Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Vilniaus dizaino kolegija kvie?ia ? nemokamas konsultacijas, parengiamuosius ir vakarinius kursus.

2016.05.17

Vilniaus dizaino kolegija - kvie?ia Jus:

  • ? nemokamas konsultacijas stojantiesiems. Besidomintiems dizaino, fotografijos ir medij?, teatro ir kino krypties studijomis, ir ketinantiems iemet laikyti stojamuosius egzaminus. Daugiau informacijos rasite ?ia:

http://www.dizainokolegija.lt/lt/stojantiems/atviru-duru-dienos

  • ? parengiamuosius ir vakarinius kursus planuojantiems studijas m?s? kolegijoje norintiems pasitobulinti ir b?ti pranaesniais! Daugiau informacijos rasite ?ia:

http://www.dizainokolegija.lt/lt/kursai/pristatymas

Kolegijoje jau vyksta tiesioginis /iankstinis/ pri?mimas ? mokamas studijas (vnf) b?tina iansktin? registracija el. patu arba telefonu. Dalyvaukite ir jau iandien utikrinsite sau viet? studijoms!

Primename, kad gali b?ti suteikiami papildomi balai stojantiems tiesioginiu pri?mimu ? VNF (valstyb?s nefinansuojamas) studij? vietas: lankiusiems VDK kursus ar neformaliojo meninio ugdymo programas mokyklose/gimnazijose (b?tina ?rodanti payma), dalyvavusiems VDK k?rybin?se dirbtuv?se, alies ir tarptautini? olimpiad? laim?tojams, gimnazij?/mokykl? partneri? absolventams, asmenims, turintiems pasirinktos studijuoti programos darbo sta?, tos pa?ios srities profesinio mokymo ?staig? absolventams!

D?MESIO!

Jau i? savait? galite registruotis ? NEMOKAMAS KONSULTACIJAS STOJANTIESIEMS:

Birelio 7 d. 11:00 val. FOTOGRAFIJOS IR MEDIJ? KRYPTIES (taikomoji fotografija).

Birelio 7 d. 11:00 val. TEATRO IR KINO KRYPTIES (vaidyba).

Birelio 8, 9 d. 11:00 val. DIZAINO KRYPTIES (mados dizainas, interjero dizainas, grafini? komunikacij? dizainas, k?rybini? industrij? dizainas).

Visur yra gerai, bet pas mus geriausia!

Visada galite gauti papildomos informacijos arba gauti konsultacij? telefonu Vilniuje 852 611121, 8650 45558 arba el. patu vdk@dizainokolegija.lt

Vilniaus dizaino kolegijos svetain? www.dizainokolegija.lt