Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

S?km?s programa stojantiems ? užsienio aukšt?sias mokyklas

2016.04.08

Kas tai?

Tai profesinio, karjeros ir akademinio konsultavimo programa.


Kas gali dalyvauti?

Vyresni?j? klasi? moksleiviai, planuojantys studijas užsienyje.


Koks programos turinys?

Asmenyb?s pažinimas (racionaliam profesiniam sprendimui priimti)

Profesij? pažinimas (racionaliam profesiniam sprendimui priimti)

Asmenyb?s geb?jimai (racionaliam karjeros sprendimui priimti)

Karjeros galimybi? tyrimai (racionaliam karjeros sprendimui priimti)

Karjeros planavimas/ projektavimas

Akademinis konsultavimas

  • siektinos studij? srities/ specialyb?s nustatymas
  • l?kes?i? ir galimybi? suderinimas
  • veiksm? plano sudarymas
  • studij? šalies bei tinkamai akredituot? mokslo institucij? ir program? parinkimas
  • stojimo paraiškos pildymas
  • motyvacijos laiško rašymo mokymai
  • rekomendacijos rašymo gair?s, ?k?limas ? paraiškos form?
  • paskolos studij? finansavimui paraiškos pildymas
  • Pagalba bendraujant su pasirinktais universitetais (gaunam? atsakym? išaiškinimas)
  • Informacija ?stojusiems ir išvykstantiems studijuoti (Pre-departure Orientation)


Kokia programos trukm??

Programa trunka 1 akademinius metus.


Kaip vyksta programa?

Programos nariai konsultuojami individualiai ir dalyvauja bendruose mokymuose/seminaruose.


Kaip užsiregistruoti?

El. paštu eac@cr.vu.lt, telefonu 8 5 2366274 arba per Facebook