Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

CERN parodos atidarym? lyd?s ?kvepiantys „Daleli? karštin?s“ seansai mokiniams

2016.04.06

Pranc?zijos ir Šveicarijos pasienyje ?sik?r?s CERN‘as yra didžiausias pasaulyje mokslini? tyrim? centras, kuriame atliekami reikšmingiausi moksliniai eksperimentai. Išsamiau su juo susipažinti moksleivius paskatins atidaryta nemokama CERN paroda „Accelerating Science“, kuri veikia Nacionaliniame fizini? ir technologijos moksl? centre (Saul?tekio al. 3, Vilnius) iki liepos 13 d.

 

Parodos atidarym? lyd?s special?s filmo „Daleli? karštin?“ (Particle Fever, 2013) seansai „Skalvijos“ kino centre. Filme pasakojama apie CERN‘e ?gyvendint? ambicingiausi? projekt?, kai j?gas sutelk? daugiau nei 10 t?kst. mokslinink? atrado tr?kstam? Visatos modelio dalel? – Higso bozon?. Tai labai ?kvepiantis filmas, skatinanti jaun? žmog? dom?tis mokslu ir nepaisant nieko eiti savo keliu. Jame pasakojama apie dr?s? eksperimentuoti, apie žmones, nesustojan?ius prieš jokius apribojimus.

Mokiniams, renkantis ir planuojant sav?j? karjeros keli? labai svarbu pasitik?ti savo j?gomis bei dr?siai siekti užsibr?žt? tiksl?, „Daleli? karštin?s“ seansai skatins mokinius b?ti aktyvesniais ir atkaklesniais ?gyvendinant savo svajones ir siekius.

Special?s „Daleli? karštin?s“ seansai vyks „Skalvijos“ kino centre balandžio 14 ir 19 d. 12 val. Užsisakyti šiuos seansus 9–12 kl. moksleiviams kvie?iame „Skalvijoje“ el. paštu edukacija@skalvija.lt arba tel. 8 5 2610505. Bilieto kaina moksleiviui – 1,74 Eur.
 

Pasiteiravimui: 

Goda Sosnovskien?, „Skalvijos“ kino centro edukacini? program? koordinator?,

Tel: 5 2610505, goda@skalvija.lt