Mukis atsinaujino!
 

Renginiai

 

 • 2023 m. birelio 29 d. (ketvirtadien?), 10 val. kvie?iame mokykl? karjeros specialistus ? mokymus Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje.
  Mokymai vyks Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  Planuojama trukm? 2 val.

  Registracija

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V?Lyderyst?s ir verslo akademija kvie?ia vietimo ?staig? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin?I vietimo sistemos ? darbo rink?: 4 kompetencijos, kurias privalu ?gyti.Renginys vyko2023 m.birelio 20 d.
  10-ies dirbtuvi? plan? apraai

  Mokymosi plaftorma
  Interneto svetain?
  Virtualus kort? aidimas

 • Socialini? projekt? institutas kvie?ia mokytojus, karjeros specialistus ir su jaunimu dirban?ius asmenis susipainti su Erasmus+ projekto "Power of Creativity" ?gyvendinimo metu sukurta metodika ir nuotoliniu mokymo kursu Integralus k?rybikumo ir grafinio dizaino neformalusis ugdymas. 2021-2023 m. projekt? "Power of Creativity" ?gyvendino Socialini? projekt? institutas (Lietuva) kartu su partneriais Informacijos technologij? mokymo centru (Lietuva), EVROPOLITISMOS (Kipras), Euroface Consulting s.r.o (?ekija) ir Drawing to Health (Nyderlandai). Nuotolin? mokymosi kurs? sudaro teorija, vaizdo ?raai, paskaitos, praktin?s uduotys, savarankiki testai, baigiamasis testas.Internetinio mokymosi kurso apimtis 160 akademini? valand?, i kuri?:
  100 akademini? valand? k?rybikumo ugdymui;
  60 akademini? valand? grafinio dizaino pagrindams.Internetinis kursas yra nemokamas, neturi laiko limito ir yra iverstas ? 5 kalbas: angl?, lietuvi?, oland?, ?ek? ir graik?. Kurso pabaigoje turite galimyb? gauti kurso paym?jim?.
  Metodika ir nemokamas nuotolinio mokymosi kursas
  Jaunimo darb? galerija
  Paskutinis projekto naujienlaikis

 • Valstybin? darbo inspekcija prisijung? prie projekto Vilnius yra mokykla. VDI specialistai pareng? mokiniams pamok? Pirmasis darbas: viskas, k? reikia inoti ?sidarbinant ir kvie?ia mokytojus ir mokiniusregistruotis.

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras su vietimo main? paramos fondu kvie?ia 812 klasi? pradedan?iuosius karjeros specialistus ? nuotolinius mokymus Konsultavimo praktika: nuo ko prad?ti? II dalis.Mokymai vyks birelio 8 d. (ketvirtadien?), pradia 14 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus jaunimo informacijos ir savanoryst?s centru kvie?ia vietimo ?staig? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin?22 bendra b?tis: nauja erdv? jaunimui Vilniuje k? verta inoti karjeros specialistui?.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iniasklaidos analiz?s bendrove Mediaskopas ir Lygi? galimybi? kontrolieriaus tarnyba kvie?ia vietimo ?staig? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Profesij? (moterik? ir vyrik?) atspind?jimas k? svarbu inoti?. Renginys vyks 2023 m. balandio 25 d. (antradien?), 14.30 val. Planuojama trukm? 1-1,5 val.
  Renginio mediaga 1Renginio mediaga 2Renginio mediaga 3

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suVilniaus jaunimo informacijos ir savanoryst?s centrukvie?ia612kl. klasi? aukl?tojus, karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin?Jaunimo informavimas ir konsultavimas k? svarbu inoti?". Renginys vyko kovo 23d.(ketvirtadien?),15 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Baltijos Amerikos Laisv?s fondu (BAFF) kvie?iakarjeros specialistus(1011kl.) ? nuotolin? informacin? rengin?
  BAFF Lyderyst?s akademijos 2023 m.vasaros stovykla JAV k? svarbu inoti?
  Renginys vyks 2023 m. vasario 21 d. (antradien?) 14.30 val.
  Planuojama trukm? 1 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Nacionaline vietimo agent?ra kvie?ia karjeros specialistus (10 kl.) ? nuotolin? informacin? rengin? Vidurinio ugdymo iorinio vertinimo poky?iai (planuojami) 20242025 mokslo metais k? svarbu inoti karjeros specialistui?
  Renginys vyks 2023 m. vasario 8 d. (tre?iadien?) 14 val. Planuojama trukm? 1 val. Viet? skai?ius ribotas. Registracija b?tina.

  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras su vietimo main? paramos fondu kvie?ia812 klasi? pradedan?iuosius karjeros specialistus ? nuotolinius mokymus (kartojama) Konsultavimo praktika: nuo ko prad?ti? I dalis.
  Mokymai vyks sausio 12 d. (ketvirtadien?), pradia 15 val. Planuojama mokym? trukm? 1,5 val.
  Renginio mediaga
 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su psichologe dr. Rasa Erentaite, tyrin?jan?ia paaugli? tikslus, motyvacij? ir pasiekimus, kvie?iakarjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Paaugli? siekiai nelygioje visuomen?je k? svarbu inoti karjeros specialistui?".
  Renginys vyks 2023 m. sausio 26 d. (ketvirtadien?), 14.30 val. Planuojama trukm? 1 val.
  Renginio mediaga
 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su vietimo main? paramos fondu kvie?ia1012 kl. karjeros specialistus? nuotolinius mokymus Pirmasis darbo pokalbis (remiantis nuotolini? individuali? konsultacij? mokiniams patirtimi).
  Mokymai vykssausio 30 d.(??pirmadien?), pradia 14 val.Planuojama trukm? iki 1,5 val.
  Renginio mediaga

 • Karjera metodin? priemon? darbui su 812 klasi? mokiniais
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su dr. Ram?nu Janavi?ium, gydytoju psichoterapeutu, konsultantu, Vertybi? korteli? autoriumi, kvie?ia karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Vertybi? kortel?s metodin? priemon? darbui su 812 klasi? mokiniais konsultacijoms individualiai ir grup?se".
  Renginys vyks 2023 m. sausio 10 d. (antradien?), 14.30 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su vietimo main? paramos fondukvie?ia 1012 kl.karjeros specialistus? nuotolinius mokymusCV pamoka. Nuotolini? individuali? CV konsultacij? patirtis.
  Mokymai vyks 2023 m.sausio? 9 d.?(??pirmadien?), pradia 14 val.Planuojama trukm? iki 1,5 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suCV-Onlinekvie?iamokykl? karjeros specialistus(812 kl.) ? nuotolin? informacin? rengin?Kokio darbuotojo reikia iandieninei darbo rinkai?.
  Renginys vykslapkri?io29 d.(antradien?), pradia 15 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus regioniniu karjeros centru kvie?ia karjeros specialistus ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin?Metodin?s priemon?s jaunimo konsultavimui. Regioninio karjeros centro rekomendacijos.
  Renginys vykolapkri?io 30 d.(tre?iadien?),14.30 val.Planuojama trukm?1,5 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suKamila Golodkvie?iakarjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Karjeros kelio pradia ar pos?kis: paink save! metodin? priemon? darbui su 812 klasi? mokiniais".
  Renginys vyks2022 m.lapkri?io 24 d.(ketvirtadien?),15 val.
  Renginio mediaga

 • Kvie?iame karjeros specialistus ? metodin?s priemon?s mokymusGr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon?ugdymo karjerai veikloje.Daugiau informacijos apie metodin? priemon? rasite:http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/griztamojo-rysio-zaidimas

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suMykolo Romerio universiteto Karjeros akademijakvie?ia mokykl? karjerosspecialistus (1012 kl.) ? nuotolin? informacin? rengin? MRU Karjeros akademija pagalba karjeros specialistams.
  Renginys vyks 2022 m. spalio 25 d.(antradien?),15 val.Planuojama trukm? 1 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus regioniniu karjeros centru 2022 m. spalio 12 d. (tre?iadienis) 14 val. kvie?ia bendrojo ugdymo mokykl? karjeros specialistus (912 kl.) ? nuotolin? informacin? rengin? Vilniaus regioninis karjeros centras naujos galimyb?s mokiniams, planuojantiems karjer?.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su FLEX programos Lietuvoje atstovais2022 m. rugs?jo 27 d.(antradien?),15 val.kvie?ia mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin?FLEX main? programa galimyb? 910 klasi? mokiniams geriau painti save.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras su Vilniaus kolegijabirelio 7 d.(antradien?), 14 val.kvie?ia811klasi? pradedan?iuosius karjeros specialistus? nuotolinius mokymusKonsultavimo praktika: nuo ko prad?ti? I dalis.
  Renginio mediaga
  Praktin?s uduotys

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu sudr.Ram?nu Janavi?ium,gydytoju psichoterapeutu, konsultantu, Vertybi? korteli? autoriumi, gegu?s 19 d.(ketvirtadien?),14val.kvie?iakarjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Vertybi? kortel?s metodin? priemon? darbui su 812 klasi? mokiniais konsultacijoms individualiai ir grup?se"
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suKlaip?dos universiteto emynos gimnazijoskarjeros specialiste Elina Grigute ir psichologe Greta Platakyte,balandio 14 d.(ketvirtadien?),14.30 val.kvie?ia10 kl. karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Praktinis karjeros kursas II gimnazijos klas?s mokiniams: Klaip?dos universiteto emynos gimnazijos patirtis".
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suMykolo Romerio universiteto Karjeros valdymo studij? programos vadove doc. dr.Asta Railienebalandio 26 d.(antradien?),14.30 val.kvie?ia812 kl. karjeros specialistus? nuotolin? gerosios patirties pasidalinimo rengin?Kritinio skaitymo strategij? taikymas ugdymo karjerai veikloje.
  Renginio mediaga


 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su vietimo main? paramos fondu gegu?s 5 d. (ketvirtadien?) 14.0015.30 val. kvie?ia 812 kl. karjeros specialistus, klasi? aukl?tojus ? nuotolinius praktinius mokymus Pirmasis mokinio CV. Europass profilis.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus statybinink? rengimo centru 2022 m.balandio 5 d.(antradien?),14.30 val. kvie?ia812 klasi?mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi profesij?: statyb? sektorius kod?l verta?.
  Renginio mediaga


 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kvie?ia78 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi profesij?: eksperimentin? 9 klas? su profesinio rengimo programa kod?l verta?.
  Renginys vyko 2022 m.kovo 15 d.(antradien?),14.30 val.Planuojama trukm? 1 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su CV-Online kvie?ia 812 klasi? mokini? aukl?tojus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Kokio darbuotojo reikia iandieninei darbo rinkai?.
  Renginys vyko vasario 22 d. (antradien?), pradia 14 val. Planuojama trukm? 1,5 val.
  Renginio prane?ja Rita Karavaitien?, CV-Online marketingo vadov?.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?iamokykl?karjeros specialistus? nuotolinius mokymus Metodin?s priemon?s darbui su 812 klasi? mokiniais. Jaunimo darbo centro patirtys. Renginio datasausio 25 d.(antradien?),14.00 val.Planuojama trukm?2 val.
  Renginio mediaga


 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suVilniaus atviru jaunimo centru MESlapkri?io 4d.(ketvirtadien?), pradia10 val.kvie?ia712kl. klasi? aukl?tojus, karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin?Atviro jaunimo centro veikla mokini? bendr?j? kompetencij? ugdymui. Kod?l verta?.
  Renginio mediaga


 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su tarptautine personalo atrank? agent?raCVO Recruitmentkvie?iamokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Kaip pad?ti mokiniui pasiruoti s?kmingam startui ? darbo rink??.Renginys vyko 2021 m.spalio 27 d.(tre?iadienis)14.30 val.Planuojama renginio trukm? 11,5 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kvie?ia mokykl? karjeros specialistus ? nuotolinius mokymus Metaforin?s asociatyvin?s kortel?s (MAK) kaip ?rankis mokini? konsultavimui.
  Mokymai vyko rugs?jo 21 d. (antradien?), pradia 16.00 val. Planuojama trukm? 1,5-2 val.
  Mokymus ves Egl? Lisauskait?, asmeninio augimo ir tobul?jimo kou?ingo specialist?, metaforini? asociatyvini? korteli? praktik?.
  Renginio mediaga

 • Panev?io Vilties progimnazija kvie?ia 48 klasi? mokinius dalyvauti Tarptautiniame bendrojo ugdymo mokykl? pasak? konkurse Svajon?s link. Konkurso tikslas dom?tis kompetencijomis ateities darbo rinkoje, k?rybikai perteikti turimas ugdymo karjerai inias ir atskleisti asmenin? mokymosi, saviraikos patirt?.
  Nuostatai

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?iapradedan?iuosius karjeros specialistus? nemokam? nuotolin? informacin? rengin?Metodin?s priemon?s 812 klasi? mokini? konsultavimui. Jaunimo darbo centro patirtys 2.
  Renginio datagegu?s 19 d.(tre?iadien?),14.30 val.Planuojama trukm?1,5 val.
  Renginio mediaga


 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi profesij?: medienos ir bald? pramon?s specialistai populiaru ar perspektyvu?.
  Renginio data 2021 m. balandio 21 d. (tre?iadien?), 14.30 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su CV-Online kvie?ia 812 klasi? mokini? aukl?tojus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Kokio darbuotojo reikia iandieninei darbo rinkai?.
  Renginio data vasario 18 d. (ketvirtadien?), pradia 10 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su tarptautine DofE apdovanojim? programa kvie?ia812 klasi? mokini? aukl?tojus, karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Karjeros pasirinkimas: atrask ir patirk su DofE.
  Renginio datavasario 17 d.(tre?iadienis),15.00 val.

  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus karo prievol?s ir komplektavimo skyriumi kvie?ia 812 klasi? mokini? aukl?tojus, karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Karjera kariuomen?je k? verta inoti konsultuojant mokinius?.
  Renginio data sausio 19 d. (antradien?), pradia 15 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus kolegija kvie?ia1012
  klasi? aukl?tojus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? rengin?Mokini?, stojan?i? ? aukt?sias mokyklas, konsultavimas.
  Renginio datasausio 15 d.(penktadien?), pradia 12 val.

Renginio mediaga

 • Savanoryst? mokinio sav?s painimui ir geb?jim? ibandymui.
  Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Socialinis veiksmas kvie?ia 811 klasi? mokini? aukl?tojus, karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Savanoryst? mokinio sav?s painimui ir geb?jim? ibandymui. Renginio data lapkri?io 17 d. (antradien?), 15 val. Planuojama trukm? 1 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suEgle Lisauskaitekvie?ia mokykl? karjeros specialistus ?nemokamus nuotolinius mokymusMetaforini? asociatyvini?korteli? panaudojimas ugdymo karjerai veikloje.
  Mokymai vykslapkri?io10 d.(antradien?), pradia 16.00 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suMykolo Romerio universitetu kvie?iamokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin?Edukacini? technologij? valdymo magistrant?ros studij? programa karjeros specialisto profesiniam tobul?jimui.

Renginys vyksbirelio 10 d.14.00 val.

Renginio mediaga


 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus kolegija kvie?ia klasi? aukl?tojus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? rengin?Mokini?, stojan?i? ? aukt?sias mokyklas, konsultavimas.
  Renginys vyksbirelio 4 d.14.00 val.

Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskvie?ia 8-11 klasi? mokini? aukl?tojus, karjeros specialistus ?nuotolin? informacin? rengin?Savanoryst? mokinio sav?s painimui ir geb?jim? ibandymui.

Renginys vyksgegu?s 28 d.(ketvirtadien?), pradia13 val.Planuojama trukm? 1 val.

Prane?ja V?Socialinis veiksmas mentor?Justina Vainyt?

Renginio mediaga

 • Informacinis renginys mokykl? karjeros koordinatoriams "Savanoryst?ir mokinyskur?kaip?kada?kod?l?"
  2016 m. gruodio 8 d. (ketvirtadien?), 15 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
  Renginio mediaga
 • Mokymai Rekomendacija svarbesnis dokumentas nei man?me.
  2016 m. lapkri?io 15 d. (antradien?) 15 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre
  (irm?n? g. 1B, Vilnius). |
  Renginio mediaga


Archyvas

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru vasario 17 dien?, 14 val. kvie?ia ? nuotolin? inoformacin? rengin? "Profesinis veiklinimas ir jo galimyb?s profesinio mokymo ?staigoje"

Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su CV-Online kvie?ia 812 klasi? mokini? aukl?tojus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Kokio darbuotojo reikia iandieninei darbo rinkai?.
  Renginys vyko vasario 22 d. (antradien?), pradia 14 val. Planuojama trukm? 1,5 val.
  Renginio prane?ja Rita Karavaitien?, CV-Online marketingo vadov?.
  Daugiau informacijos

 • Panev?io "Vilties" progimnazija kvie?ia dalyvauti tarptautiniame 48 kl. mokini? sakmi? konkurse Profesij? kilm?. Darbus konkursui si?sti iki balandio 15 d.

Konkurso nuostatai

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?iamokykl?karjeros specialistus? nuotolinius mokymus Metodin?s priemon?s darbui su 812 klasi? mokiniais. Jaunimo darbo centro patirtys. Renginio datasausio 25 d.(antradien?),14.00 val.Planuojama trukm?2 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras sausio 25 ir 27 dienomis organizuoja nuotolin? seminar? Metaforin?s asociatyvin?s kortel?s kaip ?rankis karjeros ugdytoj? darbe.

Daugiau informacijos, registracija

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Klaip?dos universitetu kvie?ia 812 klasi? mokini? ugdymo karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis j?rines profesijas? K? svarbu inoti konsultuojant mokinius?. Renginio data gruodio 14 d. (antradien?) 14.30 val.
  Renginio mediaga:
  Kod?l verta rinktis j?rines profesijas? K? svarbu inoti konsultuojant mokinius?
  STUDIJOS KU J?ROS TYRIM? INSTITUTE

 • Klaip?dos universiteto Socialini? ir humanitarini? moksl? fakulteto Pedagogikos katedros ir Mokykl? tobulinimo centras organizuoja baigiam?j? DIMA_LT projekto konferencij?"Dirbtinis intelektas ir mokymosi analitika: ateitis prasideda iandien"2021 m. gruodio 17 d. 13.00 17.00 val. nuotoliniu b?du.

Daugiau informacijos, registracija

 • 2021 m. lapkri?io 22-26 d. Vilniaus universiteto iauli? akademijos alumn? asociacija kvie?ia ? kasmetin? nemokam? vie? paskait? cikl? Tobul?jimo ir atradim? savait? 2021

Daugiau informacijos, registracija


 • DofE mentori? mokymai2021 m. lapkri?io 56 dienomis. Mokymai vyko Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)

Daugiau informacijos

 • ISM universitetas lapkri?io 15 d. - gruodio 2d. organizuoja seminar? cikl?K? dirba ateities specialistai?

Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suVilniaus atviru jaunimo centru MESlapkri?io 4d.(ketvirtadien?), pradia10 val.kvie?ia712kl. klasi? aukl?tojus, karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin?Atviro jaunimo centro veikla mokini? bendr?j? kompetencij? ugdymui. Kod?l verta?.
  Renginio mediaga


 • Spalio 27-29dienomis, 18:30 val.Vilniaus universiteto (VU)Kult?ros centras kvie?ia mokykl? mokytojus, moksleivius ? nemokam? mokslo populiarinimui skirt? teatralizuot? pamok? Alisa mokslo stebukl? alyje, kuri ?vyks VU Teatro sal?je, Universiteto g. 3.

Daugiau informacijos

 • Nuotolinis renginys "Ateities kompetencijos" , kuris vyko Spalio 21 d. 15 val.

Daugiau informacijos, registracija

 • EUROGUIDANCE tinklas kvie?ia ? metin?konferencij?Green guidance focusing on green educational and career pathwayslapkri?io 11 d.

Daugiau informacijos, registracija

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centrasspalio 19 ir 21dienomis organizuoja nuotolin? seminar?Mokyklos vaidmuo mokini? s?kmingo stojimo ? usienio aukt?sias mokyklas procese

Daugiau informacijos, registracija

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su tarptautine personalo atrank? agent?raCVO Recruitmentkvie?iamokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Kaip pad?ti mokiniui pasiruoti s?kmingam startui ? darbo rink??.Renginys vyko 2021 m.spalio 27 d.(tre?iadienis)14.30 val.Planuojama renginio trukm? 11,5 val.
  Renginio mediaga

 • Antakalnio atviras jaunimo centras spalio 7-?j? kvie?ia ? tarptautin? konferencij? "Ugdymas karjerai poky?i? pasaulyje: patirtys ir i?kiai".
  2021 m. spalio 7 d., ketvirtadienis, 1016 val.
  Daugiau informacijos
  Registracija

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kvie?ia mokykl? karjeros specialistus ? nuotolinius mokymus Metaforin?s asociatyvin?s kortel?s (MAK) kaip ?rankis mokini? konsultavimui.
  Mokymai vyko rugs?jo 21 d. (antradien?), pradia 16.00 val. Planuojama trukm? 1,5-2 val.
  Mokymus ves Egl? Lisauskait?, asmeninio augimo ir tobul?jimo kou?ingo specialist?, metaforini? asociatyvini? korteli? praktik?.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras rugs?jo 27 ir 28 dienomis organizuoja nuotolin? seminar? Patirtinio ugdymo(si) galimyb?s ?prastiniame ir nuotoliniame mokyme karjeros konsultanto, klas?s vadovo darbe.
  Daugiau informacijos, registracija

 • Raseini? rajono savivaldyb?s Visuomen?s sveikatos biuras nuo rugs?jo 14 d. pradeda nauj? nuotolini? paskait? cikl? Psichologin? gerov? ir kvie?ia skirti dvi valandas savo psichin?s sveikatos gerinimui. Seminarai vyko kiekvien? antradien? 10.00 12.00 val. nuotoliniu b?du. Dalyvavimas nemokamas.

Registracija b?tina

Daugiau informacijos apie mokymus

 • VDU vietimo akademija ir iaur?s ministr? tarybos biuras Lietuvoje 2021 m. gegu?s 31 d. birelio 4 d. organizuoja virtual? rengin? Moksleivi? akademija. Ateities mokytojas. S?kmingai renginys startavo iem?, tad vasaros pradioje prat?siama paintis su mokytojo profesija. Renginio II ingsnis mitai apie mokytojo profesij?. Paskaitas skaitys inomiausi edukologai, vietimo tyr?jai, mokytojai, ambasadoriai Lietuvoje ir pasaulyje, o inomi mon?s dalinsis savo s?km?s istorijomis, kalb?s apie pedagogo reikm? j? profesiniame kelyje.
  10-12 klasi? mokiniai, besidomintys mokytojo profesija, kvie?iami registruotis
  Daugiau informacijos, registracija


 • Raseini? rajono savivaldyb?s Visuomen?s sveikatos biuras kvie?ia dalyvauti seminarePerfekcionizmas. Ar stresorius, ar naudos ne?jas?. Lektor? medicinos psicholog? Milda Vaznevi?ien?.
  Seminaras vyko gegu?s 27 d. 14.30 16.30 val.
  Dalyvavimas nemokamas. Registracija b?tina:https://forms.gle/UNyqebmXxuX7uLQ96

 • Vilniaus universitetas organizuoja nemokam? nuotolini? seminar? cikl?
  Daugiau informacijos, registracija

 • LAMA BPO kvie?ia registruotis ? nuotolinius mokymus mokykl? karjeros specialistams
  Daugiau informacijos, registracija

 • Lietuvos nacionalin? Martyno Mavydo biblioteka, besir?pinanti vartotoj? aptarnavimu, informaciniais itekliais, mokslin?s veiklos pl?tojimu vaik?, jaunimo literat?ros, skaitybos ir knygos meno srityse ir vykdanti vaik? ir jaunimo kult?rin? edukacij?, kvie?ia naudotis sukaupta specialist? patirtimi bei si?lomomis paslaugomis vaikams ir jaunimui.
  Daugiau informacijos

 • Panev?io Vilties progimnazija kvie?ia 48 klasi? mokinius dalyvauti Tarptautiniame bendrojo ugdymo mokykl? pasak? konkurse Svajon?s link. Konkurso tikslas dom?tis kompetencijomis ateities darbo rinkoje, k?rybikai perteikti turimas ugdymo karjerai inias ir atskleisti asmenin? mokymosi, saviraikos patirt?.
  Nuostatai

 • KTU nemokam? konsultacij? abiturientams tvarkaratis

 • Dideli mai ekranai pristato virtualias kino ir reklamos dirbtuves vyresni?j? klasi? mokiniams, bei j? mokytojams
  Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?iapradedan?iuosius karjeros specialistus? nemokam? nuotolin? informacin? rengin?Metodin?s priemon?s 812 klasi? mokini? konsultavimui. Jaunimo darbo centro patirtys 2.
  Renginio datagegu?s 19 d.(tre?iadien?),14.30 val.Planuojama trukm?1,5 val.
  Renginio mediaga


 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su ?mone Gintarin? vaistin? kvie?ia 9-12 kl. mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? "Profesinis pasirinkimas - farmacija. Kod?l verta rinktis? Darbdavio poi?ris."
  Renginio data 2021 m. gegu?s 4 d. (antradien?) 15 val.
  Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi profesij?: medienos ir bald? pramon?s specialistai populiaru ar perspektyvu?.
  Renginio data 2021 m. balandio 21 d. (tre?iadien?), 14.30 val.
  Renginio mediaga

 • Kovo 2226 dienomis Klaip?dos universitete jau septyniolikt? kart? vyko projektas Ikeisk pamok? ? paskait?, per kur? mokiniai kvie?iami trumpam tapti KU studentais ir daugiau suinoti apie dominan?ias studij? programas. Pasak pedagog? ir pa?i? moksleivi?, tai puiki proga pasimatuoti specialyb? prie apsisprendiant, k? studijuoti baigus mokykl?.
  Daugiau informacijos

 • Isilavinimas ir karjera 2021
  K? realiai veiksi baig?s ekonomik?, filologij?, urnalistik?, biochemij? ar kit? studij? program?? Geriau bus, jei atsakym? ? ? klausim? inosi prie prad?damas studijas.

