Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Mokymai Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje.

2017.10.18

Kvie?iame mokykl? karjeros specialistus ? metodin?s priemon?s mokymus Gr?tamojo ryio aidimas metodin? priemon? ugdymo karjerai veikloje.

Metodin? priemon? pristatys Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centro Ugdymo karjerai skyriaus atstov?s.

Pristatymas vyks 2017 m. lapkri?io 7 d. (antradien?), 14 val. Kauno Maironio universitetin?je gimnazijoje (Gimnazijos g. 3, Kaunas).

Taip pat aptarsime Edukacinio priemoni? rinkinio (iskyrus stalo aidim? Mano karjeros kelias) panaudojimo galimybes ugdymo karjerai veikloje:

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/edukaciniu-priemoniu-rinkinys

Planuojama trukm? 1,5 - 2 val.

Dalyviai gaus paymas apie dalyvavim?.

B?tina registracija internetuiki lapkri?io 2 d. http://www.lmnsc.lt/uks.php?uid=c16a53201f