Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Ateities profesij? poreik? lems technologij? pl?tra ir demografiniai išš?kiai

2023.03.29

Daikt? internetas, didži?j? duomen? analitika, nanorobotika, dirbtinis intelektas, genomika, atsinaujinan?i? energijos ištekli? sistemos – tik nedidel? dalis naujovi?, žadan?i? reikšmingus poky?ius ekonomik? vystymuisi ir m?s? kasdieniam gyvenimui. Skaitmenini? technologij? mažiau paliestai vyresniajai kartai šios veiklos sritys skamba miglotai, ta?iau technologin?s inovacijos ir j? potencialas jau kei?ia darbo rink?.

 

„Aukštos kvalifikacijos darbus dirban?i? žmoni? skai?ius Lietuvoje kasmet did?ja. Vien IT specialist? per penkerius metus išaugo pusantro karto – j? bendruomen? Lietuvoje pasipild? 12 t?kst. darbuotoj?“, – teig? Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis.

https://uzt.lt/naujienos/8/ateities-profesiju-poreiki-lems-technologiju-pletra-ir-demografiniai-issukiai:175