  Registruokis ? rengin?, ir gauk verting? turin?, uduok klausimuslivetransliacijos metu ir tiesiog suinok,k? mon?s dirba vis? dien?.
  Kovo 23-24 dienomis.

  Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su CV-Online kvie?ia 812 klasi? mokini? aukl?tojus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Kokio darbuotojo reikia iandieninei darbo rinkai?.
  Renginio data vasario 18 d. (ketvirtadien?), pradia 10 val.
  Renginio mediaga

 • Moter? informacijos centras, kartu su centru Marta (Latvijoje) kvie?ia su 1218m. jaunimu dirban?ius specialistus dalyvautijaunimo ?galinimo mokymuosepagal nauj? metodik? Dare to Care.
  Mokym? data sausio 20 22 d., vasario 4 5 d., bei vasario 11 12 d.

  Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su tarptautine DofE apdovanojim? programa kvie?ia812 klasi? mokini? aukl?tojus, karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Karjeros pasirinkimas: atrask ir patirk su DofE.
  Renginio datavasario 17 d.(tre?iadienis),15.00 val.

  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus karo prievol?s ir komplektavimo skyriumi kvie?ia 812 klasi? mokini? aukl?tojus, karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Karjera kariuomen?je k? verta inoti konsultuojant mokinius?.
  Renginio data sausio 19 d. (antradien?), pradia 15 val.
  Renginio mediaga

 • Virtualius ISM universiteto mokymai XXI amiaus mokytojas

Renginio datasausio 5 d., 14:00 val

Daugiau informacijos


 • Metaforini? asociatyvini? korteli? panaudojimas ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data sausio 26 d. (antradien?), pradia 16.00 val.
  Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus kolegija kvie?ia1012
  klasi? aukl?tojus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? rengin?Mokini?, stojan?i? ? aukt?sias mokyklas, konsultavimas.
  Renginio datasausio 15 d.(penktadien?), pradia 12 val.

Renginio mediaga

 • RESPUBLIKIN? NUOTOLIN? KONFERENCIJA GYVOJI MOKYKLA: ERDV? KURTI, AUGTI, B?TI

Renginio data: gruodio 10 d. 12.00 val.

Daugiau informacijos

 • Mokymai mokykl? ir pedagogini? psichologini?/vietimo pagalbos tarnyb? psichologams ir socialiniams pedagogams.
  Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskvie?ia mokykl? karjeros specialistus ?nuotolin? seminar?Klas?s vadovas asmenyb?s ir bendruomen?s ugdytojas.
  Seminaras vykslapkri?io23 d.14.00-16.30 ir 25 d. 14.00-16.30
  Daugiau informacijos, registracija

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskvie?ia mokykl? karjeros specialistus ?nuotolin? seminar?Dalykinis integravimas karjeros kompetencij? ugdymui.
  Seminaras vykslapkri?io12 d.14.00-17.00 ir 18 d. 14.00-17.00

  Daugiau informacijos, registracija

 • Kursai apie skaitmenin? darb? su jaunimu MOOC digital.
  Kursuose kvie?iami dalyvauti visi, kuriems skaitmeninio darbo su jaunimu tema yra aktuali. Ypa? tikimasi sulaukti dirban?i? su jaunimu asmen? d?mesio. Atranka nebus vykdoma prieig? gaus visi usiregistrav?.
  Dalyviai gal?s mokytis i nam? jiems patogiu metu.
  Kursai susid?s i dviej? dali?. Pirmoji dalis vyko nuo spalio 16 d. iki lapkri?io 20 d. ir j? sudarys 4 moduliai.
  Daugiau informacijos, registracija

 • Savanoryst? mokinio sav?s painimui ir geb?jim? ibandymui.
  Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Socialinis veiksmas kvie?ia 811 klasi? mokini? aukl?tojus, karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Savanoryst? mokinio sav?s painimui ir geb?jim? ibandymui. Renginio data lapkri?io 17 d. (antradien?), 15 val. Planuojama trukm? 1 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suEgle Lisauskaitekvie?ia mokykl? karjeros specialistus ?nemokamus nuotolinius mokymusMetaforini? asociatyvini?korteli? panaudojimas ugdymo karjerai veikloje.
  Mokymai vykslapkri?io10 d.(antradien?), pradia 16.00 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
  Renginio mediaga

 • Euroguidance ir Europass virtualus seminaras karjeros specialistams

Renginio data spalio 28 d.

Daugiau informacijos

 • LVJC Darni mokykla

Renginio data 2020 m. spalio 15 d.

Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centrasspalio 19 d. ir 22 d. organizuoja nuotolin? seminar?Mokytoj? vaidmuo ple?iant profesines mokini? pasirinkimo galimybes".

Daugiau informacijos, registracija


 • Virtuali konferencijaNestabilus ryys: santykiai ir ugdymas nuotolinio mokymosi realyb?je

Renginio data 2020 m. spalio 8 d.

Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia mokytojus, klasi? aukl?tojus, karjeros specialistus ? nemokamus nuotolinius mokymus Rekomendacij? stojantiems ? usienio universitetus raymo dirbtuv?s. Mokymai vyko spalio 8 d. (ketvirtadien?), pradia 14.30 val. Planuojama trukm? 11,5 val. Mokymus ves V? Studijos ir karjera konsultant? Renata ukovska.
  Daugiau informacijos, registracija

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia mokytojus, klasi? aukl?tojus, karjeros specialistus ? nemokamus nuotolinius mokymus Mokytojo vaidmuo s?kmingo stojimo ? usienio aukt?sias mokyklas procese. Mokymai vyko rugs?jo 24 d. (ketvirtadien?), pradia 14.30 val. Planuojama trukm? 11,5 val.
  Daugiau informacijos, registracija

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras rugs?jo 24 d. ir 30 d. organizuoja nuotolin? seminar? Karjeros planavimo pamoka: strukt?ra, mokymo metod? ir mokymosi veikl? ?vairov?.

Daugiau informacijos, registracija

 • 2020 m. rugs?jo 22 dPanev?io Juozo Miltinio gimnazijoje vyko alies metodin? - praktin? konferencijaKARJERA 2020. ?VALGOS IR PATIRTIS

Daugiau informacijos

 • VDU vietimo akademijos Edukologijos tyrim? institutas kvie?ia mokykl? karjeros specialistus ? kvalifikacijos tobulinimo program? Karjeros projektavimo ir valdymo geb?jim? ugdymas".
  Daugiau informacijos
  REGISTRACIJA (iki 2020 rugpj??io 31 d.)

 • iauli? universiteto nuotolin? paskaita Stresas m?s? gyvenime

Renginio data 2020 m. liepos 2 d. 17.30 val.

Daugiau informacijos


 • Euroguidance tinklas organizuoja nuotolinius seminarus karjeros konsultantams tema Virtual?s karjeros konsultavimo ?rankiai ir veiklos

Renginio data 2020 m. birelio 9,10,11 dienomis 12.00 val.

Daugiau informacijos

 • VDU vietimo akademijos internetinis seminaras "Ar galima pagerinti tai kas yra gerai?"

Renginio data 2020 m. gegu?s 25 d. 15.00 val.

Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suMykolo Romerio universitetu kvie?iamokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin?Edukacini? technologij? valdymo magistrant?ros studij? programa karjeros specialisto profesiniam tobul?jimui.

Renginys vyksbirelio 10 d.14.00 val.

Renginio mediaga


 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus kolegija kvie?ia klasi? aukl?tojus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? rengin?Mokini?, stojan?i? ? aukt?sias mokyklas, konsultavimas.
  Renginys vyksbirelio 4 d.14.00 val.

Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskvie?ia 8-11 klasi? mokini? aukl?tojus, karjeros specialistus ?nuotolin? informacin? rengin?Savanoryst? mokinio sav?s painimui ir geb?jim? ibandymui.

Renginys vyksgegu?s 28 d.(ketvirtadien?), pradia13 val.Planuojama trukm? 1 val.

Prane?ja V?Socialinis veiksmas mentor?Justina Vainyt?

Renginio mediaga

 • Klaip?dos universiteto seminarai mokytojams

Renginio data 2020 m. gegu?s 28 d. 17.00 val.;

2020 m. birelio 4 d. 17.00 val.

Daugiau informacijos

 • VDU vietimo akademijos internetinis seminaras "Profesinis kelias: nuo pedagogo iki institucijos vadovo

Renginio data 2020 m. gegu?s 11 d. 15.00 val.

Daugiau informacijos


 • Vilniaus technologij? ir dizaino kolegijos internetinis seminaras, kuriame apvelgiami tiesioginio pri?mimo ingsniai ir stojamieji egzaminai ? Interjero dizaino ir Grafinio dizaino studij? programas

Daugiau informacijos

 • KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtualios paskaitos11-12 kl. moksleiviams.

Daugiau informacijos

 • KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtuali paskaita Savo ateities beiekant 11-12 kl. moksleiviams.

Registracija iki 2020 m. gegu?s 30d.

Daugiau informacijos


 • Kvie?iame ? mokymus mokykl? karjeros specialistams, klasi? aukl?tojams, mokytojams "Rekomendacij? stojantiems ? usienio universitetus raymo dirbtuv?s",

2020 m. gegu?s 14d., 11 val..

Daugiau informacijos, registracija


 • Jaunimo reikal? departamentas prie Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos kvie?ia registruotis ? nuotolinius mokymus "Individualus jaun? moni? konsultavimas nuotolin?je erdv?je"

Daugiau informacijos, registracija

 • LAMA BPO kvie?ia ? MOKOMUOSIUS RENGINIUS REGIONUOSE PROFESINIO ORIENTAVIMO SPECIALISTAMS

Renginio mediaga

 • Internetiniame seminare bus kalbama apie karjer?, studijas ir mokytojo profesij?
  2020 m. balandio 15 d. 15 val. VDU vietimo akademija organizuoja internetin? seminar? Karjera, studijos, profesijos 2020 metais apie ateities mokytojo misij? ir vizij?. Seminaras skirtas abiturientams, karjeros specialistams ir mokytojams.
  Daugiau informacijos

 • Istoriniai CV metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje.
  Mokym? data balandio 22 d. (tre?iadien?), 15 val. Mokymus ves Euroguidance ekspert? Virginija Jarusevi?i?t?. Planuojama trukm? 1,5 ak. val.
  http://www.euroguidance.lt/naujienos/iniciatyva-istoriniai-cv-ragina-cv-pildyti-dar-mokykloje

 • Mokymai Rekomendacij? stojantiems ? usienio universitetus raymo dirbtuv?s
  Renginio data2020 m. balandio 16 d.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1 B, Vilnius)

  www.studinfo.lt

 • Balandio 7 dien? 16 valand? "Careers in International Relations" (tinka visiems, kam ?domu suinoti, kur link veda dom?jimasis tarptautiniais santykiais).
  Daugiau informacijos
 • Dalyvaukite nemokamuose nuotoliniuose LinkedIn mokymuose.
  Renginys bus transliuojamas internetu balandio 2 dien? 18 val. Numatoma trukm? 1,5 val.
  Daugiau informacijos


 • Internetin? sesija apie tai, kaip b?ti s?kmingu 4-osios pramon?s revoliucijos kontekste.
  EducationUSA tinklas kvie?ia prisijungti prie internetin?s sesijos "How to Become a Successful Leader in a Digital Transfromative Era", kuri? ves Kettering University Vadybos fakulteto dekanas dr. Haseeb Ahmed.
  Internetin?s sesijos data balandio 9 d. 15 val.

  Daugiau informacijos

 • ALIES METODIN? PRAKTIN? KONFERENCIJA KARJERA 2020. ?VALGOS IR PATIRTIS
  Data: 2020 m. kovo 31 d. Vieta: Panev?io Juozo Miltinio gimnazija, Auktai?i? g. 1, Panev?ys.
  Daugiau informacijos

 • Kvalifikacijos tobulinimo seminarasMokytoj? vaidmuo ple?iant moksleivi? profesinio pasirinkimo galimybes.
  Renginio data2020 m. kovo 19 d., 9.30 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1 B, Vilnius)
  Daugiau informacijos, registracija

 • Kovo 17 d. 9.30 val. Vytauto Didiojo universiteto vietimo akademija ir Lietuvos karjeros specialist? asociacija Lietuvos bendrojo ugdymo mokykl? karjeros specialistus kvie?ia ? seminar?-diskusij? Karjera, studijos, profesijos 2020:apieateities mokytojo misij? ir vizij?.
  Daugiau informacijos


 • Kvalifikacijos tobulinimo programos Ugdymo karjerai sistema seminar? Mokytoj? vaidmuo ple?iant moksleivi? profesinio pasirinkimo galimybes.
  Renginio data 2020 m. kovo 19 d., 9.3017 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1 B, Vilnius)
  Daugiau informacijos, registracija

 • Mokymai Rekomendacij? stojantiems ? usienio universitetus raymo dirbtuv?s
  Renginio data2020 m. kovo 5 d.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1 B, Vilnius)
  www.studinfo.lt

 • Kvalifikacijos tobulinimo seminaras klas?s vadovams Klas?s vadovas asmenyb?s ir bendruomen?s ugdytojas.
  2020 m. vasario 20 d. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1 B, Vilnius)
  Daugiau informacijos

 • Informacinis renginys BAFF Lyderyst?s akademijos galimyb?s mokiniams, planuojantiems karjer?.
  Paskaitos data 2020 m. vasario 18 d. (antradienis), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kabinete.
  Renginio mediaga

 • Kvie?iame mokykl? karjeros specialistus ? mokymus Metodin?s priemon?s Profesij? labirintas taikymo galimyb?s ugdymo karjerai veikloje.
  Mokymai vyko 2020 m. vasario 18 d. (antradien?), 13.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 803 aud.
  Daugiau informacijos

 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2019 m. gruodio 10 d., 14.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  Daugiau informacijos

 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2019 m. lapkri?io 26 d., 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras 2019 m. lapkri?io 15 d. organizuoja seminar? Veiksni ugdymo karjerai sistema iuolaikin?je mokykloje. Seminare kvie?iami dalyvauti bendrojo ugdymo mokykl? mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasi? vadovai.
  Daugiau informacijos

 • Kvie?iame mokykl? karjeros specialistus, mokytojus, klasi? aukl?tojus ? nemokamus mokymus STRATA Profesinio informavimo ?rankio panaudojimas ugdymo karjerai veikloje.
  Renginio data 2019 m. lapkri?io 7 d. (ketvirtadien?), 15 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
  Renginio mediaga

 • Karjeros koordinatoriaus vaidmuo ugdant speciali?j? poreiki? mokini? karjeros kompetencijas.
  Seminaro data 2019 m. spalio 31 d. Seminare kvie?iami dalyvauti bendrojo ugdymo mokykl? mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasi? vadovai, pagalbos mokiniui specialistai.
  Daugiau informacijos

 • Kvie?iamemokykl? karjeros specialistus ? nemokamusmokymusJUMP metodin? priemon?ugdymo karjerai veikloje.
  Mokymai vyks2019m. spalio 22 d. (antradien?),15 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius),803 aud.
  Daugiau informacijos

 • Kvie?iame mokykl? karjeros specialistus ? mokymus Metodin?s priemon?s Profesij? labirintas taikymo galimyb?s ugdymo karjerai veikloje.
  Mokymai vyks 2019 m. rugs?jo 24 d. (antradien?), 14.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 803 aud.
  http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/metodinis-zaidimas-profesiju-labirintas

 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2019 m. rugs?jo 12 d. (ketvirtadien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  Daugiau informacijos
  Registracija

 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2019 m. rugpj??io 28 d. (antradien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  Daugiau informacijos
  Registracija

 • VU Filosofijos fakulteto Psichologijos institutas organizuoja konferencij? Pozityvi? charakteristik? ir ?sidarbinamumo ?g?di? lavinimo (ugdymo) bei panaudojimo strategijos, kuri vyko 2019 m. birelio 10 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete (Universiteto 9), 301 aud.
  Daugiau informacijos

 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2019 m. birelio 18 d. (antradien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/griztamojo-rysio-zaidimas

 • Mokymai karjeros specialistams Erdv?s be stereotip? k?rimas vietime ir profesiniame konsultavime
  Daugiau informacijos
  Registracija

 • Kvietimas registruotis ? mokomuosius renginius regionuose profesinio orientavimo specialistams
  Daugiau informacijos
  Registracija

 • Seminaras Klas?s vadovas asmenyb?s ir bendruomen?s ugdytojas
  Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras balandio 29 d. organizuoja seminar? Klas?s vadovas asmenyb?s ir bendruomen?s ugdytojas. Seminare kvie?iami dalyvauti klas?s vadovai.
  Daugiau informacijos

 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2019 m. balandio 25 d. (ketvirtadien?), 10 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/griztamojo-rysio-zaidimas

 • Mokymai Metodin?s priemon?s Profesij? labirintas taikymo galimyb?s ugdymo karjerai veikloje.
  Mokym? data 2019 m. balandio 24 d., 10 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 803 aud.

  http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/metodinis-zaidimas-profesiju-labirintas

 • Mokymai MOSTA Profesinio informavimo ?rankis ugdymo karjerai veikloje.
  Renginio data 2019 m. balandio 24 d. (tre?iadien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
  Renginio mediaga

 • Mokymai Mokytoj? vaidmuo ple?iant profesines mokini? pasirinkimo galimybes
  Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centrekovo 18 d. ir balandio 23 d.9:30 val.105 auditorijoje
  Daugiau informacijos

 • SeminarasUgdomasis konsultavimas, kaip priemon? darbui su t?vais ugdant mokinius karjerai.
  2019 m. kovo 25 d., 10 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre.
  Daugiau informacijos

 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2019 m. kovo 6 d. (tre?iadien?), 14.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/griztamojo-rysio-zaidimas

 • Mokymai Mokytoj? vaidmuo ple?iant profesines mokini? pasirinkimo galimybes
  Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centrevasario 21 d. ir kovo 1 d.9:30 val.105 auditorijoje
  Daugiau informacijos

 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2019 m. vasario 19 d. (antradien?), 10.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/griztamojo-rysio-zaidimas

 • Mokymai Mokytoj? vaidmuo ple?iant profesines mokini? pasirinkimo galimybes
  Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre sausio 25 d. ir vasario 26 d. 9:30 val. 105 auditorijoje
  Daugiau informacijos

 • Informacinis renginys BAFF Lyderyst?s akademijos 2019 vasaros stovykla Jungtin?se Valstijose - karjeros galimyb?s 11 kl. mokiniams.
  Renginio data 2019 m. vasario 19 d. (antradienis), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 803 kab.
  Renginio mediaga

 • Kvalifikacijos tobulinimo seminarasDalykinis integravimas karjeros kompetencij? ugdymui
  2018 m. vasario 14 d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1 B, Vilnius)
  Daugiau informacijos

 • Seminaras Karjeros planavimo pamoka: strukt?ra, mokymo metod? ir mokymosi veikl? ?vairov?
  Mokym? data2019 m. sausio 29 d. 10 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  Daugiau informacijos


 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2019 m. sausio 23 d. (tre?iadien?), 14.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/griztamojo-rysio-zaidimas

 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2018 m. gruodio 13 d. (ketvirtadien?), 14.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/griztamojo-rysio-zaidimas

 • Kvalifikacijos tobulinimo seminarasUgdomasis konsultavimas, kaip priemon? darbui su t?vais ugdant mokinius karjerai
  2018 m. gruodio 11 d. 10 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  Daugiau informacijos

 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2018 m. lapkri?io 27 d. (antradien?), 14.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/griztamojo-rysio-zaidimas

 • Seminar? Klas?s vadovas asmenyb?s ir bendruomen?s ugdytojas.
  2018 m. lapkri?io 15 d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1 B, Vilnius)

  Daugiau informacijos

 • Mokymai Metodin?s priemon?s Profesij? labirintas taikymo galimyb?s ugdymo karjerai veikloje.
  Mokym? data 2018 m. lapkri?io 6 d., 14.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 803 aud.
  http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/metodinis-zaidimas-profesiju-labirintas

 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2018 m. spalio 30 d. (antradien?), 10 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/griztamojo-rysio-zaidimas

 • V? Studijos ir karjera ir EducationUSAkvie?ia ? seminar? mokytojamsAkademin?s angl? kalbos egzaminas TOEFL TOEFL Propell Workshop (Speaking&Writing).
  Seminaras skirtas angl? kalbos mokytojams ir d?stytojams.
  Seminaro dataspalio 30 dien? 10.30 val.
  Daugiau informacijos

 • V? Studijos ir karjera ir EducationUSAkvie?ia ? seminar? mokytojamsPAGALBA STOJANTIEMS ?JAV UNIVERSITETUS.
  Seminaras skirtas mokytojams dalykininkams, angl? kalbos mokytojams, klasi? aukl?tojams, karjeros konsultantams

  Seminaro data spalio 30 dien? 9.00 val.
  Daugiau informacijos • Kvalifikacijos tobulinimo seminarasDalykinis integravimas karjeros kompetencij? ugdymui
  2017m. gegu?s 10 d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1 B, Vilnius)

 • Kvalifikacijos tobulinimo seminarasKarjeros koordinatoriaus vaidmuo ugdant speciali?j? poreiki? mokini? karjeros kompetencijas
  2017 m. balandio 21 d.
  Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1 B, Vilnius)
 • LAMA BPO mokymai profesinio orientavimo specialistams
  Daugiau informacijos

 • Kvalifikacijos tobulinimo renginys Inovacijos karjeros specialisto veikloje
  2017 m. balandio 11 d. 11 val.Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institute.
  Daugiau informacijos
 • Kvalifikacijos tobulinimo seminaras Dalykinis integravimas karjeros kompetencij? ugdymui
  2017 m. kovo 30 d. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1 B, Vilnius)
  Daugiau informacijos
 • Kazimiero Simonavi?iaus universitetas organizuoja ATVIR? DUR? DIEN?.
  2017 m. kovo 3 d. Kazimiero Simonavi?iaus universitete (Dariaus ir Gir?no g. 21, Vilnius)
  Daugiau informacijos
 • Kvalifikacijos tobulinimo seminarasUgdomasis konsultavimas, kaip priemon? darbui su t?vais, ugdant mokinius karjerai.
  2017 m. vasario 28 d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius).


 • Profesinio tobul?jimo seminar? ciklas mokytojams bei mokykl? vadovamsISM Mokytoj? universitetas.
  2017 m. vasario 13, 20 d.ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.
  Daugiau informacijos
 • Mokymai karjeros koordinatoriams, klasi? vadovamsMokini? verslumo ?g?di? ugdymas.
  2017 m. vasario 14 d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  Daugiau informacijos
  Registracija

 • Kvalifikacijos tobulinimo seminaras Veiksni ugdymo karjerai sistema iuolaikin?je mokykloje.
  2017 m. vasario 13 d. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius).
 • Kauno pedagog? kvalifikacijos centras2016 m. rugs?jospalio m?nes? vykdoma programa Ugdymo karjerai integravimas ? atskir? dalyk? turin? ir ? neformaliojo vietimo programas.
  Programos trukm? 6 akad. val.; kaina 15 Eur dalyviui.
  Seminaro vieta Kauno pedagog? kvalifikacijos centras, Vytauto pr. 44.
  U programos vykdym? atsakinga metodinink? Valerija Segalovi?ien?, tel. (8 37) 200127,
  el. p. valerija.segaloviciene@kpkc.lt
  Daugiau informacijos
 • Mol?t? vietimo centras 2016 m. vykdoma 18 akad. val. programa Mokini? karjeros kompetencij? ugdymas (kodas 210009333).
  Kontaktinis asmuo Daiva Jucien?, tel. (8 383) 54031, el. p.daiva@sc.moletai.lt
  Daugiau informacijos

 • Informacinis renginys mokykl? karjeros koordinatoriams "Savanoryst?ir mokinyskur?kaip?kada?kod?l?"
  2016 m. gruodio 8 d. (ketvirtadien?), 15 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
  Renginio mediaga
 • Kvalifikacijos tobulinimo seminaras Veiksni ugdymo karjerai sistema iuolaikin?je mokykloje.
  2016 m. gruodio 7 d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius).
 • Seminaras Tikslingas karjeros ugdymas prasideda ikimokyklinio ugdymo ?staigose.
  2016 m. gruodio 2 d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius).

  Daugiau informacijos

 • Mokymai Rekomendacija svarbesnis dokumentas nei man?me.
  2016 m. lapkri?io 15 d. (antradien?) 15 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre
  (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  Renginio mediaga

 • PaskaitaMetodin?s priemon?s -www.mobilumogidas.lt- panaudojimas ugdymo karjerai procese
  2016 m. lapkri?io 8 d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius).


 • SeminarasVeiksni ugdymo karjerai sistema iuolaikin?je mokykloje
  2016 m. lapkri?io 3 d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius).
 • SeminarasAnkstyvasis ugdymas karjerai
  2016 m. spalio 28 d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius).
 • Kvalifikacijos tobulinimo seminaras Veiksni ugdymo karjerai sistema iuolaikin?je mokykloje
  2016 m. rugs?jo 30 d. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre.


Archyvas


 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Baltijos Amerikos Laisv?s fondu (BAFF) kvie?iakarjeros specialistus(1011kl.) ? nuotolin? informacin? rengin? BAFF Lyderyst?s akademijos 2023 m.vasaros stovykla JAV k? svarbu inoti?
  Renginys vyks 2023 m. vasario 21 d. (antradien?) 14.30 val.
  Planuojama trukm? 1 val.
  Registracija

 • Baltic Council for International Education kartu su vietimo agent?ra Meridian Groupvasario 26 d. Vilniuje, konferencij? centre Radisson Blu Hotelsorganizuoja didiausi? Baltijos alyse tarptautini? studij? parod? Tarptautini? studij? dienos. Parodoje dalyvaus tarptautin?s prestiin?s priva?ios vidurin?s mokyklos, kalb? mokyklos, koledai ir universitetai i ?vairi? pasaulio ali?.Parodos lankytojai tur?s galimyb? susipainti su usienio vietimo ?staigomis ir suinoti naujausi? informacij?.
  Daugiau informacijos ir registracija

 • Googlesi?lo nemokamus kursus, pad?sian?ius kopti karjeros laiptais ar pl?sti savo versl?. I viso yra 19 nemokam? kurs?. Galima rinktis atskirus modulius arba iklausyti vis? kurs?
  Daugiau informacijos


 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Nacionaline vietimo agent?ra kvie?ia karjeros specialistus (10 kl.) ? nuotolin? informacin? rengin? Vidurinio ugdymo iorinio vertinimo poky?iai (planuojami) 20242025 mokslo metais k? svarbu inoti karjeros specialistui?
  Renginys vyks 2023 m. vasario 8 d. (tre?iadien?) 14 val. Planuojama trukm? 1 val. Viet? skai?ius ribotas. Registracija b?tina.

  Renginio mediaga

 • Kovo 3031 d. parod? ir kongres? centre LITEXPO organizuojama didiausia Lietuvoje mokymosi, ini? ir karjeros planavimo paroda KARJERA & STUDIJOS 2023. Renginys skirtas mokiniams, studentams, karjeros keli? besirenkantiems ar kei?iantiems mon?ms, taip pat mokytojams ir mokykl? administracijoms.
  Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras su vietimo main? paramos fondu kvie?ia812 klasi? pradedan?iuosius karjeros specialistus ? nuotolinius mokymus (kartojama) Konsultavimo praktika: nuo ko prad?ti? I dalis.
  Mokymai vyks sausio 12 d. (ketvirtadien?), pradia 15 val. Planuojama mokym? trukm? 1,5 val.
  Registracija ir daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su psichologe dr. Rasa Erentaite, tyrin?jan?ia paaugli? tikslus, motyvacij? ir pasiekimus, kvie?iakarjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Paaugli? siekiai nelygioje visuomen?je k? svarbu inoti karjeros specialistui?".
  Renginys vyks 2023 m. sausio 26 d. (ketvirtadien?), 14.30 val. Planuojama trukm? 1 val.
  Renginio mediaga
 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su vietimo main? paramos fondu kvie?ia1012 kl. karjeros specialistus? nuotolinius mokymus Pirmasis darbo pokalbis (remiantis nuotolini? individuali? konsultacij? mokiniams patirtimi).
  Mokymai vykssausio 30 d.(??pirmadien?), pradia 14 val.Planuojama trukm? iki 1,5 val.
  Renginio mediaga

 • Karjera metodin? priemon? darbui su 812 klasi? mokiniais
  Renginio mediaga

 • Kvalifikacijos tobulinimo mokymai asmenims, siekiantiems ?gyti ugdymo karjerai paslaug? teikimui reikalingas kompetencijas
  Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su dr. Ram?nu Janavi?ium, gydytoju psichoterapeutu, konsultantu, Vertybi? korteli? autoriumi, kvie?ia karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Vertybi? kortel?s metodin? priemon? darbui su 812 klasi? mokiniais konsultacijoms individualiai ir grup?se".
  Renginys vyks 2023 m. sausio 10 d. (antradien?), 14.30 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su vietimo main? paramos fondukvie?ia 1012 kl.karjeros specialistus? nuotolinius mokymusCV pamoka. Nuotolini? individuali? CV konsultacij? patirtis.
  Mokymai vyks 2023 m.sausio? 9 d.?(??pirmadien?), pradia 14 val.Planuojama trukm? iki 1,5 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suCV-Onlinekvie?iamokykl? karjeros specialistus(812 kl.) ? nuotolin? informacin? rengin?Kokio darbuotojo reikia iandieninei darbo rinkai?.
  Renginys vykslapkri?io29 d.(antradien?), pradia 15 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus regioniniu karjeros centru kvie?ia karjeros specialistus ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin?Metodin?s priemon?s jaunimo konsultavimui. Regioninio karjeros centro rekomendacijos.
  Renginys vykolapkri?io 30 d.(tre?iadien?),14.30 val.Planuojama trukm?1,5 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suKamila Golodkvie?iakarjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Karjeros kelio pradia ar pos?kis: paink save! metodin? priemon? darbui su 812 klasi? mokiniais".
  Renginys vyks2022 m.lapkri?io 24 d.(ketvirtadien?),15 val.
  Renginio mediaga

 • Kvie?iame karjeros specialistus ? metodin?s priemon?s mokymusGr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon?ugdymo karjerai veikloje.Daugiau informacijos apie metodin? priemon? rasite:http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/griztamojo-rysio-zaidimas

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suMykolo Romerio universiteto Karjeros akademijakvie?ia mokykl? karjerosspecialistus (1012 kl.) ? nuotolin? informacin? rengin? MRU Karjeros akademija pagalba karjeros specialistams.
  Renginys vyks 2022 m. spalio 25 d.(antradien?),15 val.Planuojama trukm? 1 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus regioniniu karjeros centru 2022 m. spalio 12 d. (tre?iadienis) 14 val. kvie?ia bendrojo ugdymo mokykl? karjeros specialistus (912 kl.) ? nuotolin? informacin? rengin? Vilniaus regioninis karjeros centras naujos galimyb?s mokiniams, planuojantiems karjer?.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su FLEX programos Lietuvoje atstovais2022 m. rugs?jo 27 d.(antradien?),15 val.kvie?ia mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin?FLEX main? programa galimyb? 910 klasi? mokiniams geriau painti save.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras su Vilniaus kolegijabirelio 7 d.(antradien?), 14 val.kvie?ia811klasi? pradedan?iuosius karjeros specialistus? nuotolinius mokymusKonsultavimo praktika: nuo ko prad?ti? I dalis.
  Renginio mediaga
  Praktin?s uduotys

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu sudr.Ram?nu Janavi?ium,gydytoju psichoterapeutu, konsultantu, Vertybi? korteli? autoriumi, gegu?s 19 d.(ketvirtadien?),14val.kvie?iakarjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Vertybi? kortel?s metodin? priemon? darbui su 812 klasi? mokiniais konsultacijoms individualiai ir grup?se"
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suKlaip?dos universiteto emynos gimnazijoskarjeros specialiste Elina Grigute ir psichologe Greta Platakyte,balandio 14 d.(ketvirtadien?),14.30 val.kvie?ia10 kl. karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Praktinis karjeros kursas II gimnazijos klas?s mokiniams: Klaip?dos universiteto emynos gimnazijos patirtis".
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suMykolo Romerio universiteto Karjeros valdymo studij? programos vadove doc. dr.Asta Railienebalandio 26 d.(antradien?),14.30 val.kvie?ia812 kl. karjeros specialistus? nuotolin? gerosios patirties pasidalinimo rengin?Kritinio skaitymo strategij? taikymas ugdymo karjerai veikloje.
  Renginio mediaga


 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su vietimo main? paramos fondu gegu?s 5 d. (ketvirtadien?) 14.0015.30 val. kvie?ia 812 kl. karjeros specialistus, klasi? aukl?tojus ? nuotolinius praktinius mokymus Pirmasis mokinio CV. Europass profilis.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus statybinink? rengimo centru 2022 m.balandio 5 d.(antradien?),14.30 val. kvie?ia812 klasi?mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi profesij?: statyb? sektorius kod?l verta?.
  Renginio mediaga


 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kvie?ia78 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi profesij?: eksperimentin? 9 klas? su profesinio rengimo programa kod?l verta?.
  Renginys vyko 2022 m.kovo 15 d.(antradien?),14.30 val.Planuojama trukm? 1 val.
  Renginio mediaga


 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?iamokykl?karjeros specialistus? nuotolinius mokymusMetodin?s priemon?s darbui su 812 klasi? mokiniais. Jaunimo darbo centro patirtys.

Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru vasario 17 dien?, 14 val. kvie?ia ? nuotolin? inoformacin? rengin? "Profesinis veiklinimas ir jo galimyb?s profesinio mokymo ?staigoje"

Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su CV-Online kvie?ia 812 klasi? mokini? aukl?tojus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Kokio darbuotojo reikia iandieninei darbo rinkai?.
  Renginys vyko vasario 22 d. (antradien?), pradia 14 val. Planuojama trukm? 1,5 val.
  Renginio prane?ja Rita Karavaitien?, CV-Online marketingo vadov?.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?iamokykl?karjeros specialistus? nuotolinius mokymus Metodin?s priemon?s darbui su 812 klasi? mokiniais. Jaunimo darbo centro patirtys. Renginio datasausio 25 d.(antradien?),14.00 val.Planuojama trukm?2 val.
  Renginio mediaga


 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suVilniaus atviru jaunimo centru MESlapkri?io 4d.(ketvirtadien?), pradia10 val.kvie?ia712kl. klasi? aukl?tojus, karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin?Atviro jaunimo centro veikla mokini? bendr?j? kompetencij? ugdymui. Kod?l verta?.
  Renginio mediaga


 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su tarptautine personalo atrank? agent?raCVO Recruitmentkvie?iamokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Kaip pad?ti mokiniui pasiruoti s?kmingam startui ? darbo rink??.Renginys vyko 2021 m.spalio 27 d.(tre?iadienis)14.30 val.Planuojama renginio trukm? 11,5 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kvie?ia mokykl? karjeros specialistus ? nuotolinius mokymus Metaforin?s asociatyvin?s kortel?s (MAK) kaip ?rankis mokini? konsultavimui.
  Mokymai vyko rugs?jo 21 d. (antradien?), pradia 16.00 val. Planuojama trukm? 1,5-2 val.
  Mokymus ves Egl? Lisauskait?, asmeninio augimo ir tobul?jimo kou?ingo specialist?, metaforini? asociatyvini? korteli? praktik?.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos aukt?j? mokykl? renginiai stojantiesiems
  https://lamabpo.lt/renginiai-stojantiesiems/

 • Panev?io Vilties progimnazija kvie?ia 48 klasi? mokinius dalyvauti Tarptautiniame bendrojo ugdymo mokykl? pasak? konkurse Svajon?s link. Konkurso tikslas dom?tis kompetencijomis ateities darbo rinkoje, k?rybikai perteikti turimas ugdymo karjerai inias ir atskleisti asmenin? mokymosi, saviraikos patirt?.
  Nuostatai

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?iapradedan?iuosius karjeros specialistus? nemokam? nuotolin? informacin? rengin?Metodin?s priemon?s 812 klasi? mokini? konsultavimui. Jaunimo darbo centro patirtys 2.
  Renginio datagegu?s 19 d.(tre?iadien?),14.30 val.Planuojama trukm?1,5 val.
  Renginio mediaga


 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi profesij?: medienos ir bald? pramon?s specialistai populiaru ar perspektyvu?.
  Renginio data 2021 m. balandio 21 d. (tre?iadien?), 14.30 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su CV-Online kvie?ia 812 klasi? mokini? aukl?tojus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Kokio darbuotojo reikia iandieninei darbo rinkai?.
  Renginio data vasario 18 d. (ketvirtadien?), pradia 10 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su tarptautine DofE apdovanojim? programa kvie?ia812 klasi? mokini? aukl?tojus, karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Karjeros pasirinkimas: atrask ir patirk su DofE.
  Renginio datavasario 17 d.(tre?iadienis),15.00 val.

  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus karo prievol?s ir komplektavimo skyriumi kvie?ia 812 klasi? mokini? aukl?tojus, karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Karjera kariuomen?je k? verta inoti konsultuojant mokinius?.
  Renginio data sausio 19 d. (antradien?), pradia 15 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus kolegija kvie?ia1012
  klasi? aukl?tojus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? rengin?Mokini?, stojan?i? ? aukt?sias mokyklas, konsultavimas.
  Renginio datasausio 15 d.(penktadien?), pradia 12 val.

Renginio mediaga

 • Savanoryst? mokinio sav?s painimui ir geb?jim? ibandymui.
  Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Socialinis veiksmas kvie?ia 811 klasi? mokini? aukl?tojus, karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Savanoryst? mokinio sav?s painimui ir geb?jim? ibandymui. Renginio data lapkri?io 17 d. (antradien?), 15 val. Planuojama trukm? 1 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suEgle Lisauskaitekvie?ia mokykl? karjeros specialistus ?nemokamus nuotolinius mokymusMetaforini? asociatyvini?korteli? panaudojimas ugdymo karjerai veikloje.
  Mokymai vykslapkri?io10 d.(antradien?), pradia 16.00 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suMykolo Romerio universitetu kvie?iamokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin?Edukacini? technologij? valdymo magistrant?ros studij? programa karjeros specialisto profesiniam tobul?jimui.

Renginys vyksbirelio 10 d.14.00 val.

Renginio mediaga


 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus kolegija kvie?ia klasi? aukl?tojus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? rengin?Mokini?, stojan?i? ? aukt?sias mokyklas, konsultavimas.
  Renginys vyksbirelio 4 d.14.00 val.

Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskvie?ia 8-11 klasi? mokini? aukl?tojus, karjeros specialistus ?nuotolin? informacin? rengin?Savanoryst? mokinio sav?s painimui ir geb?jim? ibandymui.

Renginys vyksgegu?s 28 d.(ketvirtadien?), pradia13 val.Planuojama trukm? 1 val.

Prane?ja V?Socialinis veiksmas mentor?Justina Vainyt?

Renginio mediaga

 • Informacinis renginys mokykl? karjeros koordinatoriams "Savanoryst?ir mokinyskur?kaip?kada?kod?l?"
  2016 m. gruodio 8 d. (ketvirtadien?), 15 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
  Renginio mediaga
 • Mokymai Rekomendacija svarbesnis dokumentas nei man?me.
  2016 m. lapkri?io 15 d. (antradien?) 15 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre
  (irm?n? g. 1B, Vilnius). |
  Renginio mediaga


Archyvas

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru vasario 17 dien?, 14 val. kvie?ia ? nuotolin? inoformacin? rengin? "Profesinis veiklinimas ir jo galimyb?s profesinio mokymo ?staigoje"

Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su CV-Online kvie?ia 812 klasi? mokini? aukl?tojus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Kokio darbuotojo reikia iandieninei darbo rinkai?.
  Renginys vyko vasario 22 d. (antradien?), pradia 14 val. Planuojama trukm? 1,5 val.
  Renginio prane?ja Rita Karavaitien?, CV-Online marketingo vadov?.
  Daugiau informacijos

 • Panev?io "Vilties" progimnazija kvie?ia dalyvauti tarptautiniame 48 kl. mokini? sakmi? konkurse Profesij? kilm?. Darbus konkursui si?sti iki balandio 15 d.

Konkurso nuostatai

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?iamokykl?karjeros specialistus? nuotolinius mokymus Metodin?s priemon?s darbui su 812 klasi? mokiniais. Jaunimo darbo centro patirtys. Renginio datasausio 25 d.(antradien?),14.00 val.Planuojama trukm?2 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras sausio 25 ir 27 dienomis organizuoja nuotolin? seminar? Metaforin?s asociatyvin?s kortel?s kaip ?rankis karjeros ugdytoj? darbe.

Daugiau informacijos, registracija

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Klaip?dos universitetu kvie?ia 812 klasi? mokini? ugdymo karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis j?rines profesijas? K? svarbu inoti konsultuojant mokinius?. Renginio data gruodio 14 d. (antradien?) 14.30 val.
  Renginio mediaga:
  Kod?l verta rinktis j?rines profesijas? K? svarbu inoti konsultuojant mokinius?
  STUDIJOS KU J?ROS TYRIM? INSTITUTE

 • Klaip?dos universiteto Socialini? ir humanitarini? moksl? fakulteto Pedagogikos katedros ir Mokykl? tobulinimo centras organizuoja baigiam?j? DIMA_LT projekto konferencij?"Dirbtinis intelektas ir mokymosi analitika: ateitis prasideda iandien"2021 m. gruodio 17 d. 13.00 17.00 val. nuotoliniu b?du.

Daugiau informacijos, registracija

 • 2021 m. lapkri?io 22-26 d. Vilniaus universiteto iauli? akademijos alumn? asociacija kvie?ia ? kasmetin? nemokam? vie? paskait? cikl? Tobul?jimo ir atradim? savait? 2021

Daugiau informacijos, registracija


 • DofE mentori? mokymai2021 m. lapkri?io 56 dienomis. Mokymai vyko Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)

Daugiau informacijos

 • ISM universitetas lapkri?io 15 d. - gruodio 2d. organizuoja seminar? cikl?K? dirba ateities specialistai?

Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suVilniaus atviru jaunimo centru MESlapkri?io 4d.(ketvirtadien?), pradia10 val.kvie?ia712kl. klasi? aukl?tojus, karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin?Atviro jaunimo centro veikla mokini? bendr?j? kompetencij? ugdymui. Kod?l verta?.
  Renginio mediaga


 • Spalio 27-29dienomis, 18:30 val.Vilniaus universiteto (VU)Kult?ros centras kvie?ia mokykl? mokytojus, moksleivius ? nemokam? mokslo populiarinimui skirt? teatralizuot? pamok? Alisa mokslo stebukl? alyje, kuri ?vyks VU Teatro sal?je, Universiteto g. 3.

Daugiau informacijos

 • Nuotolinis renginys "Ateities kompetencijos" , kuris vyko Spalio 21 d. 15 val.

Daugiau informacijos, registracija

 • EUROGUIDANCE tinklas kvie?ia ? metin?konferencij?Green guidance focusing on green educational and career pathwayslapkri?io 11 d.

Daugiau informacijos, registracija

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centrasspalio 19 ir 21dienomis organizuoja nuotolin? seminar?Mokyklos vaidmuo mokini? s?kmingo stojimo ? usienio aukt?sias mokyklas procese

Daugiau informacijos, registracija

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su tarptautine personalo atrank? agent?raCVO Recruitmentkvie?iamokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Kaip pad?ti mokiniui pasiruoti s?kmingam startui ? darbo rink??.Renginys vyko 2021 m.spalio 27 d.(tre?iadienis)14.30 val.Planuojama renginio trukm? 11,5 val.
  Renginio mediaga

 • Antakalnio atviras jaunimo centras spalio 7-?j? kvie?ia ? tarptautin? konferencij? "Ugdymas karjerai poky?i? pasaulyje: patirtys ir i?kiai".
  2021 m. spalio 7 d., ketvirtadienis, 1016 val.
  Daugiau informacijos
  Registracija

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kvie?ia mokykl? karjeros specialistus ? nuotolinius mokymus Metaforin?s asociatyvin?s kortel?s (MAK) kaip ?rankis mokini? konsultavimui.
  Mokymai vyko rugs?jo 21 d. (antradien?), pradia 16.00 val. Planuojama trukm? 1,5-2 val.
  Mokymus ves Egl? Lisauskait?, asmeninio augimo ir tobul?jimo kou?ingo specialist?, metaforini? asociatyvini? korteli? praktik?.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras rugs?jo 27 ir 28 dienomis organizuoja nuotolin? seminar? Patirtinio ugdymo(si) galimyb?s ?prastiniame ir nuotoliniame mokyme karjeros konsultanto, klas?s vadovo darbe.
  Daugiau informacijos, registracija

 • Raseini? rajono savivaldyb?s Visuomen?s sveikatos biuras nuo rugs?jo 14 d. pradeda nauj? nuotolini? paskait? cikl? Psichologin? gerov? ir kvie?ia skirti dvi valandas savo psichin?s sveikatos gerinimui. Seminarai vyko kiekvien? antradien? 10.00 12.00 val. nuotoliniu b?du. Dalyvavimas nemokamas.

Registracija b?tina

Daugiau informacijos apie mokymus

 • VDU vietimo akademija ir iaur?s ministr? tarybos biuras Lietuvoje 2021 m. gegu?s 31 d. birelio 4 d. organizuoja virtual? rengin? Moksleivi? akademija. Ateities mokytojas. S?kmingai renginys startavo iem?, tad vasaros pradioje prat?siama paintis su mokytojo profesija. Renginio II ingsnis mitai apie mokytojo profesij?. Paskaitas skaitys inomiausi edukologai, vietimo tyr?jai, mokytojai, ambasadoriai Lietuvoje ir pasaulyje, o inomi mon?s dalinsis savo s?km?s istorijomis, kalb?s apie pedagogo reikm? j? profesiniame kelyje.
  10-12 klasi? mokiniai, besidomintys mokytojo profesija, kvie?iami registruotis
  Daugiau informacijos, registracija


 • Raseini? rajono savivaldyb?s Visuomen?s sveikatos biuras kvie?ia dalyvauti seminarePerfekcionizmas. Ar stresorius, ar naudos ne?jas?. Lektor? medicinos psicholog? Milda Vaznevi?ien?.
  Seminaras vyko gegu?s 27 d. 14.30 16.30 val.
  Dalyvavimas nemokamas. Registracija b?tina:https://forms.gle/UNyqebmXxuX7uLQ96

 • Vilniaus universitetas organizuoja nemokam? nuotolini? seminar? cikl?
  Daugiau informacijos, registracija

 • LAMA BPO kvie?ia registruotis ? nuotolinius mokymus mokykl? karjeros specialistams
  Daugiau informacijos, registracija

 • Lietuvos nacionalin? Martyno Mavydo biblioteka, besir?pinanti vartotoj? aptarnavimu, informaciniais itekliais, mokslin?s veiklos pl?tojimu vaik?, jaunimo literat?ros, skaitybos ir knygos meno srityse ir vykdanti vaik? ir jaunimo kult?rin? edukacij?, kvie?ia naudotis sukaupta specialist? patirtimi bei si?lomomis paslaugomis vaikams ir jaunimui.
  Daugiau informacijos

 • Panev?io Vilties progimnazija kvie?ia 48 klasi? mokinius dalyvauti Tarptautiniame bendrojo ugdymo mokykl? pasak? konkurse Svajon?s link. Konkurso tikslas dom?tis kompetencijomis ateities darbo rinkoje, k?rybikai perteikti turimas ugdymo karjerai inias ir atskleisti asmenin? mokymosi, saviraikos patirt?.
  Nuostatai

 • KTU nemokam? konsultacij? abiturientams tvarkaratis

 • Dideli mai ekranai pristato virtualias kino ir reklamos dirbtuves vyresni?j? klasi? mokiniams, bei j? mokytojams
  Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?iapradedan?iuosius karjeros specialistus? nemokam? nuotolin? informacin? rengin?Metodin?s priemon?s 812 klasi? mokini? konsultavimui. Jaunimo darbo centro patirtys 2.
  Renginio datagegu?s 19 d.(tre?iadien?),14.30 val.Planuojama trukm?1,5 val.
  Renginio mediaga


 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su ?mone Gintarin? vaistin? kvie?ia 9-12 kl. mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? "Profesinis pasirinkimas - farmacija. Kod?l verta rinktis? Darbdavio poi?ris."
  Renginio data 2021 m. gegu?s 4 d. (antradien?) 15 val.
  Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi profesij?: medienos ir bald? pramon?s specialistai populiaru ar perspektyvu?.
  Renginio data 2021 m. balandio 21 d. (tre?iadien?), 14.30 val.
  Renginio mediaga

 • Kovo 2226 dienomis Klaip?dos universitete jau septyniolikt? kart? vyko projektas Ikeisk pamok? ? paskait?, per kur? mokiniai kvie?iami trumpam tapti KU studentais ir daugiau suinoti apie dominan?ias studij? programas. Pasak pedagog? ir pa?i? moksleivi?, tai puiki proga pasimatuoti specialyb? prie apsisprendiant, k? studijuoti baigus mokykl?.
  Daugiau informacijos

 • Isilavinimas ir karjera 2021
  K? realiai veiksi baig?s ekonomik?, filologij?, urnalistik?, biochemij? ar kit? studij? program?? Geriau bus, jei atsakym? ? ? klausim? inosi prie prad?damas studijas.

