Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Savait?s trukm?s dienos stovykla 10-11 klasi? moksleiviams “Profesijos pasirinkimas, studij? bei karjeros planavimas“

2016.05.09

Skirta moksleiviams, kurie n?ra apsisprend? d?l savo ateities karjeros ir nori ?gyti žini? apie profesijos pasirinkim?, darbo rinkos tendencijas,  studij? ir karjeros planavim?.


Data
: 2016 m. birželio 13 d. – 17 d.


Kaina:
80 EUR  


Vieta
: Studij? užsienyje informacijos centras, Saul?tekio al. 9 – 107 (VU ITTC), Vilnius


Registracija: 
 eac@cr.vu.lt  tel.: 8 5 2366274

Registracija vyksta iki birželio 8 d.


Daugiau informacijos
: www.studinfo.lt