriais kvie?ia vyresni?j? klasi? moksleivius dalyvauti projekte Byla Nr. TEIS? VASARIKAI/2016! (toliau Projektas).
  Renginio data 2016 m. gegu?s 30 - birelio 3 d.
  Daugiau informacijos
 • Savait?s trukm?s dienos stovykla 10-11 klasi? moksleiviams Profesijos pasirinkimas, studij? bei karjeros planavimas
  Renginio data 2016 m. birelio 13 d. 17 d.
  Daugiau informacijos
 • Vilniaus Gedimino technikos universiteto vasaros stovykla 9-12 klasi? mokiniams PAINK PROFESIJ?
  Stovyklos data 2016 m. birelio 27 - liepos 2 d., Saul?tekio al. 11, Vilnius.

  Daugiau informacijos

 • Vaik? universiteto 2016 m. pavasario - vasaros sesijos renginiai
  Daugiau informacijos

 • Lietuvos edukologijos universitete (LEU) veikl? prad?jo Ikiuniversitetinio ugdymo centras (IUC). Vyresni?j? klasi? mokiniams bus organizuojami parengiamieji kursai brandos egzaminams, norintiems gilinti dalyko inias ?vairios papildomos pamokos.
  Daugiau informacijos
 • Gamtos, tiksliaisiais ir sporto mokslais besidomintys moksleiviai kvie?iami ? Jaunojo pedagogo akademij?
  Daugiau informacijos
 • Vytauto Didiojo universitetas (VDU) kvie?ia mokykl? bei gimnazij? 10-12 klasi? moksleivius, j? t?vus ir mokytojus ? atvir? dur? dien? Vilniuje Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) patalpose (T. ev?enkos g. 31).Renginio data 2016 m. gegu?s 27 d.
  Daugiau informacijos

 • Vilniaus Gedimino technikos universitete vyks renginys moksleiviams ir mokytojams Kurkime ateit? kartu su VGTU. Renginio data2016 m. gegu?s 17 d.
  Daugiau informacijos

 • Pasienie?i? mokykla gegu?s 6 d. atvers duris
  Pasienie?i? mokykla 2016 m. gegu?s 6 d. pasienie?io profesija besidomintiems jaunuoliams atvers savo duris.
  Daugiau informacijos


 • Informacinis renginys Studij? pasirinkimas Lietuvoje ir usienyje: k? svarbu inoti?
  Renginio data 2016 gegu?s 17 d. 18.00 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
  Renginio mediaga

 • Informacinis renginys Renkuosi profesin? mokykl?
  Renginio data 2016 gegues 5 d. 18.00 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?je).
  Renginio mediaga

 • Informacinis renginys Valstybinis studij? fondas parama ir atsakomyb?.
  Renginio data 2016 balandio 21 d. 18.00 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?je).
  Daugiau informacijos

 • CERN parodos atidarym? lyd?s ?kvepiantys Daleli? kartin?s seansai mokiniams.
  Renginio data balandio 14 ir 19 d. 12 val., Skalvijos kino centre.
  Daugiau informacijos
 • Studij? kokyb?s vertinimo centras.Studij? pasirinkimas Lietuvoje ir usienyje: k? svarbu inoti?
  Renginio data 2016 balandio 12 d.
  Renginio mediaga
  LThttps://www.youtube.com/watch?v=EmJoSd0XvYY(SKVC. Baig?te studijas usienyje?)
  LThttps://www.youtube.com/watch?v=4FtDmFa5at4(Studijos usienyje: kaip teisingai pasirinkti?)
 • Kvie?iame 11 - 12 klasi? mokinius ir j? t?vus registruotis ? paskait?-konsultacij?, kurios metu bus pristatyta 2016 ir 2017 met? bendrojo pri?mimo tvarka, bendrojo pri?mimo praymo pildymo tvarka Lietuvos aukt?j? mokykl? asociacijos bendrajam pri?mimui oganizuoti (LAMA BPO) informacin?je sistemoje.Kilus klausimams skambinti 8 52 772 394.
  Renginio mediaga

