Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Metaforini? asociatyvini? korteli? panaudojimas ugdymo karjerai veikloje

2020.12.16

Lietuvos mokini? neformaliojo švietimo centras kartu su Egle Lisauskaite kvie?ia mokykl? karjeros specialistus ? nemokamus nuotolinius mokymus „Metaforini? asociatyvini? korteli? panaudojimas ugdymo karjerai veikloje“.

Mokymai vyks sausio 26 d. (antradien?), pradžia – 16.00 val. Planuojama trukm? – 2 val.

Mokymus ves Egl? Lisauskait?asmeninio augimo ir tobul?jimo kou?ingo specialist?, metaforini? asociatyvini? korteli? praktik?.
 Mokym? metu:

 

  •  susipažinsime su metaforin?mis asociatyvin?mis OH kortel?mis kaip galimu ?rankiu J?s? darbe;
  • susipažinsime su  pagrindiniais korteli? naudojimo principais ir tikslais;  
  • prisiminsime 13-19 met? amžiaus tarpsnio ypatumus;
  • kas yra (savi)motyvacija? Pagrindiniai motyvacijos poreikiai;
  • atliksime kelis praktinius pratimus su OH metaforin?mis asociatyvin?mis kortel?mis.

Asociatyvin?s metaforin?s kortel?s – nedidelio dydžio paveiksliukai, neturintys jokios išankstin?s reikšm?s ar interpretacijos. Šios kortel?s leidžia per trump? laik? pamatyti, suvokti ir išsiaiškinti situacij?, sunkum? kelian?i? problem? ir paieškoti b?d?, kaip ši? situacij? spr?sti. Šias korteles savo darbe naudoja specialistai, dirbantys su žmon?mis: psichologai, psichoterapeutai, mokytojai, socialiniai darbuotojai, personalo specialistai ir kit? profesij? atstovai.

Nuotoliniai mokymai vyks Zoom platformoje. Viet? skai?ius ribotas. Registracija internetu b?tina. Prisijungimo nuoroda bus išsi?sta užsiregistravusiems dalyviams. 

Registracija