Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

JAUNOJO INŽINIERIAUS MOKYKLA

2017.02.08

Vilniaus Gedimino technikos universitetas jau aštunt?j? sezon? kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitas Jaunojo inžinieriaus mokykloje (JIM).
 
Profesoriai, docentai ir lektoriai išsamiai supažindins atvykusiuosius su studij? programomis, papasakos, k? reik?s mokytis universitete, kokios perspektyvos gavus diplom?, kokios karjeros galimyb?s ir kt.
 
JIM paskaitos organizuojamos ne tik šeštadieniais, bet ir darbo dienomis, tad paskaitose gali apsilankyti ir visa klas?.
 
Išklausiusiems penkias paskaitas ir daugiau bus ?teiktas Jaunojo inžinieriaus sertifikatas.
 
Visos paskaitos moksleiviams yra nemokamos, reikia tik užsiregistruoti!
2016–2017 m. m. temin?s paskaitos moksleiviams:
 
2016-10-18, 14.00 val. NUMATYTAS RENGINYS NE?VYKS
Kod?l noriu b?ti geležinkelininku? (Ekskursija: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Eismo valdymo centras) 
Geležinkeli? muziejus, Geležinkelio g. 16, Vilnius
doc. dr. Gediminas Vai?i?nas
 
2016-10-18, 14.55 val.
Šiuolaikin?s automobili? technologijos (praktinis užsi?mimas: automobilio slydimo sistemos pristatymas uždaroje aikštel?je)
Plytin?s g. 27, Vilnius
doc. dr. Vidas Žuraulis
 
2016-11-12, 11.30 val.
3D modelio animacijos k?rimas ir pritaikymas kompiuteriniame žaidime (paskaita + praktinis užsi?mimas)
Saul?tekio al. 11, Vilnius
lekt. Rokas Sem?nas
 
2016-11-12, 11.30 val.
Kod?l bi?i? korys šešiakampis, o šviesa l?žta?
Saul?tekio al. 11, Vilnius
doc. Olga Subo?
 
2016-11-12, 12.25 val.
Pastatyk trobel? pievoje (paskaita + praktinis užsi?mimas) 
Saul?tekio al. 11, Vilnius
Edgaras Timinskas, Arvydas Rimkus
 
2016-11-12, 13.20 val.
Bioinžinerija + gyvenimas = biot?sas (paskaita + praktinis užsi?mimas)
Saul?tekio al. 11, Vilnius
doc. Jaunius Urbonavi?ius, lekt. Ri?ardas Mališauskas
 
2016-11-25, 14.00 val.
?domioji biomechanika – žmogaus funkcij? atk?rimas ir galimybi? išpl?timas (paskaita + praktinis užsi?mimas)
J. Basanavi?iaus g. 28, Vilnius
asist. G. Gaidulis, lab. ved. G. Jonaitis
 
2016-11-25, 14.55 val.
Graphic + arts = spauda + inžinerija
J. Basanavi?iaus g. 28, Vilnius
doc. Igor Iljin
 
2016-11-25, 15.50 val.
Robot? planeta
J. Basanavi?iaus g. 28, Vilnius
asist. Vytautas Bu?inskas, Ernestas Šutinys
 
2016-12-06, 14.00 val.
Transporto sraut? steb?jimas Vilniaus miesto sankryžose realiame gyvenime
Eismo valdymo centras, Tilto g. 14, Vilnius
Robertas Markovski
 
2016-12-06, 14.00 val.
Fotogrametrija. 3D vietov?s modelio sudarymas
Saul?tekio al. 11, Vilnius
J?rat? Sužiedelyt? Visockien?
 
2016-12-06, 14.00 val.
Kaip vykdoma aplinkos kokyb?s kontrol? Vilniuje?
Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamentas, Rudnios g. 6, Vilnius
Gražina Moz?rien?
 
2016-12-21, 14.00 val.
Pagrindiniai pramog? projekt? k?rimo, valdymo ir komercializavimo principai
Pylimo g. 26/Trak? g. 1, Vilnius
Jovil? Barevi?i?t?
 
2016-12-21, 14.55 val.
Rengini? inžineriniai sprendimai
Pylimo g. 26/Trak? g. 1, Vilnius
Stanislavas Dadelo, Davidas Bluvšteinas
 
2016-12-21, 15.50 val.
Kasdienis k?rybingumas
Pylimo g. 26/Trak? g. 1, Vilnius
Rusn? Kregždait?
 
2017-01-21, 11.00 val.
S?kmingo verslo pagrindas - modernus valdymas?
Saul?tekio al. 11, Vilnius
prof. dr. Ilona Ska?kauskien?
 
2017-01-21, 11.55 val.
Trys priežastys, kod?l verslo analitika – perspektyviausia ateities profesija
Saul?tekio al. 11, Vilnius
doc. dr. Agn? Šimelyt?
 
2017-01-21, 12.50 val.
2030: Kaip pasirinkti profesij?, tinkam? ateityje?
Saul?tekio al. 11, Vilnius
prof. dr. Jelena Stankevi?ien?
 
2017-02-20, 14.00 val.
Dizainerio kuriama daiktin? aplinka
Pylimo g. 26/Trak? g. 1, Vilnius
Jonas Jakaitis
 
2017-02-20, 14.55 val.
Ateities architektas istoriniame mieste (ekskursija)
Pylimo g. 26/Trak? g. 1, Vilnius
doc. Liutauras Nekrošius, doc. Indr? Ruseckait?
 
2017-03-14, 14.00 val.
Elektros energetika: aukšt?j? technologij?, politikos ir inžinerijos moksl? junginys (paskait? - ekskursija)
LitGrid, A. Juozapavi?iaus g. 13, Vilnius
lekt. Paulius Butkus
 
2017-03-14, 14.55 val.
Daikt? internetas
Naugarduko g. 41, Vilnius
doc. dr. Ar?nas Šaltis
 
2017-03-14, 15.50 val.
Ar 3D spausdinimas ir dronai yra technologinis proveržis?
Naugarduko g. 41, Vilnius
lekt. Donatas Uznys
 
2017-03-30, 14.00 val.
Pažintis su VGTU AGAI treniruokliais ir laboratorijomis (ekskursija)
Linkmen? g. 28, Vilnius
Darius Rudinskas
 
2017-03-30, 14.55 val.
Bepilotis orlaivis – nuo id?jos iki skrendan?io orlaivio
Linkmen? g. 28, Vilnius
Aleksandr Lapušinskij
 
2017-04-08, 11.00 val.
Streso valdymas. Tu tai gali
Saul?tekio al. 11, Vilnius
dr. Aušra Stankiuvien?
 
2017-04-08, 11.55 val.
Nekilnojamojo turto (pastat?) valdymas ir nauj? technologij? taikymas (teorija)
Saul?tekio al. 11, Vilnius
doc. dr. Natalija Lepkova
 
VGTU Jaunojo inžinieriaus mokykla (JIM)
VGTU Saul?tekio r?mai, centrinis korpusas,  204 a kab., Saul?tekio al. 11, LT-10223 Vilnius
Telefonai: (8 5) 2744949, 2370655
Elektroninis paštas: jim@vgtu.lt