Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Pasaulin? DofE programa jaunimui kvie?ia jungtis naujas organizacijas

2023.03.23

DofE programa siekiama 14–24 met? jaunuoliams ir merginoms suteikti praktini? gyvenimišk? ?g?dži?, ugdyti dr?si?, atsaking?, savarankišk? asmenyb?, geban?i? priimti sprendimus. Programa skatina ugdyti socialines-emocines kompetencijas, atpažinti savo talentus, b?ti fiziškai aktyviems, ?gyti karjeros planavimo ?g?dži? ir už tai gauti tarptautin? ?vertinim?.

DofE programos dalyviai tobul?ja keldamiesi asmeninius tikslus ?g?dži?, savanoryst?s ir fizinio aktyvumo srityse, leisdamiesi ? žyg?. Galima rinktis bronzos, sidabro, aukso lygius.

DofE programa veikia jau beveik 70 met?. Joje šiuo metu dalyvauja daugiau nei milijonas jaun? žmoni? iš daugiau kaip 130 šali? ir teritorij?. Programoje kasmet dalyvauja per 1500 mokini? iš beveik 100 Lietuvos mokykl?.

DofE programa dovanoja išskirtines patirtis ne tik joje dalyvaujan?iam jaunimui, bet ir prie programos prisijungusiems pedagogams: jie kvie?iami ? pagal tarptautin? standart? organizuojamus akredituotus kvalifikacijos tobulinimo ir informacinius renginius, užmezga kontaktus ir tampa aktyvios bendruomen?s dalimi.

Mokyklos ir kitos su jaunimu dirban?ios organizacijos kvie?iamos tapti DofE bendruomen?s Lietuvoje dalimi. Norintieji ?gyvendinti ši? program? nuo 2023 m. kvie?iami teikti paraišk? www.dofeparaiska.lt. Paraiškos priimamos iki 2023 m. birželio 1 d. arba kol bus užpildytos šiems metams skirtos vietos.

Program? Lietuvoje koordinuoja Lietuvos mokini? neformaliojo švietimo centras, remia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Brit? Ambasada Lietuvoje.


Daugiau informacijos:
 

https://www.youtube.com/watch?v=XdD4naQXQpk

https://sway.office.com/zU5TugNQwOU3U4Do?ref=Link

https://www.dofe.lt/