Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Vilniaus technologij? ir dizaino kolegija kvie?ia dalyvauti 9-12 klasi? moksleivius nemokamose k?rybin?se dirbtuv?se.

2017.02.08

Kvie?iame dalyvauti nemokamose k?rybin?se dirbtuv?se. Vasario m?nes? Vilniaus technologij? ir dizaino kolegija gali pasi?lyti 7 skirtingo tipo k?rybines dirbtuves 9-12 klasi? moksleiviams.


K?rybini? dirbtuvi? s?rašas: