Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Konkursas ,,Juvenes Translatores“

2017.09.11

Vyresni? klasi? Lietuvos mokiniai kvie?iami dalyvauti Europos S?jungos (ES) jaun?j? vert?j? konkurse ,,Juvenes Translatores“.


Jame gali dalyvauti mokiniai, gim? 2000 m. Mokyklos iki spalio 20 d. kvie?iamos užsiregistruoti konkurso internetin?je svetain?je ec.europa.eu/translatores. Jos bus atrinktos atsitiktine tvarka. Konkurse gali dalyvauti tiek mokykl?, kiek šalis turi viet? Europos Parlamente – Lietuvai gal?s atstovauti 11 mokykl?.


Vienuolikt? kart? Europos Komisijos rengiamame konkurse renkami geriausi ES jaunieji vert?jai. Jie iš vienos oficialiosios ES kalbos ? kit? kalb? turi išversti trump? tekst?. Konkurse jau yra dalyvav? daugiau kaip 25 000 mokini? iš ES šali?.


Konkursas vyks 2017 m. lapkri?io 23 d. – t? dien? visose ES šalyse mokiniai, priži?rimi savo mokytoj?, vers tekst?.

28 nugal?tojai (po vien? iš kiekvienos ES šalies) bus apdovanoti trij? dien? kelione ? Briusel? 2018 m. pradžioje. Kartu su savo mokytojais jie dalyvaus apdovanojim? ceremonijoje.


Daugiau informacijos: ec.europa.eu/translatoreshttp://www.smm.lt/web/lt/konkursai/kurybiniai-konkursai-moksleiviams/jaunuju-verteju-konkursas-juvenes-translatores