Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

„Moksleiviai – ? Vyriausyb? 2023“: kvie?iama registruotis ? pilietiško jaunimo projekt?

2023.07.03

Rugpj??io 21–25 d. Vilniuje jau penkiolikt? kart? vyks pilietiško jaunimo projektas „Moksleiviai – ? Vyriausyb?“. Visi norintys dalyvauti moksleiviai jau gali pildyti registracijos anket? ir atlikti k?rybin? užduot?. ? projekt? atrinkti moksleiviai gal?s savait? praleisti Vyriausyb?je, pažinti jos veikl? ir viešojo sektoriaus darb?.

„Šis projektas ne tik kvie?ia moksleivius ?gyti nauding? žini? ir suvokimo apie valstyb?s valdym?, bet ir yra puiki galimyb? mums dar kart? ?siklausyti ? mintis žmoni?, d?l kuri? šiandien dirbame – pabendrauti su ateities Lietuvoje gyvensian?iais jaunuoliais, išgirsti j? id?jas ir pamatyti dabart? bei rytoj? iš j? perspektyvos. Smalsumo ir ?siklausymo linkiu visiems „Moksleiviai ? Vyriausyb?“ dalyviams“, – sako Ministr? Pirminink? Ingrida Šimonyt?.

Moksleiviams registracijos anketoje teikiama k?rybin? užduotis – trumpai atsakyti ? klausim? „Koki? visuomenin? problem? pastebite savo aplinkoje (mieste, mokykloje, bendruomen?je) ir kaip j? spr?stum?te?“. Užduoties atsakymai organizatoriams leis geriau susipažinti su moksleiviams svarbiais visuomeniniais klausimais ir atrinkti dalyvius, kurie turi dr?sos dom?tis ir galvoti apie sprendimus.

https://lrv.lt/lt/naujienos/moksleiviai-i-vyriausybe-2023-kvieciame-registruotis-i-pilietisko-jaunimo-projekta