Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Informacinis renginys „Ne?tik?tinos ateities profesijos: kaip tinkamai joms pasiruošti?“

2016.11.16

Kvie?iame 9-12 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?  „Ne?tik?tinos ateities profesijos: kaip tinkamai joms pasiruošti?“.

Renginys vyks 2016 m. gruodžio  1 d. (ketvirtadien?), 18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo švietimo centre (Žirm?n? g. 1B, 802 kab.).

Praneš?jos–Vilija Skaudžiuvien?, Kazimiero Simonavi?iaus universiteto Rinkodaros ir kominikacijos skyriaus direktor? ir  Agn? Bružait?,  Kazimiero Simonavi?iaus universiteto Studij? pl?tros skyriaus direktor?.

 

Renginio metu aptarsime šias temas:

1.   Kokios profesijos bus pa?ios populiariausios 2025 m.?

2.   Koki? kompetencij? reik?s paklausiam darbo rinkos dalyviui?

3.   Kaip pasiruošti naujoms profesijoms?

4.   Priva?i? ir valstybini? aukšt?j? mokykl? skirtumai;

5.   Kazimiero Simonavi?iaus universiteto si?lomos studij? programos, konkursinio balo sandara;

6.   Studij? kaina, nemokam? studij? galimyb?s;

7.   Studij? kokyb?s užtikrinimas, tarptautiškumas.

 

Planuojama susitikimo trukm? – 1,5 – 2 val.

 

B?tina registracija internetu:

http://www.lmnsc.lt/uks.php/?uid=e4da3b7f5