Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Mokymai “Gr?žtamojo ryšio žaidimas – metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje”

2017.11.17

Kvie?iame mokykl? karjeros specialistus ? metodin?s priemon?s mokymus “Gr?žtamojo ryšio žaidimas – metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje”.

Metodin? priemon? pristatys – Lietuvos mokini? neformaliojo švietimo centro Ugdymo karjerai skyriaus atstov?s.

Pristatymas  vyks 2017 m. gruodžio 5 d. (antradien?), 14.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo švietimo centre, 803 kab.

Taip pat aptarsime Edukacinio priemoni? rinkinio (išskyrus stalo žaidim? „Mano karjeros kelias“) panaudojimo galimybes ugdymo karjerai veikloje:

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/edukaciniu-priemoniu-rinkinys

Planuojama  trukm? – 1,5 - 2 val.

Dalyviai gaus pažymas apie dalyvavim?.

B?tina registracija internetu – http://www.lmnsc.lt/uks.php?uid=3416a75f29