Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Nuotoliniai mokymai „Mokytojo vaidmuo s?kmingo stojimo ? užsienio aukšt?sias mokyklas procese“

2020.09.17

Lietuvos mokini? neformaliojo švietimo centras kartu su Vš? „Studijos ir karjera“ kvie?ia mokytojus, klasi? aukl?tojus, karjeros specialistus ? nemokamus nuotolinius mokymus „Mokytojo vaidmuo s?kmingo stojimo ? užsienio aukšt?sias mokyklas procese“.

Mokymai vyks rugs?jo 24 d. (ketvirtadien?), pradžia – 14.30 val. Planuojama trukm? – 1–1,5 val.


Mokymus ves Vš? „Studijos ir karjera“ konsultant? Renata Žukovska.

Mokym? metu aptariami klausimai:

 

Europos, JAV ir Lietuvos aukštojo mokslo sistemos

Statistika

Stojimo reikalavimai ir proced?ros

Mokyklos ruošiami dokumentai

Oficial?s informacijos šaltiniai

Viet? skai?ius ribotas. Registracija internetu b?tina

 

Nuoroda ? rengin? bus atsi?sta užsiregistravusiems dalyviams.