Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Lietuvos mokini? neformaliojo švietimo centras 2015 m. lapkri?io 11 d. organizuoja seminar? „Šiuolaikin?s karjeros valdymas prasideda mokykloje“.

2015.11.02

Lietuvos mokini? neformaliojo švietimo centras 2015 m. lapkri?io 11 d. organizuoja seminar? „Šiuolaikin?s karjeros valdymas prasideda mokykloje“. Seminare kvie?iami dalyvauti bendrojo ugdymo mokykl? mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, teikiantys ugdymo karjerai paslaugas.

Daugiau informacijos: http://www.lmnsc.lt/lt/renginiai/?id=1165