Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Vyresni?j? klasi? mokiniams – kompiuterinio projektavimo išš?kis

2017.11.15

Lapkri?io 20–24 dienomis Europos ir Lietuvos švietimo ?staigose vyksianti Europos profesini? geb?jim? savait? jaunimui atneš daug galimybi? susipažinti su ?vairia profesine veikla. Viena toki? – pažintis su kompiuteriniu projektavimu. Ši? galimyb? sudaro Vilniaus technologij? ir verslo profesinio mokymo centras (VTVPMC) ir lapkri?io 23 d. kvie?ia 9–12 klasi? mokinius dalyvauti renginyje „Projektuotoj? prot? kova“.

 

Organizatoriai siekia pažadinti susidom?jim? kompiuteriniu projektavimu, skatinti iniciatyvum? ir saviraišk?, lavinti kritin? ir erdvin? m?stym?, ugdyti k?rybiškum?, pasitik?jim? savimi ir grupinio darbo ?g?džius. Mokiniams bus sudarytos s?lygos išbandyti namo vizualizacij? k?rimo proces?, susipažinti su architekt?riniais elementais ir pritaikyti juos kompiuteriniame modelyje.

 

„Projektuotoj? prot? kovose“ dalyvauti gali 9­–12 klasi? bendrojo ugdymo mokykl? mokiniai. Vien? komand? gali sudaryti 5 asmenys iš skirting? klasi?. Dalyviai gali registruotis iki lapkri?io 17 d. el. paštu vaida.bikulciene@gmail.com.

 

Konkurso organizatoriai – VTVPMC Informacini? ir vizualini? technologij? skyriaus profesijos mokytojos – Vilma Gudeikait? ir Vaida Bikul?ien?. Renginys vyks lapkri?io 23 d. 12 val. adresu Pam?nkalnio g. 11, Vilnius (307 kabinetas).

 

Lapkri?io 20–24 dienomis Vilniaus technologij? ir verslo profesinio mokymo centras, min?damas Europos profesini? geb?jim? savait?, norintiems atrasti savo talent? atvers duris susipažinti su geidžiamiausiomis profesijomis organizuojamuose renginiuose, k?rybin?se dirbtuv?se bei susitikimuose su s?km?s istorij? herojais.