  Registruokis ? rengin?, ir gauk verting? turin?, uduok klausimuslivetransliacijos metu ir tiesiog suinok,k? mon?s dirba vis? dien?.
  Kovo 23-24 dienomis.

  Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su CV-Online kvie?ia 812 klasi? mokini? aukl?tojus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Kokio darbuotojo reikia iandieninei darbo rinkai?.
  Renginio data vasario 18 d. (ketvirtadien?), pradia 10 val.
  Renginio mediaga

 • Moter? informacijos centras, kartu su centru Marta (Latvijoje) kvie?ia su 1218m. jaunimu dirban?ius specialistus dalyvautijaunimo ?galinimo mokymuosepagal nauj? metodik? Dare to Care.
  Mokym? data sausio 20 22 d., vasario 4 5 d., bei vasario 11 12 d.

  Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su tarptautine DofE apdovanojim? programa kvie?ia812 klasi? mokini? aukl?tojus, karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Karjeros pasirinkimas: atrask ir patirk su DofE.
  Renginio datavasario 17 d.(tre?iadienis),15.00 val.

  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus karo prievol?s ir komplektavimo skyriumi kvie?ia 812 klasi? mokini? aukl?tojus, karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Karjera kariuomen?je k? verta inoti konsultuojant mokinius?.
  Renginio data sausio 19 d. (antradien?), pradia 15 val.
  Renginio mediaga

 • Virtualius ISM universiteto mokymai XXI amiaus mokytojas

Renginio datasausio 5 d., 14:00 val

Daugiau informacijos


 • Metaforini? asociatyvini? korteli? panaudojimas ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data sausio 26 d. (antradien?), pradia 16.00 val.
  Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus kolegija kvie?ia1012
  klasi? aukl?tojus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? rengin?Mokini?, stojan?i? ? aukt?sias mokyklas, konsultavimas.
  Renginio datasausio 15 d.(penktadien?), pradia 12 val.

Renginio mediaga

 • RESPUBLIKIN? NUOTOLIN? KONFERENCIJA GYVOJI MOKYKLA: ERDV? KURTI, AUGTI, B?TI

Renginio data: gruodio 10 d. 12.00 val.

Daugiau informacijos

 • Mokymai mokykl? ir pedagogini? psichologini?/vietimo pagalbos tarnyb? psichologams ir socialiniams pedagogams.
  Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskvie?ia mokykl? karjeros specialistus ?nuotolin? seminar?Klas?s vadovas asmenyb?s ir bendruomen?s ugdytojas.
  Seminaras vykslapkri?io23 d.14.00-16.30 ir 25 d. 14.00-16.30
  Daugiau informacijos, registracija

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskvie?ia mokykl? karjeros specialistus ?nuotolin? seminar?Dalykinis integravimas karjeros kompetencij? ugdymui.
  Seminaras vykslapkri?io12 d.14.00-17.00 ir 18 d. 14.00-17.00

  Daugiau informacijos, registracija

 • Kursai apie skaitmenin? darb? su jaunimu MOOC digital.
  Kursuose kvie?iami dalyvauti visi, kuriems skaitmeninio darbo su jaunimu tema yra aktuali. Ypa? tikimasi sulaukti dirban?i? su jaunimu asmen? d?mesio. Atranka nebus vykdoma prieig? gaus visi usiregistrav?.
  Dalyviai gal?s mokytis i nam? jiems patogiu metu.
  Kursai susid?s i dviej? dali?. Pirmoji dalis vyko nuo spalio 16 d. iki lapkri?io 20 d. ir j? sudarys 4 moduliai.
  Daugiau informacijos, registracija

 • Savanoryst? mokinio sav?s painimui ir geb?jim? ibandymui.
  Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Socialinis veiksmas kvie?ia 811 klasi? mokini? aukl?tojus, karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Savanoryst? mokinio sav?s painimui ir geb?jim? ibandymui. Renginio data lapkri?io 17 d. (antradien?), 15 val. Planuojama trukm? 1 val.
  Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suEgle Lisauskaitekvie?ia mokykl? karjeros specialistus ?nemokamus nuotolinius mokymusMetaforini? asociatyvini?korteli? panaudojimas ugdymo karjerai veikloje.
  Mokymai vykslapkri?io10 d.(antradien?), pradia 16.00 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
  Renginio mediaga

 • Euroguidance ir Europass virtualus seminaras karjeros specialistams

Renginio data spalio 28 d.

Daugiau informacijos

 • LVJC Darni mokykla

Renginio data 2020 m. spalio 15 d.

Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centrasspalio 19 d. ir 22 d. organizuoja nuotolin? seminar?Mokytoj? vaidmuo ple?iant profesines mokini? pasirinkimo galimybes".

Daugiau informacijos, registracija


 • Virtuali konferencijaNestabilus ryys: santykiai ir ugdymas nuotolinio mokymosi realyb?je

Renginio data 2020 m. spalio 8 d.

Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia mokytojus, klasi? aukl?tojus, karjeros specialistus ? nemokamus nuotolinius mokymus Rekomendacij? stojantiems ? usienio universitetus raymo dirbtuv?s. Mokymai vyko spalio 8 d. (ketvirtadien?), pradia 14.30 val. Planuojama trukm? 11,5 val. Mokymus ves V? Studijos ir karjera konsultant? Renata ukovska.
  Daugiau informacijos, registracija

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia mokytojus, klasi? aukl?tojus, karjeros specialistus ? nemokamus nuotolinius mokymus Mokytojo vaidmuo s?kmingo stojimo ? usienio aukt?sias mokyklas procese. Mokymai vyko rugs?jo 24 d. (ketvirtadien?), pradia 14.30 val. Planuojama trukm? 11,5 val.
  Daugiau informacijos, registracija

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras rugs?jo 24 d. ir 30 d. organizuoja nuotolin? seminar? Karjeros planavimo pamoka: strukt?ra, mokymo metod? ir mokymosi veikl? ?vairov?.

Daugiau informacijos, registracija

 • 2020 m. rugs?jo 22 dPanev?io Juozo Miltinio gimnazijoje vyko alies metodin? - praktin? konferencijaKARJERA 2020. ?VALGOS IR PATIRTIS

Daugiau informacijos

 • VDU vietimo akademijos Edukologijos tyrim? institutas kvie?ia mokykl? karjeros specialistus ? kvalifikacijos tobulinimo program? Karjeros projektavimo ir valdymo geb?jim? ugdymas".
  Daugiau informacijos
  REGISTRACIJA (iki 2020 rugpj??io 31 d.)

 • iauli? universiteto nuotolin? paskaita Stresas m?s? gyvenime

Renginio data 2020 m. liepos 2 d. 17.30 val.

Daugiau informacijos


 • Euroguidance tinklas organizuoja nuotolinius seminarus karjeros konsultantams tema Virtual?s karjeros konsultavimo ?rankiai ir veiklos

Renginio data 2020 m. birelio 9,10,11 dienomis 12.00 val.

Daugiau informacijos

 • VDU vietimo akademijos internetinis seminaras "Ar galima pagerinti tai kas yra gerai?"

Renginio data 2020 m. gegu?s 25 d. 15.00 val.

Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suMykolo Romerio universitetu kvie?iamokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin?Edukacini? technologij? valdymo magistrant?ros studij? programa karjeros specialisto profesiniam tobul?jimui.

Renginys vyksbirelio 10 d.14.00 val.

Renginio mediaga


 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus kolegija kvie?ia klasi? aukl?tojus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? rengin?Mokini?, stojan?i? ? aukt?sias mokyklas, konsultavimas.
  Renginys vyksbirelio 4 d.14.00 val.

Renginio mediaga

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskvie?ia 8-11 klasi? mokini? aukl?tojus, karjeros specialistus ?nuotolin? informacin? rengin?Savanoryst? mokinio sav?s painimui ir geb?jim? ibandymui.

Renginys vyksgegu?s 28 d.(ketvirtadien?), pradia13 val.Planuojama trukm? 1 val.

Prane?ja V?Socialinis veiksmas mentor?Justina Vainyt?

Renginio mediaga

 • Klaip?dos universiteto seminarai mokytojams

Renginio data 2020 m. gegu?s 28 d. 17.00 val.;

2020 m. birelio 4 d. 17.00 val.

Daugiau informacijos

 • VDU vietimo akademijos internetinis seminaras "Profesinis kelias: nuo pedagogo iki institucijos vadovo

Renginio data 2020 m. gegu?s 11 d. 15.00 val.

Daugiau informacijos


 • Vilniaus technologij? ir dizaino kolegijos internetinis seminaras, kuriame apvelgiami tiesioginio pri?mimo ingsniai ir stojamieji egzaminai ? Interjero dizaino ir Grafinio dizaino studij? programas

Daugiau informacijos

 • KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtualios paskaitos11-12 kl. moksleiviams.

Daugiau informacijos

 • KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtuali paskaita Savo ateities beiekant 11-12 kl. moksleiviams.

Registracija iki 2020 m. gegu?s 30d.

Daugiau informacijos


 • Kvie?iame ? mokymus mokykl? karjeros specialistams, klasi? aukl?tojams, mokytojams "Rekomendacij? stojantiems ? usienio universitetus raymo dirbtuv?s",

2020 m. gegu?s 14d., 11 val..

Daugiau informacijos, registracija


 • Jaunimo reikal? departamentas prie Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos kvie?ia registruotis ? nuotolinius mokymus "Individualus jaun? moni? konsultavimas nuotolin?je erdv?je"

Daugiau informacijos, registracija

 • LAMA BPO kvie?ia ? MOKOMUOSIUS RENGINIUS REGIONUOSE PROFESINIO ORIENTAVIMO SPECIALISTAMS

Renginio mediaga

 • Internetiniame seminare bus kalbama apie karjer?, studijas ir mokytojo profesij?
  2020 m. balandio 15 d. 15 val. VDU vietimo akademija organizuoja internetin? seminar? Karjera, studijos, profesijos 2020 metais apie ateities mokytojo misij? ir vizij?. Seminaras skirtas abiturientams, karjeros specialistams ir mokytojams.
  Daugiau informacijos

 • Istoriniai CV metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje.
  Mokym? data balandio 22 d. (tre?iadien?), 15 val. Mokymus ves Euroguidance ekspert? Virginija Jarusevi?i?t?. Planuojama trukm? 1,5 ak. val.
  http://www.euroguidance.lt/naujienos/iniciatyva-istoriniai-cv-ragina-cv-pildyti-dar-mokykloje

 • Mokymai Rekomendacij? stojantiems ? usienio universitetus raymo dirbtuv?s
  Renginio data2020 m. balandio 16 d.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1 B, Vilnius)

  www.studinfo.lt

 • Balandio 7 dien? 16 valand? "Careers in International Relations" (tinka visiems, kam ?domu suinoti, kur link veda dom?jimasis tarptautiniais santykiais).
  Daugiau informacijos
 • Dalyvaukite nemokamuose nuotoliniuose LinkedIn mokymuose.
  Renginys bus transliuojamas internetu balandio 2 dien? 18 val. Numatoma trukm? 1,5 val.
  Daugiau informacijos


 • Internetin? sesija apie tai, kaip b?ti s?kmingu 4-osios pramon?s revoliucijos kontekste.
  EducationUSA tinklas kvie?ia prisijungti prie internetin?s sesijos "How to Become a Successful Leader in a Digital Transfromative Era", kuri? ves Kettering University Vadybos fakulteto dekanas dr. Haseeb Ahmed.
  Internetin?s sesijos data balandio 9 d. 15 val.

