Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Informacinis renginys „Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s“

2018.03.06

Atsiprašome, renginys ne?vyks.

Kvie?iame 8-11 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? „Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s“.  Jaunimo darbo centro vyriausioji specialist? papasakos apie mokiniams leidžiamus dirbti darbus ir darbo laiko apskait?, koki? dokument? reikia norint ?sidarbinti, darbo paieškos b?dus, koks tur?t? b?ti nepriekaištingas gyvenimo aprašymas ir pan.


Renginys vyks 2018 m. kovo 22 d. (ketvirtadienis), 15.30 val., 802 auditorijoje, Lietuvos mokini? neformaliojo švietimo centre (Žirm?n? 1B, Vilnius). Planuojama trukm? 1,5-2 val.

Viet? skai?ius ribotas.