Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Informacinis renginys mokiniams ir j? t?vams „Valstybinis studij? fondas – parama ir atsakomyb?“

2016.04.05

Kvie?iame 10-12 kl. mokinius ir j? t?vus  ? informacin? rengin? „Valstybinis studij? fondas – parama ir atsakomyb?“.

Renginys vyks 2016 m. balandžio  21 d. (ketvirtadien?), 18.00 val., Lietuvos mokini? neformaliojo švietimo centre (Žirm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

 

Praneš?jos:

  • Ilona Jacob, Valstybinio studij? fondo Stipendij? ir finansin?s paramos skyriaus ved?ja, projekto „Studij? prieinamumo didinimas“ vadov?
  • Kristina Novickien?, Valstybinio studij? fondo Paskol? skyriaus ved?ja

 

Renginio metu aptarsime šias temas:

  1. Studij? kainos kompensavimas
  2. Studij? krepšelio gr?žinimas
  3. Speciali?j? ugdymo(si) poreiki? turin?i? mokini? galimyb?s siekti aukštojo mokslo
  4. Socialin?s stipendijos
  5. Paskolos studentams

 

Planuojama renginio  trukm? – 1,5 – 2  val.

 

B?tina registracija internetu: http://uks.lmnsc.lt/formos/reg99143/

Viet? skai?ius ribotas.

 

Jei kils klausim?, skambinkite 85 277 23 94