Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

K? tur?s pasirinkti dešimtokai ir koki? ?tak? pasirinkimai tur?s brandos egzaminams?

2023.03.01

Kovo m?nes? dešimtokai tur?s apsispr?sti ir pasirinkti dalykus, kuri? mokysis III–IV gimnazijos klas?se. Šis apsisprendimas svarbus, nes pasirinkimai tur?s ?takos brandos egzaminams, kurie po poros met? bus organizuojami pagal nauj? tvark?. Ministerija atsako ? pagrindinius klausimus. 

Kokius dalykus mokiniai gal?s rinktis?

Dešimtokai rinksis iš privalom? dalyk?, privalomai pasirenkam? dalyk? ir laisvai pasirenkam? dalyk?. Rinktis reikia mažiausiai 8 dalykus. Privalom? pamok? minimumas – 25 val. per savait?, maksimumas – 35 val. per savait?. 

Visiems privalomi dalykai
: lietuvi? kalba ir literat?ra (gimtoji kalba ir literat?ra mokyklose tautini? mažum? kalbomis), matematika, fizinis ugdymas. Svarbu atkreipti d?mes?, kad lietuvi? kalbai ir literat?rai bei matematikai mokytis reikia pasirinkti ir mokymosi kurs? – išpl?stin? ar bendr?j?. Mokiniams privaloma socialin?-pilietin? veikla. 
 
Daugiau informacijos