Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

TOEFL egzaminas: ? pagalb? mokytojui

2017.11.08

TOEFL egzaminas: ? pagalb? mokytojui

The Propell™ Workshop for TOEFL iBT®


Mokymai vyks 2017 11 22, Lietuvos mokini? neformaliojo švietimo centre (Žirm?n? 1B, Vilnius)

 

Kam skirti mokymai: angl? kalbos d?stytojams ir mokytojams

Mokym? trukm?: 7 – 8 akademin?s valandos

Mokym? tikslai

  1. TOEFL iBT™ testo turinys
  2. Kokius kalbos geb?jimus vertina TOEFL iBT™  ir kaip tie geb?jimai susij? su s?kmingu studijavimu
  3. Kaip vertinamos kalb?jimo ir rašymo dalys, realaus egzamino pavyzdžiai
  4. Mokymo ir mokymosi strategijos 
  5. Interaktyvios pamokos planas ir veikla siekiant mokymosi tiksl?

Bendradarbiavimas su kolegomis, bendras mokymasis vieniems iš kit?, dalinimasis žiniomis!

 

Kiekvienas dalyvis gaus mokym? medžiagos komplekt?.

Mokym? medžiaga:  

  • Mokym? segtuvas su TOEFL egzamino vertinam? geb?jim? aprašymu, geb?jim? tarpusavio derinimu, mokini? mokymo tikslais ir strategija ir egzamino vertinimo aprašais.  
  • Vadov?lis
  • ?rašai su kalb?jimo pavyzdžiais ir šios egzamino dalies vertinimu
  • Vertinimo kortel?s
  • Papildomi mokymo bukletai

Kiekvienas mokym? dalyvis gaus dalyvio pažym?jim? / sertifikat?

Mokymai vyks angl? kalba. Juos ves TOEFL egzaminus ruošian?ios ir egzamin? vertinan?ios tarnybos Educational Testing Service atstov?  Joanna WRZESINSKA

Viet? skai?ius ribotas. B?tina registracija internetu: http://www.lmnsc.lt/uks.php?uid=19ca14e724

Jei kils klausim?, skambinkite +370 686 14555