Mukis atsinaujino!
 

UKSIS rodikliai (šalies)

 


2019-2020 mokslo met? mokini? ugdymo karjerai steb?senos rodikliai: 

 

 

2017-2018 mokslo met? mokini? ugdymo karjerai steb?senos rodikliai: 

 

2014-2015 mokslo met? mokini? ugdymo karjerai steb?senos rodikliai:

 

2013-2014 mokslo met? mokini? ugdymo karjerai steb?senos rodikliai: 

 

2012-2013 mokslo met? mokini? ugdymo karjerai steb?senos rodikliai:

 

Registruoti vartotojai (atsakingi už švietimo institucijos UKSIS duomen? teikim? arba atsakingi už savivaldyb?s lygmens UKSIS duomen? perži?r?), prisijung? http://uksis.emokykla.lt/ gali matyti mokini? ugdymo karjerai steb?senos rodikli? reikšmes savivaldyb?s ir mokyklos lygmenimis (Rodikli? paieškos “kelias”:  Viešieji aplankai > Institucijos ataskaitos > Bendroji informacija > UKSIS rodikliai > Rodikli? lentel?s).

Daugiau informacijos evelina.kriauzaite@lmnsc.lt