Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Didžiausia specializuota paroda Pabaltyje „Tarptautini? studij? dienos“

2023.02.09

Vasario 26 d. Vilniuje, konferencij? centre Radisson Blu Hotels ?vyks didžiausia Baltijos šalyse tarptautini? studij? paroda  „Tarptautini? studij? dienos“. Parod? organizuoja Baltic Council for International Education kartu su švietimo agent?ra Meridian Group. Parodoje dalyvaus tarptautin?s prestižin?s priva?ios vidurin?s mokyklos, kalb? mokyklos, koledžai ir universitetai iš ?vairi? pasaulio šali?. Parodos lankytojai tur?s galimyb? susipažinti su užsienio švietimo ?staigomis ir sužinoti naujausi? informacij?. Parodos lankytojai gal?s išgirsti ir aptarti dominan?ias temas ?vairiose švietimo srityse:

- Apie aukštojo išsilavinimo programas (Bachelor, Master, MBA), akivaizdin?, neakivaizdin?  mokym?;

- Apie pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo programas geriausiose mokyklose ir koledžuose;

- Apie parengiam?sias programas stojimui ? universitet?, priva?ias mokyklas ir koledžus;

- Apie profesin? išsilavinim? Anglijoje;

- Apie kalb? stovyklas 7-18 met? moksleiviams, kalb? kursus jaunimui ir suaugusiems užsienyje;

- Apie kalb? kursus vadovams, kompanij? ir organizacij? specialistams;

- Apie geriausias mokyklas ruošian?ias specialistus viešbu?i? ir turizmo srityje;

- Apie tarptautinius IELTS ir Kembridžo egzaminus.

 

Daugiau informacijos