Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Konferencija „10 ES ?ranki? lengvesniam karjeros konsultanto darbui“

2017.10.09

Maloniai kvie?iame Jus atvykti ? pirm? kart? „Euroguidance“, „Europass“ ir „EQF“ tinkl? organizuojam? konferencij? „10 ES ?ranki? lengvesniam karjeros konsultanto darbui“.

 

Renginiu siekiama ?domiai ir praktiškai pristatyti, kuo Europos S?jungos kuriamos iniciatyvos ir tinklai padeda palengvinti karjeros konsultanto darb?.

 

Charizmatiškasis praneš?jas ir Europos Komisijos atstovyb?s vadovas, Arnoldas Pranckevi?ius, pristatys kod?l ES kuria tinklus ir ?rankius bei kaip jie prisideda prie kiekvieno iš m?s? tarptautinio mobilumo. Net 10 ?vairi? ES tinkl? atstov? pristatys praktines situacijas, kaip vienu ar kitu atveju j? atstovaujamas tinklas pad?jo išspr?sti išš?k?, atrasti galimybes ir tobul?ti.

Renginys skatins ir Jus b?ti smalsiems, aktyviems ir patiems prisiliesti prie konkre?i? situacij? bei atsakyti ? J?s? ar J?s? koleg? klientams kylan?ius klausimus. O renginio dailininkas ?amžins pagrindines konferencijos mintis ir išvadas.

 

Taip pat renginio metu planuojame trumpai pristatyti  ir pasidalinti naujausiu „Euroguidance“ projekto produktu „Gr?žtamojo ryšio žaidimu“!

 

Laukiame J?s? atvykstant!

 

2017 M. SPALIO 24 D. 10 VAL.

„RADDISSON BLUE  HOTEL LIETUVA“

Alfa sal?,

Renginio registracijos pradžia 9 val.

 

 

? rengin? prašome registruotis iki š. m. spalio 18 d. adresu:

http://smpf.lt/lt/registracija-10-es-priemoniu-lengvesniam-karjeros-konsultantu-darbui 

 

Renginio dalyviams planuojama parengti pažym?jimus. Susirinkus planuotam dalyvi? skai?iui registracija gali b?ti uždaryta anks?iau.