  Daugiau informacijos

 • ALIES METODIN? PRAKTIN? KONFERENCIJA KARJERA 2020. ?VALGOS IR PATIRTIS
  Data: 2020 m. kovo 31 d. Vieta: Panev?io Juozo Miltinio gimnazija, Auktai?i? g. 1, Panev?ys.
  Daugiau informacijos

 • Kvalifikacijos tobulinimo seminarasMokytoj? vaidmuo ple?iant moksleivi? profesinio pasirinkimo galimybes.
  Renginio data2020 m. kovo 19 d., 9.30 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1 B, Vilnius)
  Daugiau informacijos, registracija

 • Kovo 17 d. 9.30 val. Vytauto Didiojo universiteto vietimo akademija ir Lietuvos karjeros specialist? asociacija Lietuvos bendrojo ugdymo mokykl? karjeros specialistus kvie?ia ? seminar?-diskusij? Karjera, studijos, profesijos 2020:apieateities mokytojo misij? ir vizij?.
  Daugiau informacijos


 • Kvalifikacijos tobulinimo programos Ugdymo karjerai sistema seminar? Mokytoj? vaidmuo ple?iant moksleivi? profesinio pasirinkimo galimybes.
  Renginio data 2020 m. kovo 19 d., 9.3017 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1 B, Vilnius)
  Daugiau informacijos, registracija

 • Mokymai Rekomendacij? stojantiems ? usienio universitetus raymo dirbtuv?s
  Renginio data2020 m. kovo 5 d.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1 B, Vilnius)
  www.studinfo.lt

 • Kvalifikacijos tobulinimo seminaras klas?s vadovams Klas?s vadovas asmenyb?s ir bendruomen?s ugdytojas.
  2020 m. vasario 20 d. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1 B, Vilnius)
  Daugiau informacijos

 • Informacinis renginys BAFF Lyderyst?s akademijos galimyb?s mokiniams, planuojantiems karjer?.
  Paskaitos data 2020 m. vasario 18 d. (antradienis), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kabinete.
  Renginio mediaga

 • Kvie?iame mokykl? karjeros specialistus ? mokymus Metodin?s priemon?s Profesij? labirintas taikymo galimyb?s ugdymo karjerai veikloje.
  Mokymai vyko 2020 m. vasario 18 d. (antradien?), 13.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 803 aud.
  Daugiau informacijos

 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2019 m. gruodio 10 d., 14.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  Daugiau informacijos

 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2019 m. lapkri?io 26 d., 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  Daugiau informacijos

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras 2019 m. lapkri?io 15 d. organizuoja seminar? Veiksni ugdymo karjerai sistema iuolaikin?je mokykloje. Seminare kvie?iami dalyvauti bendrojo ugdymo mokykl? mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasi? vadovai.
  Daugiau informacijos

 • Kvie?iame mokykl? karjeros specialistus, mokytojus, klasi? aukl?tojus ? nemokamus mokymus STRATA Profesinio informavimo ?rankio panaudojimas ugdymo karjerai veikloje.
  Renginio data 2019 m. lapkri?io 7 d. (ketvirtadien?), 15 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
  Renginio mediaga

 • Karjeros koordinatoriaus vaidmuo ugdant speciali?j? poreiki? mokini? karjeros kompetencijas.
  Seminaro data 2019 m. spalio 31 d. Seminare kvie?iami dalyvauti bendrojo ugdymo mokykl? mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasi? vadovai, pagalbos mokiniui specialistai.
  Daugiau informacijos

 • Kvie?iamemokykl? karjeros specialistus ? nemokamusmokymusJUMP metodin? priemon?ugdymo karjerai veikloje.
  Mokymai vyks2019m. spalio 22 d. (antradien?),15 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius),803 aud.
  Daugiau informacijos

 • Kvie?iame mokykl? karjeros specialistus ? mokymus Metodin?s priemon?s Profesij? labirintas taikymo galimyb?s ugdymo karjerai veikloje.
  Mokymai vyks 2019 m. rugs?jo 24 d. (antradien?), 14.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 803 aud.
  http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/metodinis-zaidimas-profesiju-labirintas

 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2019 m. rugs?jo 12 d. (ketvirtadien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  Daugiau informacijos
  Registracija

 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2019 m. rugpj??io 28 d. (antradien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  Daugiau informacijos
  Registracija

 • VU Filosofijos fakulteto Psichologijos institutas organizuoja konferencij? Pozityvi? charakteristik? ir ?sidarbinamumo ?g?di? lavinimo (ugdymo) bei panaudojimo strategijos, kuri vyko 2019 m. birelio 10 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete (Universiteto 9), 301 aud.
  Daugiau informacijos

 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2019 m. birelio 18 d. (antradien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/griztamojo-rysio-zaidimas

 • Mokymai karjeros specialistams Erdv?s be stereotip? k?rimas vietime ir profesiniame konsultavime
  Daugiau informacijos
  Registracija

 • Kvietimas registruotis ? mokomuosius renginius regionuose profesinio orientavimo specialistams
  Daugiau informacijos
  Registracija

 • Seminaras Klas?s vadovas asmenyb?s ir bendruomen?s ugdytojas
  Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras balandio 29 d. organizuoja seminar? Klas?s vadovas asmenyb?s ir bendruomen?s ugdytojas. Seminare kvie?iami dalyvauti klas?s vadovai.
  Daugiau informacijos

 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2019 m. balandio 25 d. (ketvirtadien?), 10 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/griztamojo-rysio-zaidimas

 • Mokymai Metodin?s priemon?s Profesij? labirintas taikymo galimyb?s ugdymo karjerai veikloje.
  Mokym? data 2019 m. balandio 24 d., 10 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 803 aud.

  http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/metodinis-zaidimas-profesiju-labirintas

 • Mokymai MOSTA Profesinio informavimo ?rankis ugdymo karjerai veikloje.
  Renginio data 2019 m. balandio 24 d. (tre?iadien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
  Renginio mediaga

 • Mokymai Mokytoj? vaidmuo ple?iant profesines mokini? pasirinkimo galimybes
  Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centrekovo 18 d. ir balandio 23 d.9:30 val.105 auditorijoje
  Daugiau informacijos

 • SeminarasUgdomasis konsultavimas, kaip priemon? darbui su t?vais ugdant mokinius karjerai.
  2019 m. kovo 25 d., 10 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre.
  Daugiau informacijos

 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2019 m. kovo 6 d. (tre?iadien?), 14.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/griztamojo-rysio-zaidimas

 • Mokymai Mokytoj? vaidmuo ple?iant profesines mokini? pasirinkimo galimybes
  Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centrevasario 21 d. ir kovo 1 d.9:30 val.105 auditorijoje
  Daugiau informacijos

 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2019 m. vasario 19 d. (antradien?), 10.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/griztamojo-rysio-zaidimas

 • Mokymai Mokytoj? vaidmuo ple?iant profesines mokini? pasirinkimo galimybes
  Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre sausio 25 d. ir vasario 26 d. 9:30 val. 105 auditorijoje
  Daugiau informacijos

 • Informacinis renginys BAFF Lyderyst?s akademijos 2019 vasaros stovykla Jungtin?se Valstijose - karjeros galimyb?s 11 kl. mokiniams.
  Renginio data 2019 m. vasario 19 d. (antradienis), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 803 kab.
  Renginio mediaga

 • Kvalifikacijos tobulinimo seminarasDalykinis integravimas karjeros kompetencij? ugdymui
  2018 m. vasario 14 d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1 B, Vilnius)
  Daugiau informacijos

 • Seminaras Karjeros planavimo pamoka: strukt?ra, mokymo metod? ir mokymosi veikl? ?vairov?
  Mokym? data2019 m. sausio 29 d. 10 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  Daugiau informacijos


 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2019 m. sausio 23 d. (tre?iadien?), 14.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/griztamojo-rysio-zaidimas

 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2018 m. gruodio 13 d. (ketvirtadien?), 14.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/griztamojo-rysio-zaidimas

 • Kvalifikacijos tobulinimo seminarasUgdomasis konsultavimas, kaip priemon? darbui su t?vais ugdant mokinius karjerai
  2018 m. gruodio 11 d. 10 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  Daugiau informacijos

 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2018 m. lapkri?io 27 d. (antradien?), 14.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/griztamojo-rysio-zaidimas

 • Seminar? Klas?s vadovas asmenyb?s ir bendruomen?s ugdytojas.
  2018 m. lapkri?io 15 d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1 B, Vilnius)

  Daugiau informacijos

 • Mokymai Metodin?s priemon?s Profesij? labirintas taikymo galimyb?s ugdymo karjerai veikloje.
  Mokym? data 2018 m. lapkri?io 6 d., 14.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 803 aud.
  http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/metodinis-zaidimas-profesiju-labirintas

 • Mokymai mokykl? karjeros specialistams Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje
  Mokym? data 2018 m. spalio 30 d. (antradien?), 10 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre. 803 aud. (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/griztamojo-rysio-zaidimas

 • V? Studijos ir karjera ir EducationUSAkvie?ia ? seminar? mokytojamsAkademin?s angl? kalbos egzaminas TOEFL TOEFL Propell Workshop (Speaking&Writing).
  Seminaras skirtas angl? kalbos mokytojams ir d?stytojams.
  Seminaro dataspalio 30 dien? 10.30 val.
  Daugiau informacijos

 • V? Studijos ir karjera ir EducationUSAkvie?ia ? seminar? mokytojamsPAGALBA STOJANTIEMS ?JAV UNIVERSITETUS.
  Seminaras skirtas mokytojams dalykininkams, angl? kalbos mokytojams, klasi? aukl?tojams, karjeros konsultantams

  Seminaro data spalio 30 dien? 9.00 val.
  Daugiau informacijos • Kvalifikacijos tobulinimo seminarasDalykinis integravimas karjeros kompetencij? ugdymui
  2017m. gegu?s 10 d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1 B, Vilnius)

 • Kvalifikacijos tobulinimo seminarasKarjeros koordinatoriaus vaidmuo ugdant speciali?j? poreiki? mokini? karjeros kompetencijas
  2017 m. balandio 21 d.
  Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1 B, Vilnius)
 • LAMA BPO mokymai profesinio orientavimo specialistams
  Daugiau informacijos

 • Kvalifikacijos tobulinimo renginys Inovacijos karjeros specialisto veikloje
  2017 m. balandio 11 d. 11 val.Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institute.
  Daugiau informacijos
 • Kvalifikacijos tobulinimo seminaras Dalykinis integravimas karjeros kompetencij? ugdymui
  2017 m. kovo 30 d. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1 B, Vilnius)
  Daugiau informacijos
 • Kazimiero Simonavi?iaus universitetas organizuoja ATVIR? DUR? DIEN?.
  2017 m. kovo 3 d. Kazimiero Simonavi?iaus universitete (Dariaus ir Gir?no g. 21, Vilnius)
  Daugiau informacijos
 • Kvalifikacijos tobulinimo seminarasUgdomasis konsultavimas, kaip priemon? darbui su t?vais, ugdant mokinius karjerai.
  2017 m. vasario 28 d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius).


 • Profesinio tobul?jimo seminar? ciklas mokytojams bei mokykl? vadovamsISM Mokytoj? universitetas.
  2017 m. vasario 13, 20 d.ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.
  Daugiau informacijos
 • Mokymai karjeros koordinatoriams, klasi? vadovamsMokini? verslumo ?g?di? ugdymas.
  2017 m. vasario 14 d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  Daugiau informacijos
  Registracija

 • Kvalifikacijos tobulinimo seminaras Veiksni ugdymo karjerai sistema iuolaikin?je mokykloje.
  2017 m. vasario 13 d. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius).
 • Kauno pedagog? kvalifikacijos centras2016 m. rugs?jospalio m?nes? vykdoma programa Ugdymo karjerai integravimas ? atskir? dalyk? turin? ir ? neformaliojo vietimo programas.
  Programos trukm? 6 akad. val.; kaina 15 Eur dalyviui.
  Seminaro vieta Kauno pedagog? kvalifikacijos centras, Vytauto pr. 44.
  U programos vykdym? atsakinga metodinink? Valerija Segalovi?ien?, tel. (8 37) 200127,
  el. p. valerija.segaloviciene@kpkc.lt
  Daugiau informacijos
 • Mol?t? vietimo centras 2016 m. vykdoma 18 akad. val. programa Mokini? karjeros kompetencij? ugdymas (kodas 210009333).
  Kontaktinis asmuo Daiva Jucien?, tel. (8 383) 54031, el. p.daiva@sc.moletai.lt
  Daugiau informacijos

 • Informacinis renginys mokykl? karjeros koordinatoriams "Savanoryst?ir mokinyskur?kaip?kada?kod?l?"
  2016 m. gruodio 8 d. (ketvirtadien?), 15 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
  Renginio mediaga
 • Kvalifikacijos tobulinimo seminaras Veiksni ugdymo karjerai sistema iuolaikin?je mokykloje.
  2016 m. gruodio 7 d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius).
 • Seminaras Tikslingas karjeros ugdymas prasideda ikimokyklinio ugdymo ?staigose.
  2016 m. gruodio 2 d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius).

  Daugiau informacijos

 • Mokymai Rekomendacija svarbesnis dokumentas nei man?me.
  2016 m. lapkri?io 15 d. (antradien?) 15 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre
  (irm?n? g. 1B, Vilnius).
  Renginio mediaga

 • PaskaitaMetodin?s priemon?s -www.mobilumogidas.lt- panaudojimas ugdymo karjerai procese
  2016 m. lapkri?io 8 d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius).


 • SeminarasVeiksni ugdymo karjerai sistema iuolaikin?je mokykloje
  2016 m. lapkri?io 3 d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius).
 • SeminarasAnkstyvasis ugdymas karjerai
  2016 m. spalio 28 d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius).
 • Kvalifikacijos tobulinimo seminaras Veiksni ugdymo karjerai sistema iuolaikin?je mokykloje
  2016 m. rugs?jo 30 d. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre.


Archyvas