Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Patvirtintos prioritetin?s pedagog? kvalifikacijos tobulinimo sritys

2023.01.05

Nacionalin? švietimo agent?ra (NŠA), atsižvelgdama ? nustatytas 2023–2025 met? prioritetines pedagog? kvalifikacijos tobulinimo sritis, imasi vykdyti švietimo ?staig? pedagog? kvalifikacijos tobulinimo steb?sen?.

Prioritetin?mis pedagogini? darbuotoj? kvalifikacijos tobulinimo sritimis paskelbtas skaitmenini? kompetencij? stiprinimas, kompetencij?, reikaling? ?traukties principui ?gyvendinti, tobulinimas, pilietinio ugdymo kompetencij? stiprinimas, ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencij? gerinimas ir lyderyst?s ugdymui ir mokymuisi b?tin? kompetencij? tobulinimas.

 

Daugiau informacijos