Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Mokymai “JUMP – metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje”

2019.09.11

Kvie?iame mokykl? karjeros specialistus ? nemokamus mokymus “JUMP – metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje”.

JUMP – tai greitas dialogas apie profesijas, darb?, išsilavinim? ir pilietiškum?. Tai atviro pokalbio ir dialogo iniciavimo priemon?, sukurta bendrojo ugdymo mokykl? mokiniams ir j? t?vams.

 

Šios dialogo priemon?s tikslas – kad pokalbis su kitais žmon?mis mokiniams ir j? t?vams pad?t? atskleisti ?vairi? gyvenimišk? situacij? niuansus, leist? naujai pažvelgti ? profesijas, darb?, išsilavinim?, pilietyb? ir t?v? bendradarbiavim?.  Priemon? sudaro 51 kortel? su paveiksl?liais ir keletas pratim?. Temas susiedami ir aptardami per vaizdus, mes naujai suprantame ir interpretuojame ?vairias situacijas ir dalykus. Klaiding? atsakym? ar supratimo n?ra, yra tik smalsumas ir noras suprasti kitus žmones.

 

Mokym? metu dalyviai susipažins ne tik su metodine priemone JUMP, bet ir su metodin?mis gair?mis  "Ugdymo karjerai veiklos planas“.


Mokymai  vyks 2019 m. spalio  22 d. (antradien?), 15 val. Lietuvos mokini? neformaliojo švietimo centre (Žirm?n? g. 1B, Vilnius), 803 aud.

 

Mokymus ves – Euroguidance ekspertas Laurynas Puidokas.


Planuojama  trukm? – 1,5- 2 val.

 

Dalyviai gaus pažym? apie dalyvavim?.

 

Viet? skai?ius ribotas, tod?l b?tina registracija internetu  –  https://www.lmnsc.lt/uks.php?uid=65ded53584