Mukis atsinaujino!
 

Geroji patirtis 2017

 

Jau tre?ius metus i eil?s Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kviet? Lietuvos bendrojo ugdymo ?staigas prisijungti prie visuotin?s atvir? dur? dienos t?v? darboviet?se ok ? t?v? klumpes. iais metais ioje iniciatyvoje dalyvavo 140 bendrojo ugdymo mokykl?. Buvo aplankyta apie 700 ?vairi? ?moni? ir organizacij?. Nuoirdiai d?kojame mokykl? karjeros specialistams, koordinatoriams, klasi? aukl?tojams ir kitiems, kurie organizavo mokini? ivykas ? darbovietes taip mokini? artimiesiems ir patiems moksleiviams. A?i? visiems u bendradarbiavim?, iki kit? kart?!

Gerosios patirties pavyzdiai: