Mukis atsinaujino!
 

Reggio Emilia ankstyvojo ugdymo filosofija ir ugdymosi karjerai galimyb?s vaik? darželiuose

 

LMNŠC 2015 m. gruodžio 18 d. organizavo kvalifikacijos tobulinimo seminar?. „REGGIO EMILIA ankstyvojo ugdymo filosofija ir ugdymosi karjerai galimyb?s vaik? darželiuose“.
Programos paskirtis
– pl?toti ikimokyklinio ugdymo ?staig? pedagog? kompetencijas, reikalingas teikti ikimokyklinio ugdymo ir ankstyvojo ugdymo karjerai paslaugas darželiuose. Seminare buvo pristatyti ne tik teoriniai Reggio Emilia ugdymo pamatai, bet ir praktin?s ?gyvendinimo galimyb?s ir principai, juos glaudžiai siejant su ugdymosi karjerai elementais. Renginys skirtas ikimokyklinio ugdymo pedagogams.