Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

2015 m. spalio 26 d. vyko profesinio veiklinimo renginys „Renkuosi profesij?. Bioinžinerija“

2015.11.05

Spalio 26 d. vyko profesinio veiklinimo renginys skirtas 9-12 klasi? mokiniams, besidomintiems bioinžinerija ir savo ateit? norintiems sieti su šia sritimi.

Šio renginio tikslas – pad?ti mokiniams perimti ir pl?toti žinias, naudingas b?simai karjerai, ugdyti profesin? motyvacij? ir planuoti b?sim? karjer?.

Teorin?s dalies metu, mokiniai buvo supažindinti su darbo pasauliu, su profesij? ?vairove, karjeros pasirinkimo galimyb?mis, buvo atliekami sav?s pažinimo ir ?vertinimo tinkamumo norimai profesijai testai ir užduotys, kuri? tikslas pad?ti mokiniui suprasti savo poreikius, polinkius, ?vertinti geb?jimus ir galimybes. Antros dalies metu, mokiniai vyko ? Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentini? moksl? fakultet?, sužinojo ko mokosi bioinžinerijos studentai, kokius darbus atlieka, k? veikia baig? studijas, apsilank? mokomojoje laboratorijoje, atliko biochemijos ir mikrobiologijos laboratorin? darb?.