Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Seminaras „Šiuolaikin?s karjeros valdymas prasideda mokykloje“

2016.09.09

Lietuvos mokini? neformaliojo švietimo centras 2016 m. spalio 28 d. organizuoja seminar? „Šiuolaikin?s karjeros valdymas prasideda mokykloje“. 

Lietuvos mokini? neformaliojo švietimo centras 2016 m. spalio 28 d. organizuoja seminar? „Šiuolaikin?s karjeros valdymas prasideda mokykloje“. Seminare kvie?iami dalyvauti bendrojo ugdymo mokykl? mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, teikiantys ugdymo karjerai paslaugas. Renginio metu dalyviai susipažins su šiuolaikine karjeros ir jos valdymo samprata, pagrindin?mis karjeros teorijomis ir j? praktiniu pritaikymu, ?gis žini? ir ?g?dži?, pad?sian?i? vesti ugdymo karjerai užsi?mimus mokiniams, planuoti ir vesti individualias ir grupines konsultacijas.

 

Registracija ? seminar? bus skelbiama http://www.lmnsc.lt/lt/renginiai