Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Kvie?iame ? NEMOKAMAS paskaitas!

2016.11.28

Gerb. Mokytoja/-au,

Kazimiero Simonavi?iaus universitetas kvie?ia mokinius ir mokytojus ? NEMOKAMAS paskaitas pa?iomis ?vairiausiomis ir ?domiausiomis temomis.

Universitetas yra atviras visiems, kurie nori tobul?ti: vykdome bakalauro ir magistro studij? programas bei nuolat kvie?iame visus dalyvauti ?vairiuose mokymuose, skirtuose mokiniams, mokytojams, skirting? sri?i? specialistams, ?moni? vadovams (daugiau apie mokymus galite rasti ?ia: http://www.ksu.lt/mokymai/)

Labai kvie?iame Jus ir J?s? mokinius atvykti ? KSU organizuojamus renginius. Praome pasidalinti emiau esan?ia informacija su mokiniais.

Artimiausi renginiai Kazimiero Simonavi?iaus universitete:

Aviacija - ne tik stiuardes?s ir pilotai

Lapkri?io 30d. (tre?iadienis) 16.00 val.

Lektorius: D. Verbyla, KSU Verslo mokyklos direktorius

Kam? Tiems, kas danguje visada pastebi l?ktuvus ir svajoja apie karjer? aviacijos srityje

Daugiau informacijos rasi ?ia: https://www.facebook.com/events/1665399873770865/

Arba ?ia: http://www.ksu.lt/mokymai/aviacija-ne-tik-stiuardeses-ir-pilotai/

Iankstin? registracija b?tina

Saugumas ir pilie?i? vaidmuo ginant t?vyn?

Gruodio 1d. (ketvirtadienis) 17.30 val.

Lektoriai: T.?eponis, Lietuvos kariuomen?s Strategin?s komunikacijos departamento vyr. specialistas, ir A. ?epuk?nas, Mobilizacijos ir pilietinio pasiprieinimo departamento vyr. specialistas.

Kam? Tiems, kas domisi saugumo ir gynybos klausimais bei nori daugiau suinoti apie informacinius karus be ikylan?ias gr?smes kiekvienai valstybei

Daugiau informacijos rasi ?ia: https://www.facebook.com/events/1810079059251162/

Prad?k nuo sav?s: mes u legal? turin?!

Gruodio 5d. (pirmadienis) 14.20 val.

Lektoriai: Lietuvos muzikos verslo asociacijos atstovas(vienas i populiariausi? Lietuvos grupi? vadybinink?), vienas i populiari?muzikant?, kino industrijos atstovasbei autori? ir gretutini? teisi? asociacij? atstovas

Kam? Visiems b?simiems k?r?jams, kurie jau?ia pagarb? intelektinei nuosavybei ir nepakantum? neteis?tam jos naudojimui

Daugiau informacijos rasi ?ia: https://www.facebook.com/events/1611590305803442/

Kaip ?sitraukti ? aidim? k?rimo industrij??

Gruodio 15 d. (ketvirtadienis) 18.00 val.

Lektorius: ar?nas Ledas, UAB Tag of Joy direktorius

Kam? Tiems, kas neatsitraukia nuo kompiuterini? aidim? ir svajoja vien? dien? ?sitraukti ? kompiuterini? aidim? k?rimo industrij?

Daugiau informacijos rasi ?ia: https://www.facebook.com/events/1278573685550346/

Arba ?ia: http://www.ksu.lt/mokymai/zaidimu-kurimo-industrija-lietuvoje-ir-pasaulyje/

Iankstin? registracija b?tina

D?MESIO! Visos paskaitos NEMOKAMOS ir vyks naujuose Kazimiero Simonavi?iaus universiteto namuose Dariaus ir Gir?no g. 21, Vilnius.

Pasimatom paskaitose!