Mukis atsinaujino! Senoji Mukis svetainės versija bus pasiekiama iki 2023-12-31.
 

Naujienos

 

ŠALIES METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA „KARJERA 2020. ĮŽVALGOS IR PATIRTIS“

2020.03.02

Konferencija atšaukta.

 

DATA: 2020 m. kovo 31 d.

VIETA: Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija, Aukštaičių g. 1, Panevėžys

Konferencijos dalyviai: direktorių pavaduotojai ugdymui, karjeros specialistai,dalykų mokytojai,  klasių vadovai.
Konferencijos tikslas: pasidalinti gerąja patirtimi profesinio orientavimo srityje irsukurti erdvę direktorių pavaduotojams ugdymui, karjeros specialistams, dalykų mokytojams bei klasių vadovams bendradarbiauti.

Konferencijos uždaviniai:

  • Aptarti profesinio orientavimo būdus ir metodus, padedančius mokiniams sėkmingiau plėtotis asmenines ir profesines kompetencijas, lengviau adaptuotis nuolat besikeičiančiame pasaulyje ir patraukliau mokytis.
  • Skatinti direktorių pavaduotojus ugdymui, karjeros specialistus, dalykų mokytojus,  klasių vadovus dalintis gerąja patirtimi ir ieškoti naujų galimybių kaip stiprinti karjeros kompetencijų ugdymą skirtingų dalykų ugdymo procese.
  • Skatinti bendradarbiavimą tarp šalies regionų mokinių profesinio orientavimo srityje.
  • Formuoti pozityvų visuomenės požiūrį į PO specialistų poreikį (stygių) miestuose, regionuose ir šalyje.

 

Kvietimas

 

Dalyvio anketa

Užpildyta dalyvio anketą iki kovo 20 d. atsiųsti elektroniniu paštu miltiniopit@gmail.com.