Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Jau rengiam?s studijoms!

2023.06.01

Mokyklas baigiantys abiturientai turi daugyb? ateities plan? ir svajoni?, o svajon?s visada teikia džiaugsmo. Neretai viena iš j? – ?gyti ger? išsilavinim? ir tur?ti m?gstam? darb?. Turb?t niekas nepaneigs, kad studij? metai gali b?ti patys gražiausi ir ?simintiniausi, be to, jei mokysit?s to, apie k? svajojote, tikrai bus ?domu. Studijos – tai žingsnis ? nauj? gyvenimo etap?, tad svajokite, eikite pirmyn ir kurkite gražesn? Lietuv?.

Jau nuo šiandien norintieji stoti ? universitetus ir kolegijas kvie?iami teikti prašymus Bendrojo pri?mimo informacin?je sistemoje (BPIS), jungiantis per Lietuvos aukšt?j? mokykl? asociacijos bendrajam pri?mimui organizuoti (LAMA BPO) tinklalap?. Šiais metais studij? programas si?lo 16 universitet? ir 18 kolegij?. Valstyb?s l?šomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai – 12,7 t?kst. pirmakursi?: 8,6 t?kst. ? universitetus ir 4,1 t?kst. ? kolegijas.

 

https://lamabpo.lt/jau-rengiames-studijoms/