Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 
image002 (1)

Kaip ininerija kei?ia pasaul??

2022.12.15

iauli? prekybos, pramon?s ir amat? r?mai gruodio 16 d. 13 val. kvie?iamokinius aptarti, kaip ininerija kei?ia pasaul?, koki? reik?s kompetencij? darbo rinkoje, kam ruotis.

viko

Atvir? dur? dienos Vilniaus kolegijoje

2022.11.21

Gruodio 2 d. Atvir? dur? diena VILNIAUS KOLEGIJOJE PAMOKOS KITAIP

fl8_2476-scaled

SVETAIN?, SKIRTA VERSLU BESIDOMIN?IAM JAUNIMUI

2022.11.17

Ar kada nors svajojai apie nuosav? versl?, apie veikl?, kuri? kurtum pats? Tai gali b?ti nelengva, bet svajojant ir tobul?jant, tikslas priart?ja. Tod?l Atviros jaunimo erdv?s Kimaras? organizuojamo projekto Jaunimo verslumo inkubatorius Pilait?je? metu buvo sukurta svetain?, skirta verslu besidomin?iam jaunimui.

Tre?ioji nuotolin? konsultacija karjeros specialistams

2022.11.14

. m. lapkri?io 23 d. 13.30 val. kvie?iame vietimo ?staigose dirban?ius karjeros specialistus ? vietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojam? nuotolin? konsultacij?. Konsultacijos trukm? - 1,5 val.

renginys-ne-g?da-rinktis

Vilniaus regioninis karjeros centras kvie?ia 9 - 12 klasi? mokinius ? nuotolin? rengin? igirsti ir i ar?iau susipainti su maiau inomomis profesijomis.

2022.11.14

Renginys skirtas pamin?ti Tarptautin? Tolerancijos dien? akcentuojant, kad ne g?da rinktis nepopuliari? profesij?. Yra labai svarbu mainti nusistov?jusius stereotipus apie tai, kad maiau patraukli? profesij? atstovai negali gerai udirbti ar kilti karjeros laiptais.

eduusa

Nuotolin? EducationUSA JAV universitet? ir koled? mug?

2022.11.07

EduacationUSAlapkri?io 15 dien? nuo 17 val.kvie?ia ? nuotolin? EducationUSA JAV universitet? ir koled? mug?, kurios metu tur?site galimyb? susipainti su 30+ JAV universitet? ir koled?!

nauj1

Lietuvos jaunuoliai kvie?iami dalyvauti Jaunojo i?rovo kino dienoje

2022.11.04

Kasmet t?kstan?iai 12-14 met? amiaus jaun?j? kino entuziast? i daugiau nei 40 Europos ali? i?ri tris Europos filmus ir dalyvauja unikalaus masto kino iuri veikloje Jaunojo i?rovo kino diena bei renka savo favorit?.

jra_logo_mj

Mokymai Ugdymas karjerai ir karjeros konsultavimas darbe su jaunimu

2022.10.12

Jaunimo reikal? agent?ra kvie?ia registruotis ? nuotolinius mokymus apie ugdym? karjerai ir karjeros konsultavim? darbe su jaunimuUgdymas karjerai ir karjeros konsultavimas darbe su jaunimu.

mru

Mykolo Romerio universitetas kvie?ia dalyvauti netradicin?se klas?s valand?l?se (nuotoliniu b?du)!

2022.10.04

Spalio 13 d. vyks klas?s valand?l? apie motyvacij? mokytis, kuri? ves psichologas, patirtinio ugdymo mokym? vadovas bei MRU lektorius Gintautas Katulis.

grry

Gr?tamasis ryys: kaip jis gali mums pad?ti kurti tvirtesnius ir prasmingesnius tarpusavio santykius?

2022.09.27

VDU T?v?akademija kvie?ia ? nuotolin?paskait?Gr?tamasis ryys: kaip jis gali mums pad?ti kurti tvirtesnius ir prasmingesnius tarpusavio santykius?, kuri vyks2022 m. rugs?jo 29 d. (ketvirtadien?) nuo 18 val., ves Lina Bartusevi?ien?, VDU Socialinio darbo katedros lektor? ir Socialini? moksl? fakulteto komunikacijos specialist?.