Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Informacinis renginys „Kod?l verta rinktis kolegines studijas?“.

2018.02.05

Kvie?iame 9-12 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? „Kod?l verta rinktis kolegines studijas?“.

Renginys vyks 2018 m. kovo 20 dien? (antradien?), 18 val., 802 kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo švietimo centre, Žirm?n? 1B, Vilnius).

Renginio metu su Dovile Liubiniene,  Vilniaus kolegijos Student? pri?mimo skyriaus ved?ja,  aptarsime šiuos klausimus:

 

1.   kolegini? studij? ypatumai, stojimo reikalavimai ir perspektyvos;

2.   kokie egzaminai reikalingi stojant ? kolegines studij? programas;

3.   kaip skai?iuojamas konkursinis balas;

4.   socialin?s stipendijos ir paskolos;

5.   tarptautiniai studij? mainai, studijos ir praktika užsienio aukštosiose mokyklose ir ?staigose;

6.   dvigubo- trigubo diplomo galimyb?;

7.   studij? programos Vilniaus kolegijoje ir  karjeros galimyb?s pabaigus šias studijas.

 

 

B?tina registracija internetu: https://www.lmnsc.lt/uks.php?uid=72b32a1f39