Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikin?je mokykloje”

2016.09.09

Lietuvos mokini? neformaliojo švietimo centras 2016 m. lapkri?io 3 d. organizuoja seminar? „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikin?je mokykloje”.

Lietuvos mokini? neformaliojo švietimo centras 2016 m. lapkri?io 3 d. organizuoja seminar? „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikin?je mokykloje”. Seminare kvie?iami dalyvauti bendrojo ugdymo mokykl? mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasi? vadovai. Renginio metu dalyviai susipažins su pasirenkam?j? ir integruot? Ugdymo karjerai program? rengimo mokykloje galimyb?mis, mokys, kaip parinkti tinkamas darbo su mokiniais, j? t?vais formas, kaip parinkti tinkamus mokini? konsultavimo metodus.

 

Registracija ? seminar? bus skelbiama http://www.lmnsc.lt/lt/renginiai