Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Profesinio veiklinimo renginys „Renkuosi profesij?. Fotografas”.

2016.03.30

Kovo 21 d. vyko profesinio veiklinimo renginys, skirtas 9–12 klasi? mokiniams, besidomintiems fotografija ir savo ateit? norintiems sieti su šia sritimi. Renginio tikslas – pad?ti mokiniams perimti ir pl?toti žinias, naudingas b?simai karjerai, ugdyti profesin? motyvacij? ir planuoti b?sim? karjer?.

 

Teorin?s dalies metu mokiniai buvo supažindinti su darbo pasauliu, fotografo karjeros galimyb?mis, atliko sav?s pažinimo užduotis, pasitikrino, ar b?t? ?domu dirbti tok? darb?, sužinojo, koki? savybi? reikia norint tapti šios srities specialistu.

 

Antros dalies metu mokiniai nuvyko ? Vilniaus technologij? ir dizaino kolegij?, kur susipažino su studij? programomis, stojantiesiems keliamais reikalavimais ir pa?ia stojam?j? eiga, apsilank? trijose fotografijos studijose, fotolaboratorijoje, filmavimo paviljone, garso ?raš? studijoje, kino sal?je, bibliotekoje, fotolaboratorijoje tur?jo galimyb? pasimokyti, kaip senuoju klasikiniu b?du atspausti juodai balt? fotografij?, fotostudijoje išband? reklamin? fotografij?, kino sal?je pamat? kelet? student? filmuot? darb?.