Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) geguž?s 27 d. kvie?ia mokykl? bei gimnazij? 10-12 klasi? moksleivius, j? t?vus ir mokytojus ? atvir? dur? dien? Vilniuje Lietuvos edukologijos universitete (LEU)

2016.05.17

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) geguž?s 27 d. kvie?ia mokykl? bei gimnazij? 10-12 klasi? moksleivius, j? t?vus ir mokytojus ? atvir? dur? dien? Vilniuje Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) patalpose (T. Šev?enkos g. 31).

Atvir? dur? dienos metu bus pristatomos trys VDU studij? programos, kurios nuo ši? met? rudens bus vykdomos ir Vilniuje, tai Ekonomika, Europos ekonomika ir finansai bei Karjeros valdymas.

 

Taip pat J?s? lauks:

Paskaitos moksleiviams, mokytojams, t?veliams

Susitikimai su absolventais ir studentais

Praktiniai užsi?mimai moksleiviams
 

Daugiau inforrmacijos ir registracij? rasite ?ia: http://www.vdu.lt/lt/vdu-moksleivius-kviecia-i-atviru-duru-diena-vilniuje/