Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Jaunimo karjeros centras ir Vytauto Didžiojo universitetas maloniai kvie?ia jus ? vykdom? projekt? pristatym? bei projekt? rezultat? praktini? taikymo galimybi? aptarim?.

2016.05.17


2016 m. geguž?s 24 d. 15 val. Jaunimo karjeros centras ir Vytauto Didžiojo universitetas maloniai kvie?ia jus ? vykdom? projekt? „Ugdymo karjerai kokyb? ir šiuolaikini? medij? raštingumas/QYCGuidance“, „Karjeros planavimas dinamiškoje ekonomikoje/ SELFIE“ ir „On the Move“ pristatym? bei projekt? rezultat? praktini? taikymo galimybi? aptarim?.

Projekto „QYCGuidance“ tikslas - sukurti internetines ?g?dži?, žini?, kompetencij? šiuolaikini? medij? raštingumo srityje ?sivertinimo/vertinimo priemones karjeros paslaugas teikiantiems konsultantams/pedagogams.
Projekto „SELFIE“ tikslas - sukurti nauj? ugdymo karjerai model?, padedant? mokiniams ?gyti reikalingiausius ?g?džius karjeros planavimo srityje.
Projektas „On the Move“ yra skirtas žem? išsilavinim? turintiems asmenims,asmenims iš pažeidžiam?j? grupi?; organizacijoms, dirban?ioms su šiais asmenimis.

Daugiau informacijos apie projektus – www.qycguidance.org; www.selfie-project.eu, http://www.onthemove-project.eu

Renginys vyks Vytauto Didžiojo universiteto Didžiosios sal?s I aukšto foj? (S.Daukanto 28, Kaunas).
Prašome informuoti apie galimyb? dalyvauti renginyje tel. 8-37 228151 ar el.paštu (j.muriniene@jkc.vdu.lt) iki geguž?s 20 d.