Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Mokymai “Gr?žtamojo ryšio žaidimas – metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje”.

2019.10.03

Kvie?iame mokykl? karjeros specialistus ? metodin?s priemon?s mokymus “Gr?žtamojo ryšio žaidimas – metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje”.

 

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/griztamojo-rysio-zaidimas

 

Mokymai vyks 2019 m. lapkri?io 26 d.14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo švietimo centre (Žirm?n? g. 1B, Vilnius), 803 aud.

 

Planuojama trukm? – 2 val.

 

Viet? skai?ius ribotas, tod?l b?tina registracija internetu  – 

https://www.lmnsc.lt/uks.php?uid=9fc3d71585