Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

ISM Mokytoj? universitetas 2017

2017.02.01

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas vasario 13 ir 20 dienomis kvie?ia mokytojus bei mokykl? vadovus ? profesinio tobul?jimo seminar? cikl? „ISM Mokytoj? universitetas“.


Šiais metais ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto lektoriai ir kviestiniai sve?iai su mokym? dalyviais diskutuos bei dalysis ?žvalgomis apie s?kmingos mokymo ?staigos k?rim?, kokios naujienos laukia švietimo srityje, kaip jas prisijaukinti ir s?kmingai diegti organizacijoje. Dalyvi? lauks ne tik teorin?s paskaitos, bet ir praktin?s užduotys, pad?sian?ios ?sisavinti naujai pateikt? informacij?.

 

PROGRAMA:


Vasario 13 d. (114B aud., III r?mai)
17:30–18:30 val. Doc. dr. Nerijus Pa??sa, Erudito lic?jaus ?k?r?jas: „S?km?s istorija: nuo universiteto iki mokyklos“
18:35–19:35 val. Edukolog? dr. Aust?ja Landsbergien?: „Ateities švietimo tendencijos: kaip ir kod?l verta diegti naujus mokymo metodus?“


Vasario 20 d. (113 aud., II r?mai)
17:30–18:30 val. ISM Executive School konsultant?-ekspert? Birut? Ruplyt?: „Besimokanti organizacija: kaip mes mokom?s vieni iš kit??“
18:45–19:45 val. ISM vyr. lektorius Anicetas Suchockis: „Psichologinis klimatas organizacijoje“


Renginio data: 2017 vasario 13 d. (17:30–19:35 val.) ir vasario 20 d. (17:30–19:45)

Vieta: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (Arkli? g. 18, Vilnius)

 

Daugiau informacijos: R?ta Savickait?, rutsav@ism.lt; (8 616) 41 711


REGISTRACIJA


Renginio dalyviams, kurie išklausys visas keturias paskaitas, bus ?teikti pažym?jimai.

Renginys yra nemokamas.