Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Informacinis renginys: „Pasirinkimo galimyb?s profesiniame mokyme 2016“

2016.04.05

Kvie?iame mokykl? ugdymo karjerai specialistus  ? informacin? rengin?:  „Pasirinkimo galimyb?s profesiniame mokyme 2016“.

 

Renginys vyks 2016 m. balandžio  13 d. (tre?iadien?), 14.00 val., Lietuvos mokini? neformaliojo švietimo centre (Žirm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

 

Praneš?ja – Jolanta Zabietien?, Švietimo ir mokslo ministerijos profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vyriausioji specialist?.

 

Renginio metu aptarsime šias temas:

  • 2016 m. priimam? mokytis ? valstyb?s finansuojamas profesinio mokymo programas asmen? skai?i? mokymo ?staigose plano pristatymas.
  • Speciali?j? ugdymosi poreiki? turin?i? mokini? dalyvavimas pirminiame profesiniame mokyme.

 

Planuojama renginio  trukm? – 1- 1,5 val.

 

B?tina registracija internetu:   http://uks.lmnsc.lt/formos/reg99141

 

Viet? skai?ius ribotas.

 

Jei kils klausim?, skambinkite 85 277 23 94