Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Informacinis, pažintinis renginys „VDU studij? Vilniuje patyrimai“

2017.03.03

Kovo 17 d., penktadien?, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) kvie?ia ? Vilni?, kur vyks informacinis, pažintinis renginys „VDU studij? Vilniuje patyrimai“. Pagrindin? ši? met? moksleiviams skirtos atvir? dur? dienos Vilniuje id?ja – universitet? ir jo bendruomen? pažinti per patirt?. „VDU studij? Vilniuje patyrimai" vyks LEU patalpose, T. Šev?enkos g. 31, Vilniuje. ?ia renginio dalyvi? lauks studij? program? pristatymai, pokalbiai su VDU absolventais, pasimatymas su VDU bendruomen?s nariais ir pri?mimo ? studijas informacija. Daugiau informacijos: http://www.vdu.lt/lt/vdu-studiju-vilniuje-patyrimai/

Veikl? ir lektori? pristatymai bus paskelbti ?ia: http://bit.ly/VDU-VILNIUS

 

„VDU studij? Vilniuje patyrimai“ metu Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekan? doc. dr. Rita Bendaravi?ien? kartu su mokytojais bandys ?minti lyderyst?s unikalumo m?sl? seminaro „Lyderyst?s galia: vadovu gimstama ar tampama“ metu. Seminaro tikslas – atskleisti žmogaus galimybes, suteikti žinias, kaip panaudoti savo ?gimt? potencial?, kaip j? auginti ir realizuoti, kaip naudoti ?taigi? k?no kalb? bei tapti s?kmingu žmogumi, vadovu ir lyderiu.

 

Taip pat, norime informuoti, kad Vytauto Didžiojo universitetas iki ši? met? geguž?s 7 dienos kvie?ia 12 klas?s moksleivius dalyvauti išankstiniame pri?mime ? Vytauto Didžiojo universiteto bakalauro ir vientis?sias studijas. Išankstinio pri?mimo metu stojantieji gali pretenduoti ? valstyb?s nefinansuojamas studij? vietas.

 

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse valstyb?s nefinansuojamai studij? vietai Vytauto Didžiojo universitete užimti, pri?mimo komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • Užpildyti nustatytos formos prašym?, jame nurodant tris pageidavimus;
  • asmens dokument? (pas? arba asmens tapatyb?s kortel?);
  • 11-12 klasi? metini? pažymi? išraš? apie turimus pažymius (3 semestr?).
  • papildomus pažym?jimus/diplomus, liudijan?ius apie aktyvi?, visuomenišk? veikl? mokykloje.

Visa detali informacija apie išankstin? pri?mim? ir metini? pažymi? išrašo forma pateikti universiteto interneto svetain?je adresu http://www.vdu.lt/lt/vyksta-isankstinis-priemimas-i-studijas-vdu/