Mukis atsinaujino!
 

Karjeros planai

 


Karjeros planas tai veiksm? seka, padedanti siekti karjeros tiksl?. Karjeros planas turi apimti sav?s painimo ir karjeros veikl? id?stym? laike, bei numatyti b?tinus iteklius toms veikloms ?gyvendinti.

Pateikiame kelet? rekomendacini? karjeros plan? mokiniams pavyzdi?:

  • Planas 1. Remiantis vietimo ir Ankstyvosios Vaikyst?s Ugdymo departamento (Viktorijos valstija, Australija), paruoti karjeros planai, skirti 5-12 klas?ms, profesinio mokymo ?staig? mokiniams. ie planai adaptuoti atsivelgiant ? Mokinio ir Mokytojo knygose si?lomas uduotis. Kiekvienas karjeros planas yra sudarytas i atskir? dali?. Kai kurios dalys yra vienodos, kitos metams b?gant, kei?iasi.
  • Planas 2. Karjeros planas i Mokinio knygos.
  • Planas 3. Euroguidance paruotas karjeros planas.