 • Atvir? dur? dienos VGTU
  Renginio data 2016 m. balandio 8 d. 13 val., Architekt?ros r?muose, Pylimo g. 26, Vilnius
  Daugiau informacijos

 • Profesinio veiklinimo renginys 9-12 klasi? mokiniams Renkuosi profesij?. Pasienietis.
  Renginio data 2016 kovo 23 d. Nuo 9.00 val. mokiniai renkasi Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centro foje (irm?n? g. 1B, Vilniuje)
  Kilus klausimams skambinti 8 52 772 394.
  Daugiau informacijos
 • Profesinio veiklinimo renginys 9-12 klasi? mokiniams Renkuosi profesij?. Kompiuteri? ininerija.
  Renginio data 2016 kovo 22 d. 9,30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 803 kab.
  Kilus klausimams skambinti 8 52 772 394.
  Daugiau informacijos
 • Profesinio veiklinimo renginys 9-12 klasi? mokiniamsRenkuosi profesij?. Fotografas.
  Renginio data 2016 kovo 21 d. 9,30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 803 kab.

  Kilus klausimams skambinti 8 52 772 394.
  Daugiau informacijos
 • PAPILDOMAS informacinis renginys 12 klasi? mokiniams ir j? t?vams Brandos egzaminai 2016
  Renginio data 2016 m. kovo 3d. 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kab.

  Renginio mediaga

 • Vilniaus technologij? ir dizaino kolegija kvie?ia ? Atvir? dur? dien? 2016 m. kovo 16 d.
  Daugiau informacijos

 • Informacinis renginys 12 klasi? mokiniams ir j? t?vams Brandos egzaminai 2016
  Renginio data 2016 m. kovo 1d. 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kab.Kilus klausimams skambinti 8 52 772 394.

  Renginio mediaga

 • Informacinis renginys Studijos JAV
  Renginio data 2016 m. vasario 25 d. 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre(irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kab.Kilus klausimams skambinti 8 52 772 394.

  Renginio mediaga

 • Vilniaus technologij? ir dizaino kolegijos kursai stojamiesiems egzaminams pasirengti
  Stojan?i?j? konsultavimas vyks kovo m?nesio 5, 12, 19, 26 dienomis (etadieniais).
  Daugiau informacijos

 • Vasaros stovykla mokiniams JAV
  Paraikas ? konkurs? galima teikti iki 2016 m. kovo 5 d.

  Daugiau informacijos
 • Vilniaus dizaino kolegijos k?rybin?s dirbtuv?ms mokiniams 2015-2016 m.m. rudens semestras
  Renginio data2016 m. vasario 12, 19, 26irkovo 18dienomis Vilniaus dizaino kolegijoje.
  Registracija el. patu kc@dizainokolegija.lt arba tel. +370 652 74 121.

  Daugiau informacijos

 • Informacinis renginys Kod?l verta rinktis studijas ISM?
  Renginio data 2016-01-19 ( antradienis) 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre

  (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
  Renginio mediaga

 • Informacinis renginys Kod?l verta rinktis fotografijos studijas VTDK?
  Renginio data 2016-01-14 (ketvirtadienis) 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre

  (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
  Renginio mediaga

 • Informacinis renginys Kod?l verta rinktis ininerines profesijas?.
  Renginio data 2015 m. lapkri?io 26 d. (ketvirtadienis), 18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
  Renginio mediaga

 • Informacinis renginys Kod?l verta rinktis investicij? ir draudimo studijas?.
  Informacinis renginio data 2015-11-17, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)

  Renginio mediaga

 • Renginys Studijos JAV2015.
  Renginys vyko 2015-11-09, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)

  Renginio mediaga
  Nuotraukos


 • Profesinio veiklinimo renginysRenkuosi profesij?. Bioininerija.
  Renginio data 2015 m. spalio 26 d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre.

  Daugiau informacijos