Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Profesinio veiklinimo renginys „Renkuosi profesij?. Pasienietis“

2016.03.30

Kovo 23 d. vyko profesinio veiklinimo renginys „Renkuosi profesij?. Pasienietis“, skirtas 8–12 klasi? mokiniams, besidomintiems Valstybin?s sienos apsaugos tarnyba (VSAT) ir savo ateit? norintiems sieti su šia sritimi. Renginio tikslas – pad?ti mokiniams perimti ir pl?toti žinias, naudingas b?simai karjerai, ugdyti profesin? motyvacij? ir planuoti b?sim? karjer?.

 

Mokiniai vyko ? Pasienie?i? mokykl?, esan?i? Medininkuose (Vilniaus r.), Padvarioni? užkard? (Bajor? k. Vilniaus r.), VSAT Kinologijos centr? (Mick?nai, Vilniaus r.), susipažino su pasienie?io profesija, sužinojo, kokie yra pagrindiniai stojimo ? mokykl? ir fizinio pasirengimo ?skaitos reikalavimai, tur?jo galimyb? apži?r?ti tarnyboje naudojam? ginkluot?, technik? ir ?rang?, kriminalistini? tyrim? skyriaus ekspert? padedami gal?jo išbandyti dokument? tikrinimo ir tyrimo ?rang?, sužinojo, kaip su ja dirbama. Mokykloje esan?ioje šaudykloje pamat?, kaip mokyklos kursantai mokomi naudotis ginkluote ir amunicija, lazeriniame tire gal?jo išbandyti ir akies taiklum?.

 

VSAT Kinologijos centre mokiniai išgirdo apie centro istorij? ir veikl?, pamat?  tarnybini? šun? pasirodym?, demonstruojant tam tikrus specialius geb?jimus sulaikant pažeid?j?. Susipažino su specialia tarnybiniams šunims dresuoti naudojama kinologine ?ranga ir b?dais. Sužinojo, kad šunys padeda atlikti sienos apsaugos, sekimo ir kitas funkcijas, prisideda prie pasienie?i? darbo. Centro darbuotojai papasakojo, kaip dresuojami VSAT šunys, kaip jie išmokomi ieškoti dingusi? žmoni?, narkotik?, sprogmen?, kokie reikalavimai keliami ir šunims, ir kinologams.