Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Kvie?iame 8-12 klasi? mokini? t?vus ? informacin? rengin?: „Renkuosi profesin? mokykl?“.

2016.04.22

Renginys vyks 2016 m. geguž?s 5 d. (ketvirtadien?), 18.00 val., Lietuvos mokini? neformaliojo švietimo centre (Žirm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

 

Praneš?ja – Ilona Ven?kauskait?, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaug? mokyklos Gimnazijos skyriaus ved?ja.

 

Renginio metu aptarsime šias temas:

 

1) Pasirinkimo galimyb?s profesin?je mokykloje.

2) Mokymo baz? ir galimyb? išbandyti profesij?.

3) Pagalba mokiniui.

4) Praktikos užsienyje.

5) Galimyb? t?sti studijas aukštosiose mokyklose.

6) ?sidarbinimo perspektyvos.

 

Planuojama renginio  trukm? – 1- 1,5 val.

 

Jei kils klausim?, skambinkite 85 277 23 94