Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Paskaita “Karjera- gyvenimo kelion? ar tikslas?”

2017.03.07

Kvie?iame 9-12 klasi? mokinius, j?  t?vus ?  paskait?  “Karjera- gyvenimo kelion? ar tikslas?”.

Paskaitos autor? - Agn? Jonaityt?-Karalien?, “Swedbank” karjeros centro vadov?.

Paskaita vyks  kovo 21 d. (antradienis), Lietuvos mokini? neformaliojo  švietimo centre (Žirm?n? 1B, Vilnius).

Paskaitos pradžia 18 val.

 

Viet? skai?ius ribotas.

B?tina registracija internetu http://www.lmnsc.lt/uks.php/?uid=c74d97b010

 

Jei kils klausim?, skambinti 852 77 23 94